Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštová známka:
Insitné umenie z Kovačice vo Vojvodine (Spoločné vydanie so Srbskom)

Insitné umenie z Kovačice vo Vojvodine (Spoločné vydanie so Srbskom)
Deň vydania: 25. 10. 2024
Nominálna hodnota: 2,70 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka venovaná insitnému umenie z Kovačice vo Vojvodine s vyobrazením maľby Zuzany Chalupovej (1925 - 2001) - Ideme do práce. vydaná ako spoločné vydanie so Srbskom.


Textový motív: ZUZANA / CHALUPOVÁ / (1925 - 2001) / IDEME DO PRÁCE /1965 / SLOVENSKÁ / NÁRODNÁ GALŔEIA / BRATISLAVA

Obrazový motív: Maľba Zuzany Chalupovej - Ideme do práce.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Insitné umenie z Kovačice vo Vojvodine (Spoločné vydanie so Srbskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov