Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 09. 01. 2013 00:03

Prehľad cien ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za známkovú tvorbu, ktoré každoročne od roku 1995 udeľuje minister autorom slovenských poštových známok.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov