Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Organizovaná filatelia:
Benefity členstva v Zväze slovenských filatelistov

Benefity členstva v Zväze slovenských filatelistov
Autor: Rada Zväzu slovenských filatelistov
Publikované: 09. 09. 2020 17:09

Prehľad súčasných a plánovaných benefitov členstva v Zväze slovenských filatelistov


Benefity členstva v Zväze slovenských filatelistov


Nové vedenie Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) si dalo ako jednu z hlavných úloh posilniť význam ZSF a zvýšiť jeho členskú základňu. A v dlhodobom horizonte vytvoriť početnú a finančne silnú „stavovskú“ organizáciu zberateľov známok a ďalších poštových materiálov (filatelistov) a príbuzných zberateľských odvetví (teraz zberatelia pohľadníc, možno časom aj zberatelia odznakov, mincí, bankoviek, medailí a iných memorabílií a dokumentov).

Na splnenie svojho cieľa nevyhnutne potrebujeme posilnenie povedomia o aktivitách a sile nášho zväzu, kam automaticky patrí potreba poznať (a vedieť využiť) jeho benefity, po slovensky výhody a práva členov, ktoré svojim členom náš zväz ponúka. Musím sa priznať, že mi nie je jasné, prečo také niečo neurobili predchádzajúce vedenia nášho zväzu, osobná skúsenosť hovorí, že sa tomu dokonca bránili, no to teraz nie je podstatné. Čo je podstatné je fakt, že náš zväz má čo svojim členom ponúknuť a aj im to ponúka. Paradox je v tom, že si ich ani členovia, tobôž zberatelia mimo zväzu vôbec neuvedomujú, nieto že by ich využívali a cítili, že členstvo v našom zväze dáva zmysel. A čo urobíme, keď si ich neuvedomujú? Uvedomíme ich! A napíšeme ich čierne na bielom.


Zoznam súčasných benefitov pre členov ZSF:


• Novinková služba pre členov ZSF:
Spoľahlivé a rýchle dodávanie noviniek slovenských známok a ostatných produktov Slovenskej pošty za najvýhodnejších podmienok.

• Odborné poradenstvo pre členov ZSF:
Bezplatné odborné poradenstvo v oblasti zberateľstva cez odborné komisie ZSF a odborná pomoc pri ohodnocovaní zbierok a predaji filatelistickej pozostalosti.

• Informačný servis pre členov ZSF:
Pravidelné informácie z domova i zo zahraničia formou zväzového časopisu a zväzovej webovej stránky (o. i. zasielanie časopisu poštou priamo na adresy členov).

• Inzercia pre členov ZSF:
Bezplatná inzercia vo zväzovom časopise a na zväzovej webovej stránke.

• Odborné vzdelávanie pre členov ZSF:
Odborné vzdelávanie formou odborných prednášok a odborných článkov vo zväzovom časopise a na zväzovej webovej stránke (o. i. Dni filatelie Slovenska).

• Podpora zberateľských aktivít pre členov ZSF:
Organizovanie celoslovenského filatelistického života (o. i. burzy a zberateľské stretnutia) a podpora členstva v medzinárodných zberateľských organizáciách (o. i. pomoc s tlmočením a prekladom).

• Organizovanie filatelistických výstav a podpora vystavovania:
Organizovanie súťažných filatelistických výstav a podpora účasti na nich (o. i. výstavné zariadenie, zväzoví porotcovia), podpora účasti na medzinárodných filatelistických výstavách (o. i. národní komisári, príspevky na rámové poplatky, príspevky na vycestovanie), odborná pomoc pri tvorbe filatelistických exponátov (o. i. výklad výstavných pravidiel, odovzdávanie skúsenosti pri úprave exponátov).

• Atraktívne členské prémie pre členov ZSF:
Atraktívne a hodnotné filatelistické produkty (inak nedostupné na trhu) ponúkané výlučne členom ZSF poskytované za kalendárny rok.

• Zastupovanie členov ZSF voči tretím stranám:
Zastupovanie členov a ich záujmov voči tretím stranám (o. i. komunikácia so zodpovednými osobami ohľadne prípravy emisných plánov a realizácie poštových známok cez zástupcov ZSF v pracovných komisiách Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenskej Pošty, a. s.), podpora pri príprave a vydávaní poštových známok formou predloženia návrhov príslušnej komisii, podpora pri vydávaní príležitostných pečiatok, poštových lístkov a ďalších filatelistických materiálov, vrátane finančnej podpory pri vydávaní príležitostných pečiatok k významným filatelistickým podujatiam a okrúhlym výročiam filatelistických klubov a združení.

• Zľavy na zberateľských podujatiach pre členov ZSF:
Zľavy pri vstupe, zľavy pri predaji stolov a stánkov (o. i. Bratislavské zberateľské dni).

• Zľavy u obchodníkov pre členov ZSF:
Zľavy pri nákupe katalógov známok a iného materiálu u vybraných obchodníkov.

• Prístup do Poštového múzea pre členov ZSF:
Možnosť bezplatného prístupu do niektorých pre verejnosť neprístupných priestorov Poštového múzea v Banskej Bystrici.


Zoznam plánovaných benefity pre členov ZSF

(podľa možností ZSF a záujmu jeho členov):


• Novinková služba pre členov ZSF:
Rozšírenie na novinky Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska.

• Informačný servis pre členov ZSF:
Rozšírenie na pravidelné informácie z domova i zo zahraničia formou emailových informácií (o. i. informovanie o aktuálnych filatelistických podujatiach).

• Celoslovenské zberateľské aktivity pre členov ZSF:
Zvýhodnené členstvo v celoslovenských zberateľských organizáciách.

• Súťaže a atraktívne vecné ceny pre členov ZSF:
Organizovanie súťaží a atraktívne hodnotné filatelistické produkty venované členom alebo vydané len pre členov (o. i. vedomostné súťaže, Anketa o najkrajšiu poštovú známku, pečiatku, FDC, Laureát ZSF, filatelistické výstavy).

• Zvýhodnenie pri predaji pre členov ZSF:
Zľavy pri predaji (alebo bezplatný odber) vlastných filatelistických produktov – predaj výhradne členom ZSF alebo členom ZSF so zľavou.

• Zľavy pri overovaní známok pre členov ZSF:
Zľavy pri overovaní známok zväzovými znalcami.

• Zľavy pri aukciách pre členov ZSF:
Zľavy vo vybraných aukciách tretích strán a zvýhodnený predaj a nákup vo vlastnej zväzovej aukcii.

• Prístup do zväzovej knižnice pre členov ZSF:
Bezplatný prístup k odbornej filatelistickej literatúre v zväzovej knižnici a zvýhodnené výpožičné podmienky.

• Bezplatný vstup do poštových múzeí pre členov ZSF:
Bezplatný vstup do Poštového múzea v Banskej Bystrici a do Poštovního musea v Prahe.

• Webová stránka pre členov ZSF:
Voľný alebo zvýhodnený prístup do klientskej zóny webovej stránky a využívanie špeciálnej funkcionality ako katalóg slovenských známok, údržba vlastnej zbierky, podpora tvorby exponátov, zvýhodnená inzercia.


Výzva pre členov (i nečlenov) ZSF:


Ak máte akékoľvek otázky, či pripomienky k súčasným alebo návrhy na nové benefity, prosím, napíšte nám cez emailovú adresu filanotes@gmail.com. Vopred ďakujeme!


Viete, že...


Pre abonentov našej novinkovej služby sa zmenili zľavy pri nákupe noviniek Slovenskej pošty, a. s. v prospech členov ZSF. Rada ZSF na svojom zasadaní 13. 6. 2020 odsúhlasila nový Štatút novinkovej služby s platnosťou od 1. 7. 2020, podľa ktorého výška zľavy závisí od predpokladanej výšky ročného odberu noviniek pre dané odberné miesto. Zľavy sa pohybujú v rozsahu 4 až 10 %.


Autor: Rada Zväzu slovenských filatelistov

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov