1400. výročie vzniku Samovej ríše

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 1400. výročie vzniku Samovej ríše v roku 623.

10. 10. 2023

Pošta a poštové služby:
Historická preprava poštových zásielok

Historická preprava poštových zásielok
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 05. 08. 2013 23:28

Informácia o historickej preprave poštových zásielok "PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013" v Bratislave.

Základné informácie:


Historická preprava poštových zásielok - PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013

Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov