Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
Aukcia Burda (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
SFA - Slovenská filatelistická akadémia OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
Združenie GEOPHILA - zberatelia známkových území celého sveta ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ)
Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch Angličtina / Angličtina / English / Englisch Nemčina / Němčina / German / Deutsch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov (OVS)
Preteky mieru - VI. ročník 1953

Preteky mieru - VI. ročník 1953

Preteky mieru - VI. ročník 1953

Preteky mieru - VI. ročník 1953


Preteky mieru - VI. ročník 1953   Podrobný prehľad poštových známok a iných poštových dokladov súvisiacich s VI. ročníkom Pretekov mieru 1953 s vyčerpávajúcim popisom filatelistických zvláštností a zaujímavostí
 Všeobecné informácie


VI. ročník Pretekov mieru 1953 sa konal 1. – 14. 5. 1953, mal 12 etáp, trasa merala 2231 km, na štarte sa predstavilo 16 družstiev / 93 cyklistov. Pretekom mieru 1953 dominovali Dáni, po prvýkrát sa zúčastnili reprezentanti Nórska a Švédska. Družstvo "Francúzske Poľsko" tvorili vo Francúzsku žijúci potomkovia poľských ekonomických emigrantov z medzivojnového obdobia, ktorí boli schopní postaviť - na vtedajšiu dobu a podmienky - relatívne silný amatérsky cyklistický tím schopný súperiť s národnými reprezentáciami iných krajín.

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Oficiálny plagát NDR k PM 1953.Celková klasifikácia


Jednotlivci: 1. Ch. Pedersen (Dánsko), 2. H. Andersen (Dánsko), 3. G. A. Schur (NDR)

Družstvá: 1. NDR, 2. Dánsko, 3. Francúzske Poľsko

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Pohľadnica NDR k PM 1962 s vyobrazením víťazov z predchádzajúcich ročníkov - vľavo dole portrét víťaza PM 1953 Ch. Pedersena (Dánsko).Víťazi etáp


Uvedené sú etapy, ktoré sa dajú priamo dokumentovať (spravidla príležitostnými pečiatkami so zodpovedajúcim dátumom) so zvýraznením víťazov etáp, ktorí sa umiestnili v celkovej kvalifikácii na stupňoch víťazov. Zaujímavosťou je, že tím NDR nezvíťazil ani v jednej etape, no aj napriek tomu vyhral tímovú súťaž.

 1. (1. 5.) Bratislava - Brno (145 km): Eloot (Belgicko) a Anglicko
 2. (2. 5.) Brno - Praha (224 km): Pedersen (Dánsko) a Dánsko
 3. (3. 5.) Praha - Karlovy Vary (173 km): Deutsch (Rakúsko) a Československo
 4. (4. 5.) Karlovy Vary - Děčín (160 km): Růžička (Československo) a Dánsko
 5. (6. 5.) Bad Schandau - Karl-Marx-Stadt (195 km): Kocev (Bulharsko) a Dánsko
 6. (7. 5.) Karl-Marx-Stadt - Lipsko (187 km): Málek (Československo) a Československo
 7. (8. 5.) Lipsko - Berlín (212 km): Andersen (Dánsko) a Dánsko
 8. (9. 5.) Berlín - Zgorzelec (230 km): Trefflich (NDR) a Fr. Poľsko
 9. (11. 5.) Zgorzelec - Vroclav (162 km): Królak (Poľsko) a Poľsko
 10. (12. 5.) Vroclav - Katovice (198 km): Wilczewski (Poľsko) a Fr. Poľsko
 11. (13. 5.) Katovice - Lodž (206 km): Pawlisiak (Fr. Poľsko) a Fr. Poľsko
 12. (14. 5.) Lodž - Varšava (139 km): Królak (Poľsko) a Poľsko

Prehľad poštových známok, pečiatok a iných materiálov
Československo


Poštové známky a súvisiace materiály


Československá pošta vydala jednu poštovú známku VI. Mezinárodní Závod míru (Pof. 722, Mi. 706), 3 Kčs, rotačná oceľotlač, šedomodrá, 23 x 30 mm, 50-kusový tlačový list, dátum vydania: 29. 4. 1953 (doba platnosti: 29. 4. - 18. 6. 1953), výtvarný návrh: Jiří Blažek na základe fotografickej predlohy, rytina: Bedřich Housa. Ku známke vydala jednu obálku dňa vydania (FDC) (výtvarný návrh a rytina prítlače: Jiří A. Švengsbír) a jeden nálepný list.
Poznámka: Na rozdiel od iných krajín boli československé FDC oficiálne poštové ceniny vydavateľa, pretože - hoci ich známky boli opečiatkované - mali po určitú dobu od svojho vydania poštovú platnosť (bolo ich možné odoslať ako poštovú zásielku). V konkrétnom prípade FDC ku známke VI. Mezinárodní Závod míru bola doba platnosti stanovená na 15 dní od dňa vydania [Aksa2007].

Obrazové a textové motívy:

VI. ročník Pretekov mieru 1953 po prvý raz štartoval z Bratislavy (mimo územia Čiech), čo prinieslo na filatelistických materiáloch, okrem tradičnej češtiny aj slovenčinu.

 • Poštová známka (šedomodrá):
  Traja cyklisti v zákrute, v pozadí diváci pozdĺž trate, pútač nad ich hlavami s textom (česky): VI. MEZINÁRODNÍ / CYKLISTICKÝ / ZÁVOD MÍRU / PBW
 • Pečiatka FDC (čierna):
  BRATISLAVA 1, 29.IV.1953, bicyklové koleso, holubica mieru, text (slovensky): VI. MEDZINÁRODNÉ PRETEKY MIERU / PBW, rozlišovacie písmená (v kolese pod holubicou): a, b, c, d.
 • Prítlač na FDC (červená):
  Mapa pretekov s vyznačením etapových miest, text (česky): VI. MEZINÁRODNÍ / CYKLISTICKÝ / ZÁVOD MÍRU / PBW / 1.V.1953 / Československá pošta
 • Nálepný list (čierna):
  Štátny znak Československej republiky, text (česky): ČESKOSLOVENSKO / VI. MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD MÍRU 1953 / PRAHA - BERLIN - WARSZAWA / NÁVRH: JIŘÍ BLAŽEK / RYTINA: B. HOUSA / ROTAČNÍ OCELOTISK / 1953 / 11
VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

Poštová známka a návrh typológie pečiatok FDC (rozlišovacie písmeno "c") [FILA1974].


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Prvý (neprijatý) výtvarný návrh na poštovú známku Československa k PM 1953 [FILA1953]).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Poštová známka - krajová trojpáska s okrajom tlačového listu s dátumom 1. dotlače 30 IV 53 (základná tlač 22. IV., 1. dotlač 30. IV. a 3. V., 2. dotlač 5. V.) - za upresnenie dátumov tlače a dotlačí patrí poďakonavie M. Gerecovi a M. Arbeitovi.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

FDC (rozlišovacie písmeno "d").


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Nálepný list (rozlišovacie písmeno "d").


Späť na prehľad

Filatelistické zaujímavosti

POŠTOVÉ POUŽITIE V OBDOBÍ PRED MENOVOU REFORMOU (29. 4. - 31. 5. 1953):
Známka vyšla len mesiac pred menovou reformou (1. - 18. 6. 1953), preto jej časovo obmedzené poštové použitie v pôvodnej nominálnej hodnote 3 Kčs poskytuje limitované množstvo autentických (t. j. nefilatelisticky motivovaných) poštových dokladov. Z tohto dôvodu sú relatívne vzácne nielen doklady zvláštneho zachádzania so zásielkami či spôsob prepravy (doporučene, expres, cenný list, tlačivo, vyplácanie balíkových sprievodiek a pod.) ale aj úplne bežné zásielky, vrátane veľmi zriedkavých zásielok do cudziny.

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia pred menovou reformou:
FDC (rozlišovacie písmeno "c") do blízkej cudziny - Budapešť (Maďarsko), denná pečiatka TRENĆÍN 27. V. 53 - 10, príchodzia pečiatka (zadná strana) BUDAPEST 953 MÁJ 29 - 6 (sadzba za list do 20g do Maďarska 3,00 Kčs - správna výška poštovného - znížená sadzba (ako v tuzemskom styku) na základe príslušnej dohody s Maďarskom). FDC so známkou bola považovaná za poštovo platnú aj napriek tomu, že bola použitá po 15-dňovom limite od dňa vydania (pozri poznámku k platnosti československých FDC vyššie).VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia pred menovou reformou:
List v tuzemskom styku vyfrankovaný známkou PM 1953, denná pečiatka LUHAČOVICE 31. V. 53 (sadzba za list do 20g v tuzemskom styku v ďalšej doprave 3,00 Kčs - správna výška poštovného). Zásielka odoslaná v posledný deň pred menovou reformou.POŠTOVĚ POUŽITIE V OBDOBÍ MENOVEJ REFORMY (1. 6. - 18. 6. 1953):
Počas československej menovej reformy (1. - 18. 6. 1953) bolo povolené používať na vyplácanie poštovného známky starej meny, ktoré boli v obehu 1. 6. 1953, pri prepočte v pomere 50 Kčs menovitej hodnoty starej meny za 1 Kčs novej meny. Platnosť všetkých cenín bola obmedzená do 19. 6. 1953, pretože na 19. 6. bolo príslušnými ustanoveniami ohlásené vydanie nových poštových známok. Vzhľadom na to, že po reforme boli známky starej meny poštovo neupotrebiteľné, pošty (ale aj odosielatelia) sa ich snažili vypotrebovať a zásielky polepovali veľkým počtom známok starej meny. Poštové úrady túto prax tolerovali, aj keď niekedy dochádzalo k problémom s umiestnením adresy doručenia. Atraktívne sú najmä zásielky s vyšším výplatným za zvláštne zachádzanie so zásielkami či spôsob prepravy, dofrankované poštové celiny, zásielky do cudziny alebo nezvyčajné miešané frankatúry, napr. s leteckými známkami. Špeciálna pozornosť a vyššie bodové hodnotenie majú zásielky odoslané v nedeľu 7. resp. 14. 6. 1953.

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia menovej reformy:
Doporučený expres list veľkého formátu v tuzemskom styku vyfrankovaný 50 známkami PM 1953 a 10 známkami Klement Gottwald (Pof. 666), denná pečiatka HORNÍ DVOŘIŠTĚ 4. VI. 53 - 18 - celková výška poštovného 160 Kčs v starej mene = 3,20 Kčs v novej mene (sadzba za doporučený expresný list v tuzemskom styku v ďalšej doprave 160 Kčs v starej mene - správna výška poštovného). Zásielka z obdobia menovej reformy s dosiaľ najvyšším známym počtom vylepených známok PM 1953 - 50 kusov (25 na prednej a 25 na zadnej strane).VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia menovej reformy:
Pohľadnica v tuzemskom styku vyfrankovaná 5 známkami PM 1953, denná pečiatka ČERNÝ DŮL 16. VI. 53 - 16 - celková suma 15,00 Kčs v starej mene = 30 hal. v novej mene (sadzba za pohľadnicu v tuzemskom styku 15,00 Kčs v starej mene - správna výška poštovného). Použitý oficiálne nepovolený ale tolerovaný schodovitý spôsob vylepenia známok.VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia menovej reformy:
List v tuzemskom styku, vyfrankovaný 10 známkami PM 1953, pečiatka staničnej poštovej schránky PŘÍBRAM 1. VI. 53 - 18 - celková suma poštovného 30 Kčs v starej mene = 60 hal. v novej mene (sadzba za list v tuzemskom styku v ďalšej doprave 30 Kčs v starej mene - správna výška poštovného). Veľmi zriedkavý výskyt zásielky z obdobia menovej reformy s pečiatkou staničnej schránky.VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia menovej reformy:
Poštový lístok Gottwald 1,50 Kčs (CDV 105) dofrankovaný štyrmi známkami PM 1953 a jednou známkou 1. Máj 1953 1,50 Kčs modrošedá (Pof. 724) (zadná strana), denná pečiatka STRANČICE 15. VI. 53 - 7 a PRAHA 025 16. VI. 53 - 12 (dohľadanie adresáta) + poznámka ceruzkou: PLATÍ do 18. 6. 1953 - celková suma 15,50 Kčs v starej mene = 30 hal. v novej mene (sadzba za pohľadnicu v tuzemskom styku 15,00 Kčs v starej mene - správna výška poštovného). Zriedkavá kombinácia poštového lístka dofrankovaného poštovými známkami a dohľadanie adresáta.POŠTOVĚ POUŽITIE PO OBDOBÍ MENOVEJ REFORMY (od 19. 6. 1953):
Po skončení menovej reformy (1. - 18. 6. 1953) boli známky starej meny poštovo neupotrebiteľné a mali byť stiahnuté z obehy. Zásielky, na ktorých boli použité, museli byť zaťažené doplatným v plnej výške, bez uznania známok starej meny.

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia po menovej reforme:
List v tuzemskom styku v ďalšej doprave vyfrankovaný šiestimi známkami k PM 1953, troma známkami 5. Výročie Víťazného februára 3 Kčs červená (Pof. 705) a jednou známkou Klement Gottwald 3,00 Kčs červená (Pof. 486) (všetky neplatné - stará mena), denná pečiatka ČERČANY(?) 22. VI. 53 - 17, príchodzia pečiatka PRAHA 12 23.VI.53 - 12, známky preškrtnuté modrou ceruzou, vyznačené doplatné 1,20 Kčs (sadba za list do 20g v tuzemskom styku v ďalšej doprave 60 hal. - nesprávna výška poštovného, doplatné vo výške dvojnásobku poštovného 1,20 Kčs). Zásielka zo správnym poštovným z obdobia menovej reformy (30 Kčs v starej mene) podaná 4 dni po jej skončení, pravdepodobne z neznalosti odosielateľa alebo poštového úradníka. (Ukážka prevzatá z aukcie filatelie-burda.cz.)VI. ročník Pretekov mieru 1953

Zásielka z obdobia po menovej reforme:
Pohľadnica v tuzemskom styku vyfrankovaná známkou PM 1953 a platnou známkou Klement Gottwald 1,00 Kčs fialová (Pof. 734), denná pečiatka KARLOVY VARY 3 30. VI. 53 - 16, odtlačok "T" bez vyznačenia výšky doplatného (sadzba za pohľadnicu v tuzemskom styku 30 hal. - nesprávna výška poštovného - vysoko prefrankované). Zásielka odoslaná po menovej reforme s jednou neplatnou a jednou platnou známkou.Späť na prehľad

Príležitostné poštové pečiatky


Československá pošta používala nasledovné príležitostné pečiatky: BRATISLAVA 1 (29. IV. - 1. V. 1953), BRNO 1 (1. - 3. V. 1953), PRAHA 1 (2. - 4. V. 1953), KARLOVY VARY 1 (3. - 5. V. 1953), DĚČÍN 1 (4. - 5. V. 1953)
Poznámka: Podľa niektorých zdrojov existovala samostatná príležitostná poštová pečiatka BRATISLAVA 1 zhodná s pečiatkami FDC, nemá však rozlišovacie písmená. Tieto informácie nie sú doteraz potvrdené, je možné, že samostatná pečiatka bez rozlišovacích písmen neexistovala a na pečiatkovanie zásielok sa používali pečiatky FDC s rozlišovacími písmenami (pozri diskusiu nižšie).

Obrazové a textové motívy:

 • Príležitostná poštová pečiatka BRATISLAVA 1 (čierna):
  Bicyklové koleso, holubica mieru, text (slovensky): VI. MEDZINÁRODNÉ PRETEKY MIERU / PBW
 • Príležitostné poštové pečiatky BRNO 1, PRAHA 1, KARLOVY VARY 1 a DĚČÍN 1 (čierna):
  Bicyklové koleso, holubica mieru, text (česky): VI. MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD MÍRU / PBW
VI. ročník Pretekov mieru 1953

Päť rôznych príležitostných poštových pečiatok (1x slovenský text, 4x český text). Reprodukcia prevzatá z [Vap1997] s vyobrazením príležitostnej poštovej pečiatky BRATISLAVA 1 bez rozlišovacieho písmena.


Späť na prehľad

Filatelistické zaujímavosti

POUŽÍVANIE (PRÍLEŽITOSTNÝCH) PEČIATOK BRATISLAVA 1:
Pri príležitostnej pečiatke BRATISLAVA 1, resp. pečiatkach FDC BRATISLAVA 1 vznikajú nejasnosti, ktoré sa doteraz nepodarilo spoľahlivo vysvetliť. Dôvodom sú rozporuplné informácie uvádzané v citovaných zdrojoch a konkrétne, nie vždy zreteľné, odtlačky pečiatok. Zdroj [Vap1997] uvádza pri príležitostnej pečiatke používanie pečiatky FDC s rozlišovacím písmenom "a" a v pečiatkach FDC rozlišovacie písmená "b", "c" a "d", pričom v obrazovej reprodukcii uvádza príležitostnú pečiatku, ktorá sa javí bez rozlišovacieho písmena. Zdroj [Petr2011b] neuvádza príležitostnú pečiatku, len štyri pečiatky FDC s rozlišovacími písmenami "a", "b", "c" a "d" bez uvedenia, či boli používané aj ako príležitostné. Keďže máme pozitívne identifikované na oficiálnych FDC všetky štyri rozlišovacie písmená, môžeme zobrať zdroj [Petr2011b] ako novší a hodnovernejší a záležitosť z pohľadu používania pečiatok na FDC uzavrieť: všetky štyri rozlišovacie písmená.
Ako je to s používaním pečiatok na pečiatkovanie iných dokladov, či už z ochoty alebo pre bežnú poštovú korešpondenciu? Existovala samostatná príležitostná pečiatka BRATISLAVA 1 a líšila sa od pečiatok FDC tým, že nemala rozlišovacie písmeno (a na pečiatkovanie zásielok sa používala príležitostná pečiatka BRATISLAVA 1 aj pečiatky FDC BRATISLAVA 1)? Alebo samostatná príležitostná pečiatka BRATISLAVA 1 neexistovala (a na pečiatkovanie zásielok sa používali výhradne pečiatky FDC BRATISLAVA 1.)?
V súčasnosti vieme pozitívne dokumentovať použitie pečiatok FDC - na iných dokladoch ako oficiálnych FDC - s rozlišovacími písmenami: "a" - 1. V. 53, "b" - 29. IV. 1953, "d" - 30. IV. 53. Je zaujímavé, že každý deň je použité iné rozlišovacie písmeno. Je to len náhoda alebo pošta cielene používala každý deň inú pečiatku?
Všetky použité "dokumentačné" pečiatky sú tzv. pečiatky z ochoty na poštovo nepoužitých obálkach, poštových lístkoch alebo kúskoch papiera. Žiaľ, ostatné preštudované doklady neumožňujú identifikovať rozlišovacie písmená, dokonca ani stanoviť, či na pečiatke vôbec nejaké rozlišovacie písmeno bolo. Preto na definitívne zodpovedanie vyššie uvedených otázok a definitívne potvrdenie, či existovala samostatná príležitostné pečiatka BRATISAVA 1 bez rozlišovacieho písmena, je potrebné preštudovať väčšie množstvo dokladov alebo získať ďalšie hodnoverné informácie, či už od zberateľov alebo z archívnych materiálov vydavateľa. Vedia niektorí zo zberateľov pomôcť?
V každom prípade je prekvapivé, že Československá pošta používala pečiatky FDC na iné účely ako pečiatkovanie oficiálnych FDC - museli byť k dispozícii na pošte BRATISLAVA 1.Späť na prehľad

Strojové propagačné poštové pečiatky


Československá pošta používala nasledovné strojové propagačné poštové pečiatky: BRATISLAVA 1 (20. IV. - 7. V. 1953), BRNO 2 (25. IV. - 9. V. 1953), PRAHA 025 "x" (9. - 18. IV. 1953), PRAHA 025 "3 ch" (2. - 4. IV. 1953)

Obrazové a textové motívy:

 • Strojová propagačná poštová pečiatka BRATISLAVA (čierna):
  Bicyklové koleso, holubica mieru, text (slovensky): VI. MEDZINÁRODNÉ PRETEKY MIERU / PBW, farba čierna
 • Strojové propagačné poštové pečiatky BRNO, PRAHA (čierna):
  Bicyklové koleso, holubica mieru, text (česky): VI. MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD MÍRU / PBW, farba čierna
VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Štyri rôzne strojové propagačné poštové pečiatky (1x slovenský text, 3x český text).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

List so strojovou propagačnou poštovou pečiatkou BRATISLAVA 1 29. IV. 53 zaslaný v mieste.

Späť na prehľad

Filatelistické zaujímavosti

KONTROLNÉ ODTLAČKY(?) VLOŽIEK DO STROJOVÝCH PEČIATOK:
V pozostalosti po zberateľovi a publicistovi Václavovi Nebeskom sa našlo niekoľko stoviek odtlačkov tematicky zaujímavých vložiek do strojových pečiatok z 50-tych rokov. Ich pôvod ani dôvod vzniku nie sú známe, neboli o nich publikované žiadne informácie. Pretože sa našlo viacero exemplárov odtlačkov z každej pečiatky bez akéhokoľvek rozdielu v kresbe, najpravdepodobnejšie sa javí vysvetlenie, že išlo o "kontrolné odtlačky" pre potreby prípravy známej publikácie V. Nebeského [Nebe1971].

VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

Kontrolné odtlačky (?) slovenskej a českej verzie vložky do strojovej propagačnej poštovej pečiatky k PM 1953.


Späť na prehľad

Poľsko


Poštové známky


Poľská pošta vydala sériu troch poštových známok: VI MIEDZYNARODOWY KOLARSKI WYSCIG POKOJU (Fischer 661 - 663, Mi. 799 - 801), 80 GR hnedá (Varšava), 80 GR zelená (Berlín), 80 GR oranžová (Praha), hĺbkotlač, 25,5 x 31,25 mmm, dátum vydania: 30. 4. 1953, výtvarný návrh: Czeslaw Kaczmarczyk. Ku známkam vydala jednu FDC (len známky a neutrálne pečiatky prvého dňa, bez prítlače). Navyše Štátna filatelistická spoločnosť vo Varšave vydala štyri otváracie pamätné listy - ku každému poľskému etapovému mestu so zodpovedajúcou príležitostnou poštovou pečiatkou.

Obrazové a textové motívy:

 • Poštová známka 80 GR hnedá (Varšava):
  Dvaja cyklisti, holubica mieru, erb Varšavy, text: VI MIEDZYNARODOWY KOLARSKI WYSCIG POKOJU / TRYBUNA LUDU / NEUES DEUTSCHLAND / RUDÉ PRÁVO
 • Poštová známka 80 GR zelená (Berlín):
  Dvaja cyklisti, holubica mieru, erb Berlína, text: VI MIEDZYNARODOWY KOLARSKI WYSCIG POKOJU / TRYBUNA LUDU / NEUES DEUTSCHLAND / RUDÉ PRÁVO
 • Poštová známka 80 GR oranžová (Praha):
  Dvaja cyklisti, holubica mieru, erb Prahy, text: VI MIEDZYNARODOWY KOLARSKI WYSCIG POKOJU / TRYBUNA LUDU / NEUES DEUTSCHLAND / RUDÉ PRÁVO
 • Pečiatka FDC (čierna):
  Štandardizovaná pečiatka FDC používaná v rokoch 1950 - 56 pre všetky vydania poľských známok v deň ich vydania do obehu
 • Prítlač FDC:
  nie je
 • Pamätný list (rovnaký pre každé etapové mesto, len s inou príležitostnou pečiatkou):
  Prvá (titulná) strana (modrá): Holubica mieru, tri erby hlavných miest, cyklisti, text: VI MIEDZYNARODOWY KOLARSKI WYSCIG POKOJU / RUDEHO PRAVA - NEUES DEUTSCHLAND - TRYBUNY LUDU / 1-14.V.1953
  Druhá (vnútorná) strana (modrá): Mapa pretekov s vyznačenými významnými etapovými mestami a dominantami poľských etapových miest a poľského hraničného prechodu, text: BRATYSLAWA, PRAHA, BERLIN, ZGORZELEC, WROCLAW, STALINOGRÓD, ŁODŹ, WARSZAWA
  Tretia (vnútorná) strana (modrá): len nalepené známky opečiatkované príležitostnou pečiatkou
  Štvrtá (zadná) strana (modrá): len text: PANSTWOWE PRZEDSIEBIORSTWO FILATELISTYCZNE- WARSZAWA
VI. ročník Pretekov mieru 1953 VI. ročník Pretekov mieru 1953 VI. ročník Pretekov mieru 1953

Poštové známky Poľska k PM 1953.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Výtvarný návrh na poštovú známku Poľska k PM 1953 - 80 GR hnedá (Varšava) (Ukážka prevzatá z tematického exponátu [Maja2011]).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Obálka prvého dňa (FDC), presnejšie obálka so známkami a s pečiatkou prvého dňa - Poľská pošta v tom čase ešte nevydávala ilustrované obálky prvého dňa.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Pamätný list so všetkými tromi známkami k PM 1953 a príležitostnou poštovou pečiatkou WROCLAW 1 (titulná strana, dve vnútorné strany a zadná strana).


Späť na prehľad

Príležitostné poštové pečiatky


Poľská pošta používala nasledovné príležitostné poštové pečiatky: WROCLAW 1 (2. - 15. V. 1953), STALINOGRÓD 1 (2. - 15. V. 1953), ŁODŹ 1 (2. - 15. V. 1953), WARSZAWA 1 (2. - 15. V. 1953)

Obrazové a textové motívy:

 • Príležitostné poštové pečiatky WROCLAW 1, STALINOGRÓD 1, ŁODŹ 1 a WARSZAWA 1 (čierna):
  Holubica mieru, text: VI MIEDZYNARODOWY / KOLARSKI / WYSCIG / POKOJU / TRYBUNY LUDU / NEUES DEUTSCHLAND / I RUDEHO PRAVA
VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Príležitostné poštové pečiatky k PM 1953 z poľských etapových miest.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

List s poštovou známkou PM 1953 80 GR hnedá (Mi. 799) s príležitostnou poštovou pečiatkou WROCLAW 1 - 12. 5. 53 zaslaný do Belgicka.


Späť na prehľad

Nemecká demokratická republika


Poštové známky


Východonemecká pošta vydala sériu troch poštových známok: VI. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT FÜR DEN FRIEDEN (Mi. 355 - 357), 24 Pf svetlozelená, 35 Pf ultramarínová, 60 Pf hnedá, hĺbkotlač, papier s priesvitkou Wz. 2 v rôznych polohách, 50-kusový tlačový list, dátum vydania: 2. 5. 1953 (doba platnosti: 2. 5. - 31. 12. 1953). Ku známkam vydala jednu obálku FDC.
Poznámka: Obálky FDC sa predávali kompletné s príležitostnou pečiatkou BERLIN W 8, len s vylepenou kompletnou sériou známok bez pečiatky alebo dokonca len samostatné obálky bez známok. To umožňovalo vznik rôznych typov celistvostí - "kompletných" s niektorou z príležitostných pečiatok alebo s poštovými známkami (nielen k Pretekom mieru) a dennou pečiatkou, najčastejšie v deň vydania. Samozrejme, nie všetky majú rovnakú zberateľskú a dokumentačnú hodnotu.

Obrazové a textové motívy

 • Poštová známka 24 Pf (svetlozelená):
  Traja cyklisti, koruhvy troch krajín organizátorov, diváci pri trati, stromy, text: VI. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT / FÜR DEN FRIEDEN
 • Poštová známka 35 Pf (ultramarínová):
  Štyria cyklisti, roľníci na poli mávajúci cyklistom, stromy pozdĺž trate, text: VI. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT / FÜR DEN FRIEDEN
 • Poštová známka 60 Pf (hnedá):
  Traja cyklisti, vlajky troch krajín organizátorovu, diváci pri trati pred priemyselným závodom s dvomi komínmi, transparent s textom: FRIEDEN POKOJ MIR, text: VI. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT / FÜR DEN FRIEDEN
 • Pečiatka FDC:
  samostatná pečiatka FDC nie je, používala sa príležitostná pečiatka BERLIN W 8 2.5.53 v čiernej farbe
 • Prítlač FDC (tmavomodrá):
  Cyklisti na trati, koruhvy s mierovou holubicou, erby Prahy, Berlína a Varšavy, v pozadí Hradčany, text: VI. INTERNATIONALE RADFERNFAHRT / FÜR DEN FRIEDEN / PRAG BERLIN WARSCHAU / ERSTTAGBRIEF
VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953

Poštové známky NDR k PM 1953.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

FDC so všetkými tromi známkami k PM 1953 a príležitostnou pečiatkou BERLIN W 8 2.5.53 odoslaná na Nový Zéland.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

FDC so všetkými tromi známkami k PM 1953 a (len) dennou pečiatkou LEIPZIG C17 2.5.53 - 11 (deň vydania), dofrankovaná známkou Ernst Thälmann 80 Pf (Mi. 339) odoslaná doporučene letecky do Brazílie (sadzba za doporučený letecký list do zámoria - správna výška poštovného).


Späť na prehľad

Filatelistické zaujímavosti

PAPIER S PRIESVITKOU:
Známky boli tlačené na papieri s priesvitkou Wz. 2 Y - DDR Poštová trúbka zvislo v dvoch polohách (Wz. 2 YI a tzv. obrátená priesvitka - vzácnejší variant Wz. 2 YII) a známka 60 Pf (Mi. 357) aj na papieri s priesvitkou Wz. 2 X - DDR Poštová trúbka vodorovne (veľmi vzácny variant).VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

Priesvitky DDR Poštová trúbka vodorovne (Wz. 2 X) a DDR Poštová trúbka zvislo (Wz. 2 Y).


DOSKOVÉ CHYBY:
Pri známkach 35 Pf (Mi. 356) a 60 Pf (Mi. 357) sú identifikované viaceré typické doskové chyby.VI. ročník Pretekov mieru 1953

Popis a vyobrazenie typických doskových chýb na známkach NDR k PM 1953.


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Známka 35 Pf (Mi. 356) s doskovou chybou 356 I (známkové pole 26).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Známka 60 Pf (Mi. 357) s doskovou chybou 357 I (známkové pole 44).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

Známka 60 Pf (Mi. 357) s doskovou chybou 357 II (známkové polia 7, 8, 9 a tiež známkové pole 28 - pozri 357 VI).


VI. ročník Pretekov mieru 1953

Známka 60 Pf (Mi. 357) s doskovou chybou 357 V (známkové pole 44) - na tomto známkovom poli sa nachádza súčasne aj dosková chyba 357 I.


VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953

Známka 60 Pf (Mi. 357) s doskovou chybou 357 VI (známkové pole 28) - na tomto známkovom poli sa nachádza súčasne aj dosková chyba 357 II.


Späť na prehľad

Príležitostné poštové pečiatky


Východonemecká pošta používala nasledovné príležitostné poštové pečiatky: HALLE (SAALE) C2 (2. a 7. 5. 1953), WITTENBERG (?), BERLIN W 8 (2., 9., 10. a 19. 5. 1953), BERLIN-KAULSDORF (2., 7. a 9. 5. 1953)

Obrazové a textové motívy:

 • Príležitostná poštová pečiatka HALLE (SAALE) C2 (čierna):
  Cyklista, tri vlajky, text: VI. INTERNATIONALE FRIEDENSFAHRT / PRAG BERLIN WARSCHAU
 • Príležitostná poštová pečiatka WITTENBERG (čierna):
  ?
 • Príležitostná poštová pečiatka BERLIN W 8 a BERLIN-KAULSDORF (čierna):
  Text: VI. INT. RADFERNFAHRT / FÜR DEN FRIEDEN / PRAG-BERLIN-WARSCHAU 1953
VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953   VI. ročník Pretekov mieru 1953Príležitostné poštové pečiatky k PM 1953 z nemeckých etapových miest.


Späť na prehľad


Vzácnosť a dostupnosť poštových materiálovPoštové známky a súvisiace materiály


Poštovné známky k PM 1953 sú úplne bežné, vyššiu katalógovú hodnotu dosahuje len poľská známka 80 GR oranžová (Praha). Samozrejme, vyššie cenové záznamy dosahujú východonemecké známky s typickými doskovými chybami, ktoré však nie sú zriedkavé, lebo známky boli tlačené vo veľkých nákladoch a typické doskové chyby sa na tlačových listoch vyskytujú pravidelne. Výrazne vyššie cenové záznamy majú východonemecké známky vytlačené na papieri s odlišnou priesvitkou; a úplne najvyššie tieto s doskovými chybami. Všetko sú to však, v porovnaní s neznámkových materiálom, výrazne dostupnejšie materiály.

Obálky dňa vydania (FDC) sú relatívne bežné. Najbežnejšia je československá, ktorá dokonca existuje vo veľkom množstve aj správne poštovo použitá, nie je však už ľahké nájsť správne vyplatenú zásielku do zahraničia s dokladom zvláštneho zaobchádzania (doporučene, expres a pod.). Poľské FDC v podstate neexistujú a keď tak len ako obálky s pečiatkami z ochoty na poštou nepoužitých obálkach. Na druhej strane východonemecké FDC predstavujú istú pascu pre zberateľov. Predávali sa totiž s vylepenou kompletnou sériou známok (a dokonca aj samostatné obálky bez známok) ale bez pečiatky, čo umožňovalo vznik rôznych celistvostí. Jednak kompletných s niektorou z príležitostných pečiatok alebo s dennou pečiatkou z ktorejkoľvek východonemeckej pošty, najčastejšie v deň vydania. Prirodzene najhodnotnejšie sú autentické FDC s príležitostnými pečiatkami, najlepšie s dokladmi zvláštneho zachádzania so zásielkami či spôsobu prepravy.

Celistvosti


Pri hodnotení celistvostí používame termín "autentický poštový doklad". Ide o zberateľsky najzaujímavejší a najhodnotnejší typ celistvosti, ktorá je správne vyplatená a poštovo použitá, pričom nie je filatelisticky motivovaná, t.j. nevykazuje znaky prípravy celistvosti filatelistom/zberateľom (napr. vylepenie celej série známok často vedúce k prefrankovaniu zásielky, štylizované uvádzanie adresy prijímateľa a odosielateľa, zasielanie od a na filatelistické agentúry a obchodníkov so známkami, uvádzanie textov alebo dokonca nálepiek typu "pečlivě frankovať", "filatelistická koresponence" a pod.). Tento posledný faktor je samozrejme veľmi subjektívny, skúsený zberateľ však vie posúdiť, či celistvosť ako poštový doklad mohla vzniknúť (a pravdepodobne aj vznikla) pri bežnej poštovej prevádzke alebo jej vzniku niekto dopomohol. Výber je len na zberateľovi, ktorý by mal poznať pravidlo: Čím je celistvosť autentickejšia, tým vyššiu hodnotu si v budúcnosti bude udržiavať.

Na rozdiel od poštových známok autentické správne vyplatené a poštovo použité doklady k PM 1953 sú zriedkavé. Týka sa to všetkých príležitostných pečiatok zo všetkých troch krajín, pričom azda najvzácnejšia je východonemecká príležitostná pečiatka PM 1953 WITTENBERG. O niečo menej vzácnymi sú československé strojové propagačné pečiatky, ktoré boli v používaní dlhší čas a preto sa vyskytujú na väčšom množstve bežných poštou riadne prepravených dokladoch (ale často nižšej kvality).

Špeciálnu kapitolu tvoria autentické zásielky s československou poštovou známkou PM 1953 v období pred, počas a po menovej reforme. Ich výskyt je vzhľadom na krátke obdobie menej častý, záujem ešte zvyšujú ďalšie skupiny zberateľov orientované na špecializáciu Československa a samotnú menovú reformu. Na druhej strane táto oblasť je podrobne prebádaná, dokonca existujú tabuľky ako zistiť bodovú hodnotu celistvosti z obdobia menovej reformy. Je prirodzené, že najvyššie cenové záznamy dosahujú doklady zvláštneho zachádzania so zásielkami či spôsobu prepravy (doporučene, expres, cenný list, tlačivo, vyplácanie balíkových sprievodiek a pod.) a hlavne zásielky do cudziny, ktoré sú veľmi zriedkavé až vzácne. Vzhľadom na krátku dobu používania, majú vyššiu vzácnosť zásielky so známkou PM 1953 použité pred menovou reformou, ktoré sú veľmi zriedkavé a väčšinou výrazne podhodnotené.Späť na prehľad


Otvorené otázky


Napriek intenzívnemu výskumu a preštudovaniu veľkého množstva dokumentačného materiálu, zostáva niekoľko otvorených otázok:

 1. Používanie, resp. nepoužívanie samostatnej československej príležitostnej pečiatky PM 1953 BRATISLAVA 1 a používanie pečiatok FDC na iné ako oficiálne účely.
 2. Pôvod a dôvod vzniku tzv. kontrolných odtlačkov československých strojových pečiatok.

Prosím zberateľov, ktorí majú akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri ich zodpovedaní, aby ma kontaktovali: vojtech.jankovic@gmail.com.Späť na prehľad


Zhrnutie


Príspevok ukazuje, že VI. ročník Pretekov mieru v roku 1953 je bohatým zdrojom rôznorodých filatelistických materiálov nielen pre špecialistu ale i pre tematického zberateľa. Hlavným cieľom príspevku je zmapovať vydané poštové známky a iné materiály, sumarizovať najdôležitejšie fakty, popísať najhodnotnejšie materiály a ak sa dá priniesť aj ich autentické vyobrazenie.
Som toho názoru, že zvolená forma vyhovuje aj tematickým zberateľom, ktorí majú možnosť získať odborný prehľad o relevantných filatelistických dokladoch. Na základe toho sa môžu rozhodnúť ako a čím obohatiť svoju tematickú zbierku/exponát o zaujímavé známkové i neznámkové materiály.

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky a doplňujúce informácie alebo aj zaujímavé obrazové ukážky, prosím neváhajte a napíšte mi, veľmi rád ich zverejním. Prípadne, ak máte zaujímavý materiál na výmenu alebo predaj, rád s vami nadviažem bližší kontakt: vojtech.jankovic@gmail.com.Späť na prehľad


Poďakovanie


Ďakujem Petrovi Fenclovi a Davidovi Schillerovi za podrobné preštudovanie článku a vznesenie relevantných odborných pripomienok. Za upresnenie informácií o dátumoch tlače a dotlačí československej poštovej známky VI. Mezinárodní Závod míru (Pof. 722) ďakujem Miroslavovi Gerecovi a Marcelovi Arbeitovi. Michalovi Zikovi ďakujem za zapožičanie odbornej filatelistickej literatúry.Späť na prehľad


Použité zdroje


Knižné a časopisecké zdroje


 • [Aksa2007] Aksamit, P.: Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 9. díl (VII. svazek), Československé obálky dne vydání 1947 - 1992, POFIS, Praha, 2007.
 • [Bern1978] Bernášek, V. a kolektív: Specializovaný katalog československých poštovních známek, Světová filatelistická výstava PRAGA 1978, Praha, 1978.
 • [BuGr1957] Bura, F. – Grodecki, T.: Wyscig Pokoju w filatelistyce, RUCH, Varšava, 1957
 • [CeSoSt1987] Černý, J. - Sosenka, L. - Staněk, J.: Závod míru (O cyklistech v nejkrásnejším pelotonu světa), Olympia & Šport, Praha, 1987.
 • [Duse1988] Dušek, A. a kolektív: Specializovaná příručka pre sběratele československých poštovních známek a celin, SČF, Praha, 1988.
 • [FISH2001] FISCHER: Katalog Polskich znaków pocztovych 2001, TOM I., FISCHER, Bytom, 2001.
 • [FILA1953] Časopis FILATELIE 1953, Ministerství spojů v nakladatelství ORBIS, Praha, 1953.
 • [FILA1974] Časopis FILATELIE 1974, Federace československých filatelistů, Praha, 1974.
 • [Hara1982] Haraburda, A.: Sport - Znacki Poczty Polskiej, Krajowa agencja wydawnicza, Varšava, 1982.
 • [KaRz1972] Kapkowski, J. – Rzepko, R.: Wyscig Pokoju 1948-1972, Polski zwiazek filatelystow, Okreg Warszawski, Varšava, 1972.
 • [Nebe1971] Nebeský, V.: Čskoslovenská příležitostná a propagační razítka 1919-1969, 1. - 6. sešit, Svaz českých filatelistů, Brno, 1971 a 1972.
 • [POFI1998] POFIS (redaktor M. Trojan): Katalog POFIS - Československé celiny 1918 - 1992, I. díl, Filatelie, spol. s r. o., Praha, 1998.
 • [Petr2011a] Petrásek, J. a kolektív: Sportovní strojová razítka ČSR II., Knihovnička OLYMPSPORT 41, Praha, 2011.
 • [Petr2011b] Petrásek, J. a kolektív: Ruční příležitostná razítka po roce 1945 I., Knihovnička OLYMPSPORT 46, Praha 2011.
 • [Vape1997] Vápenka, I.: Cyklistický Závod Míru 1948-1997 I. díl Československo, Knihovnička OLYMPSPORT 30, Praha, 1997.
 • [Vape1999] Vápenka, I.: Cyklistický Závod Míru 1948-1997 II. díl Polsko, Německo, SSSR, Rumunsko, Knihovnička OLYMPSPORT 32, Praha, 1999.

Internetové zdrojeFilatelistické exponáty


 • [Jank2016] Jankovič, V.: My Life as a Bicycle, competitive thematic exhibit, 2011.
 • [Maja2011] Majander, J.: The Wheels of Chances, competitive thematic exhibit, 2011.Kontakt na autora článku: Vojtech JankovičPoslať komentár: vojtech.jankovic@gmail.comAutor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 29. 07. 2018 15:45
 
Preteky mieru - VI. ročník 1953
Preteky mieru - VI. ročník 1953
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Úspech nie je len okamih korunovácie, lopta vo futbalovej bráne, alebo vztýčenie vlajky na vrchole hory. Úspech je celý proces snaženia sa o dosiahnutie cieľa, ktorý sa niekedy začína aj neúspechom.

(Erik Weihenmayer (slepec, ktorý vyšiel na Mt. Everest))

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2017 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.