Otvorenie výstavy Františka Horniaka a uvedenie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Video a fotoreportáž z otvorenia výstavy Františka Horniaka a uvedenia poštovej Klaňanie troch kráľov Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450) v Zlatých Moravciach.

11. 06. 2022

Pošta a poštové služby:
Historická preprava poštových zásielok

Historická preprava poštových zásielok
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 05. 08. 2013 23:28

Informácia o historickej preprave poštových zásielok "PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013" v Bratislave.

Základné informácie:


Historická preprava poštových zásielok - PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013

Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov