Jaroslav Petrásek odišiel do olympijského zberateľského neba

Smutná správa o odchode veľkého človeka, športovca, zberateľa, publicistu, organizátora a hlavne priateľa s veľkým srdcom - Jaroslava Petráska (1. 1. 1941 – 3. 8. 2022).

11. 08. 2022

Čo zbierame?:
Čo zbierame? ... úvod

Čo zbierame? ... úvod
Autor: Vojtech Jankovič (12. 4. 2011)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 05. 2011 10:21

Úvodný príspevok sekcie "Čo zbierame?" venovanej popisu a zaujímavostiam rôznych typov poštových dokladov (filatelistických materiálov) hlavne z pohľadu tematickej filatelie.


Sekcia „Čo zbierame?“


Sekcia „Čo zbierame?“ je určená všetkým zberateľom a jej cieľom je prispieť k šíreniu povedomia, čo je skutočný filatelistický materiál (= hodnotný zberateľský dokument) a čo je len výrobok určený na komerčný predaj a zbohatnutie (obchodníkov, predajcov a rôznych špekulantov), lebo stále ešte príliš veľa hodnotných dokladov končí v koši a príliš veľa pseudo-dokladov končí v našich zbierkach (pozri tiež: Čo zbierame? ... hodnota zbierky).

Sekcia „Čo zbierame?“ nemá obmedzenie ani na rozsah článkov ani na počet popisovaných typov materiálov. Postupne pridávame nové a nové články a dopĺňame informácie do existujúcich. Uvítame spoluprácu zberateľov, ktorí prispejú zaujímavými čiastkovými informáciami, napísaním celého článku alebo len dodaním zaujímavej obrazovej ukážky alebo postrehu. Ak máte niečo, čo by mohlo ďalších zberateľov zaujímať, pošlite nám informáciu, radi ju doplníme a zverejníme.


Filatelia a jej náplň


Filatelia už dávno nie je len o zbieraní poštových známok, ale postupne sa rozšírila o zbieranie ďalších materiálov, dokladov alebo dokumentov poštovej prevádzky. Za dlhé roky vývoja si vytvorila isté pravidlá a identifikovala zoznam tých materiálov, ktoré spadajú do oblasti jej záujmu a ktorým hovoríme filatelistické materiály.

Je úplne samozrejmé, že každý z nás môže zbierať, čo chce a čo mu robí radosť, nikoho nechceme (a vlastne ani nemôžeme) nútiť, aby zbieral len to a len tamto. V tom je krása zberateľstva a v tom je jeho prínos pre každého z nás, pre náš vnútorný život. Niekto zbiera poštové známky, niekto zbiera analogické pohľadnice, niekto zbiera len slovenské novinky, niekto zbiera jednu známku z každej známkovej krajiny, niekto zbiera všetko čo sa mu páči - je to v poriadku, každý podľa svojho gusta.

Na druhej strane neuškodí vedieť o veci viac a byť tak pripravený rozšíriť si a obohatiť svoju zbierku o hodnotné zberateľské poklady. Alebo aspoň nebyť ľahkou korisťou rôznych podnikavcov a vedieť odlíšiť, čo je vhodný materiál, ktorý má zberateľskú cenu a čo je suvenír, ktorý je len umelým výrobkom a snaží sa vytiahnuť z našich vreciek ďalšie financie. Pretože: "Múdry z neba nikto nespadol, ale rôznych podnikavcov akoby zhadzovali...". :-)

Slovensko 1993 - Balíková sprievodka.
 
Skúste sa zamyslieť, či je tento doklad poštovej prevádzky niečím zaujímavý a ak áno čo je na ňom povšimnutiahodné. Do akého typu zbierky by sa hodil? Je to vhodný materiál do filatelistického exponátu? Odpovede si môžete nechať pre seba alebo nám ich môžete napísať. K tomuto dokladu sa plánujeme neskôr vrátiť v samostatnom príspevku cyklu "Čo zbierame?" a - aj na základe vašich názorov - sa pokúsiť tento doklad správne identifikovať a odpovedať na vyššie uvedené otázky.
 

Základné typy materiálov


Sekcia „Čo zbierame?“ sa venuje základným typom filatelistických materiálov s dôrazom na súčasné (moderné) typy poštových dokladov, s ktorými sa dnešný zberateľ najčastejšie stretáva. Poukazuje na ich základné charakteristiky, dôvody a formy ich použitia v poštovej prevádzke vrátane rôznych zaujímavostí a tiež ponúka zberateľom odporúčania aké materiály zbierať a pred čím sa vystríhať, aby predišli sklamaniu z nákupu zberateľsky menej hodnotných poštových dokumentov alebo dokonca falšovaných materiálov alebo podvrhov. Alebo, čo je v súčasnosti veľmi častý jav, aby ich príbuzní neboli veľmi sklamaní, keď sa snažia zhodnotiť pozostalosť po dlhoročnom zberateľovi.

 • Poštové známky (výplatné, príležitostné, príplatkové, doplatné, doručné, expresné a pod.).
 • Automatové známky.
 • Známkové zošitky.
 • Skúšobné odtlačky, eseje, vzorce.
 • Čiernotlače, príležitostné tlače.
 • Nálepné a pamätné listy.
 • Obálky prvého dňa.
 • Analogické pohľadnice - cartes maximum.
 • Celinové obálky (s natlačenou známkou).
 • Poštové lístky (s natlačenou známkou).
 • Obrazové poštové lístky (s natlačenou známkou).
 • Celinové pohľadnice (s natlačenou známkou).
 • Špeciálne typy celín (pigeongramy, aerogramy, zálepky).
 • Telegramy
 • Ručné poštové pečiatky (denné, propagačné, príležitostné)
 • Strojové poštové pečiatky (znehodnocovacie, propagačné, príležitostné)
 • Prídavné poštové pečiatky
 • Celistvosti (bežná korešpondencia, doporučené listy, expresné a súrne listy, cenné listy a pod.)
 • Iné typy prepravy poštových zásielok (letecká pošta, vlaková pošta, lodná pošta, raketová pošta, iné druhy poštovej prepravy)
 • Odtlačky výplatných strojov (výplatné, firemné, špeciálne)
 • Medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International).

Slovensko 1993 - Super analogická celistvosť.
 
Skúste sa zamyslieť, či je tento doklad poštovej prevádzky niečím zaujímavý a ak áno čo je na ňom povšimnutiahodné. Do akého typu zbierky by sa hodil? Je to vhodný materiál do filatelistického exponátu? Odpovede si môžete nechať pre seba alebo nám ich môžete napísať. K tomuto dokladu sa plánujeme neskôr vrátiť v samostatnom príspevku cyklu "Čo zbierame?" a - aj na základe vašich názorov - sa pokúsiť tento doklad správne identifikovať a odpovedať na vyššie uvedené otázky.
 
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov