Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Galéria mesta Bratislavy vystaví známky Martina Činovského

Galéria mesta Bratislavy vystaví známky Martina Činovského
Autor: SITA
Zdroj: www.webnoviny.sk
Publikované: 01. 03. 2013 12:06


Autor: SITA

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov