Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Zberateľské burzy:
Filatelistická burza v Žďári nad Sázavou (ČR)

Filatelistická burza v Žďári nad Sázavou (ČR)
Miesto: Penzion a restaurace Táferna, Santiniho 38/4, Žďár nad Sázavou (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 08. 12. 2019

Pozvanie na filatelistickú burzu v Ždári nad Sázavou (Česká republika)


Čas konania: 9:00 - 11:00 (usporadúvané každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci)

Organizátor: KF 06-10 Žďár nad Sázavou


Mapa s uvedeným miestom konania:
Zdroj: Časopis FILATELIE / Informace SČF


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov