Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Články z internetu:
Keď olympiáda rozdávala medaily za umenie (anglicky)

Keď olympiáda rozdávala medaily za umenie (anglicky)
Autor: Vojtech Jankovic
Zdroj: www.smithsonianmag.com
Publikované: 30. 09. 2016 18:46

Zaujímavý príspevok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky smithsonian.com.Luxembursko - Poštová známka Letné olympijské hry Rio 2016 Jean Lucien Nicolas Jacoby (26. marca 1891 - 9. septembra 1936) bol luxemburský umelec. Získal zlaté olympijské medaily v olympijských výtvarných súťažiach 1924 (obrazy "Box", "Štart" a "Rugby" v kategórii Maľba) a 1928 (kresba "Rugby" v kategórii Kresby) a stal sa tak najúspešnejším olympijským umelcom. Jacoby často predstavoval vo svojich dielach šport, čo využila Luxemburská pošta a podľa jeho kresieb pripravila luxemburské poštové známky pre Letné olympijské hry Helsinki 1952.
V roku 2016 Luxemburská pošta vydala poštovú známku k Letným olympijským hrám Rio 2016 práve s portrétom Jeana Jacobyho.
Luxembursko - Poštové známky Letné olympijské hry Helsinki 1952Použité zdroje a ďalšie informácie:Autor: Vojtech Jankovic

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov