Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Oznamy - poznámky:
Dopingový boj sa stáva filatelistickou témou (nemecky)

Dopingový boj sa stáva filatelistickou témou (nemecky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: sportbriefmarken.wordpress.com
Publikované: 18. 02. 2018 12:17

Článok venovaný tematickému spracovaniu kontroverznej témy dopingu v športeDopingový boj sa stáva filatelistickým témou


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov