Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.

19. 03. 2023

Rozhovory a spoločenská kronika:
Filatelista: Známky sa už vydávajú len pre nás, zberateľov

Filatelista: Známky sa už vydávajú len pre nás, zberateľov
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.dennikn.sk
Publikované: 18. 09. 2016 00:46

Rozhovor o zbieraní poštových známok s dlhoročným zberateľom z Bratislavy.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov