Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Zberateľské burzy:
Filatelistická burza v Žďári nad Sázavou (Česká republika)

Filatelistická burza v Žďári nad Sázavou (Česká republika)
Miesto: Salonek restaurace Táferna, Santiniho 38/4, Žďár nad Sázavou (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 22. 10. 2023

Pozvanie na filatelistickú burzu v Ždári nad Sázavou (Česká republika).


Čas konania: 10:00 - 12:00

Organizátor: KF 06-10 Žďár nad SázavouMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov