XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
J. Kynos, V. Diviš: Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019

J. Kynos, V. Diviš: Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 14. 09. 2020 00:38

Predstavenie knižnej publikácie Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019


Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019


Názov: Memorabilie Českého olympijkského výboru 1994 - 2019y

Autori: Jiří Kynos, Václav Diviš

Tlač a vyhotovenie: Finidr, s.r.o. Český Těšín
Vydavateľ: Mladá fronta, Praha
Rok vydania: 2020
Počet strán: 176
Formát: Formát 19,4 x 27,1 cm na výšku
Väzba: Tvrdá
ISBN 978-80-204-5807-0Pri príležitosti 25. výročia Českého olympijského výboru vznikla - vďaka autorskej spolupráci Českého olympijského výboru (SOV) v osobe Jiřího Kynosa a Českej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie OLYMPSPORT v osobe nestora českej olympijskej a športovej filatelie Václava Diviša - reprezentačná knižná publikácia MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 1994 - 2019.

Kniha mapuje 25 rokov Českého olympijského výboru z pohľadu vydaných poštových materiálov a iných zberateľských predmetov a suvenírov formou prehľadu plnofarebne vyobrazených a popísaných zberateľských artefaktov. Z pohľadu filatelie sú vyobrazené všetky poštové známky a súvisiace poštové materiály vydané Českou poštou a všetky ručné a strojové príležitostné pečiatky, odtlačky výplatných strojov, poštové lístky a obálky s prítlačou a ďalšie produkty pripravené, resp. inšpirované členmi spoločnosti OLYMSPORT.

Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019


Konkrétne knižný prehľad zberateľských materiálov MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 1994 - 2019 prezentuje nasledujúce zberateľské objekty s olympijskou a športovou tematikou:

» Oficiálne vlajky, kľúčenky, medaile a účastnícke a ďalšie odznaky Českého olympijského výboru / Českého olympijského tímu k jednotlivým olympijským a paralympijským hrám
» Poštové produkty Českej pošty: poštové známky, obálky prvého dňa (FDC), celinové obálky (COB), poštové lístky (CDV), známkové zošitky (ZZ)
» Poštové produkty Českej pošty inšpirované OLYMPSORTom: ručné príležitostné pečiatky, strojové propagačné oečiatky, odtlačky výplatných strojov, poštové lístky s príležitostnou prítlačou, obálky s príležitostnou prítlačou, vlastné známky a poštové známky s personalizovanými kupónmi
» Poštové materiály pripravené OLYMPSORTom: príležitostné kašety, príležitostné prítlače na poštové lístky a obálky
» Súbor grafických listov ČOV
» Medaile a odznaky Českého klubu Fair Play, Klubu českých olympionikov a spoločnsoti OLYMPSPORTu
» Historické odznaky Československého, resp. Českého olympijského výboru


Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019
Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019

Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019
Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019

Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019
Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019

Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019
Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019


Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru 1994 - 2019


Na záver ešte pripomeňme, že podľa slov spoluautora Václav Diviša, táto knižná publikácia bola významne inšpirované podobnými publikáciami, ktoré spolu pripravili členovia Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) s názvom SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ MEMORABÍLIE k 20. výročiu Slovenského olympijského výbor a neskôr aktualizované vydanie k 25. výročiu Slovenského olympijského výboru:

Kniha SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ MEMORABÍLIE (20 rokov olympijského zberateľstva na Slovensku)
Kniha SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ MEMORABÍLIE (25 rokov Slovenského olympijského výboru)

Spolu tieto publikácie vyčerpávajúco mapujú olympijské memorabílie oboch nástupníckych krajín: Slovenska a Česka. A otvárajú široké zberateľské možnosti a to nielen pre filateliu. Stačí si len vybrať...

...Natíska sa nesmelá otázka, či dokážeme pripraviť a vydať - spoločnými silami - podobnú prehľadovú publikáciu venovanú olympijským memorabíliám Československa? To by bolo zmapované naše predchádzajúce spoločné olympijské zberateľské pole, v ktorom majú korene a úzky súvis mnohé súčasné artefakty. Dáme sa na to?
Knižnú publikáciu MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 1994 - 2019 a publikácie SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ MEMORABÍLIE (20 rokov olympijského zberateľstva na Slovensku) a SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ MEMORABÍLIE (25 rokov olympijského zberateľstva na Slovensku) si možno objednať na adrese: filanotes@gmail.com.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov