100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia horolezeckého klubu JAMES.

13. 08. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Dominik Tatarka má svoju poštovú známku

Dominik Tatarka má svoju poštovú známku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.hnonline.sk
Publikované: 15. 03. 2013 18:05

Krátka informácia pre verejnosť o vydaní poštovej známky Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989).

Základné informácie:


Poštová známka Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov