Autor: Ing. Július Kákoš

Zoznam článkov:


Výstava 70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY v Trenčíne - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska (23.05.2015)

Pohľad na výstavu „70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY" z muzeologického hľadiska od PhDr. Štefana Kollára, PhD. a npráp. v. v. Jozefa Koreného.Všetci autori

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov