Author: Dušan Evinic

List of articles:


Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued) (29.06.2012)

Czechoslovak revenue stamps Issue 1947 - 65 years since their issue (06.07.2012)

Informačný článok pripomínajúci 65 rokov od vydania československých kolkov vydania 1947.

70 years since the release of Slovak revenue stamps - design 1942 (11.07.2012)

Informačný článok pripomínajúci 70 rokov od vydania slovenských kolkov vydania 1942.

Notice about attempted delivery form no. 11-064 (13.07.2011)

Príspevok venovaný vývoju a spôsobu použitia tlačiva č. 11-064 "Oznámenie o uložení zásielky".

Payment of fees from accounts by flat rate (22.04.2013)

Článok z oblasti fiškálnej (kolkovej) filatelie venovaný menej známemu spôsobu úhrady kolkovného paušalizovaním.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists