Sokoliarstvo (spoločné vydanie s Mongolskom)

Príležitostná poštová známka s námetov sokoliarstva (spoločné vydanie s Mongolskom)

02. 10. 2020

Filatelistické aukcie:
Aukcia 100 bratislavských položiek (sálová)

Aukcia 100 bratislavských položiek (sálová)
Miesto: Hotel Jurki Dom, Domkárska 4, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 28. 11. 2009

Sálová aukcia pri príležitosti 100. výročia organizovanej filatelie v Bratislave (M. Zika - ALBUM)


Čas konania: cca. 15:00 - 17:00

Podmienky aukcie:

Zoznam položiek:

Pol. Popis položky Vyv. cena Obrázok
ČSR I
1. Originál prebal, v ktorom sa predaval Bratislavský hárček 1937 (Pof.329/30) 10 € 001.jpg
2. ** ANV 18, Novinový hárček, falzum A s popisom odchyliek od orig. 10 € 002.jpg
Slovenský štát 1939 - 45
3. ** A1, Otvorenie slov. snemu, 2 štvorbloky s 2-mi kupónmi a DZ 1, 1A 15 € 003.jpg
4. ** A1, Otvorenie slov.snemu, 2 štvorbloky s 2-mi kupónmi hore a dole 9 € 004.jpg
5. ** 22a, 10 Kč Bratislava, over. Gilbert a Novotný 210 € 005.jpg
6. ** 22 , 10 Kč Bratislava, falzum pretlače 15 € 006.jpg
7. ** 22a, 10 Kč Bratislava, krajový štvorblok, over. Šablatúra 900 € 007.jpg
8. ** 22 KD, 10 Kč Bratislava s dolným kupónom, over. Muller a Novotný 420 € 008.jpg
9. ** 22a KD + DZ 1A, 10 Kč Bratislava s dolným kupónom a DZ 1A over. Novotný 650 € 009.jpg
10. ** 46y, 10 Ks Palác , rastrovaný lep, PH 4-blok s DV ZP 9 (žrď) 14 € 010.jpg
11. ** 46y, 10 Ks Palác , rastrovaný lep, ĽH 4-blok, priesvitka 3 10 € 011.jpg
12. ** 46y, 10 Ks Palác , rastrovaný lep, PD 4-blok, priesvitka 4 10 € 012.jpg
13. ** 46z, 10 Ks Palác , hladký lep, ĽD 4-blok s DZ A1, priesvitka 3 4 € 013.jpg
14. ** 46z, 10 Ks Palác , hladký lep, 2x ĽH 4-blok, priesvitka 3 a 4 10 € 014.jpg
15. ** 68-71, Výstava Bratislava 1942, 5 známok s rôznymi DV a VV 10 € 015.jpg
Čechy a Morava
16. ** 19 KH, 10 Kč Bratislava s kupónom hore, over.Novotný 38 € 016.jpg
Československo 1945 - 92
17. Bratislavské vydanie: 2x 4-blok a známka s DV a VV 4 € 017.jpg
18. ** 505 ZT, J. Fučík, tlačené v Pravde Br-tislava, 2 krajové 4-bloky v rôznych farbách, Pof.min.3200 Kč 120 € 018.jpg
19. ** 545 ZT, 5.výr.oslobodenia, 2 krajové 4-bloky (zúbk+nezúbk.) v olivovej farbe,tlačené v Pravde Ba, Pof.min.7200 Kč 250 € 019.jpg
20. ** 637 ZT, Svetový týždeň mládeže, tlačené v Pravde Bratislava, krajový 4-blok v červenej farbe, Pof.min.3600 Kč 130 € 020.jpg
21. ** 644 ZT, Oslob.polit.väzňov , tlačené v Pravde Bratislava, 2 krajové 4-bloky v oboch farbách, Pof.min.3600 Kč 120 € 021.jpg
22. ** A 691/2, Hárček Bratislava 1952, Pofis: 1000 Kč 35 € 022.jpg
23. o A 691/2, 2 pečiatkované hárčeky s príl.peč.18.10. (prvý deň) a 29.10. 6 € 023.jpg
24. ** 975, MS v krasokorčuľovaní Ba 1958, pár s DV ZP 8/1 (nedotlač oka) 9 € 024.jpg
25. ** PL 2290, BM 1977 s prítlačou na kupónoch: I.mestská konferencia ZČSF v Bratislave 5 € 025.jpg
26. ** PL 2519, V. I. Lenin s prítlačou na okrajoch PL: II.mestská konferencia ZČSF v Bratislave 5 € 026.jpg
27. ** L 22N, 20 Kčs letecká, v hnedej farbe, NEVYDANÁ 110 € 027.jpg
28. ** L 29, 30 (2x), 3 ks provizórií, rôzne posuny pretlače 5 € 028.jpg
Slovenská republika
29. ** PL 379, Devín (prítlač Policajti), Kat.Zberateľ 15 € 10 € 029.jpg
30. o PL 379, Devín (prítlač Policajti), Kat.Zberateľ 10 € 8 € 030.jpg
31. ** PL 379, Devín (čisté kupóny), Kat.Zberateľ neuvádza 10 € 031.jpg
32. ** PL 379, Devín, prítlač Pofisu: Sběratel 2006 12 € 032.jpg
33. ** PL 379, Devín, prítlač Pofisu: Inaugurácia spoločného vydania s Indonéziou 2006 12 € 033.jpg
34. ** PL 379, Devín, 2 rôzne prítlače Danubius klub Bratislava k 20.výr.klubu zberateľov pivných kuriozít 18 € 034.jpg
Autorské odtlačky rytín známok a FDC
35. ČSSR: FDC ku známke Pof.2868 Bratislavské motívy, autor Činovský 20 € 035.jpg
36. ČSSR: Pof. 3025, 2-farebná tlač známky K.Sokol, SNG Bratislava, autor Herčík 45 € 036.jpg
37. SR: 75-6, BIB 1995, 2 odtlačky rytín v čiernej farbe, autor Činovský 60 € 037.jpg
38. SR: 83, M. Galanda, SNG Bratislava, farebný odtlačok rytiny, autor Cigánik 48 € 038.jpg
39. SR: 140, 5. Výročie SR (Bratislavský hrad) v čiernej farbe, autor Horniak 35 € 039.jpg
40. SR: 165, Ľ. Fulla, SNG Bratislava, farebný odtlačok rytiny, autor Cigánik 48 € 040.jpg
41. SR: 181, Slovenská filharmónia v Bratislave v čiernej farbe, autorCigánik 35 € 041.jpg
42. SR: 193, D. Skutecký, SNG Bratislava, farebný odtlačok rytiny, autor Cigánik 48 € 042.jpg
43. SR: 209, 150. Výročie 1. zn.na našom území (vyobrazenie pečiatky Pressburg) v čiernej farbe, autor Činovský 35 € 043.jpg
Rekomandačné nálepky
44. Slovenský štát: 21 rôznych 2-jazyčných R-nálepiek Bratislavy z rokov 1939-45 10 € 044.jpg
CELINY
Československo 1945 - 92
45. Originálny návrh známky k poštovému lístku CDV 167 (Bratislava) od Chudomela s podpisom autora 15 € 045.jpg
46. o COB 5 a COB 14, dofrankované a zaslané R z Ba 1 8 € 046.jpg
47. o COB 55 B, adresované na Pofis Bratislava, Pof.: -.- 9 € 047.jpg
48. o COB 56 B, adresované na Pofis Bratislava, Pof.: -.- 9 € 048.jpg
49. o CZA 2, Kunčice, prešlé otváracím letom Bratislava - Ostrava 1972, kašet a príchodzia pečiatka 7 € 049.jpg
50. *,o CAE 3B, aerogram Bratislava 1967, nepoužitý a prepravený letom Bratislava-Moskva 9.4.1970 (kašet, prích.p.) 10 € 050.jpg
Slovenská republika
51. * CDV 72 VCH, L.Novotný - obrátená priesvitka 48 € 051.jpg
52. * CAE 1, nezložený, kat Zberateľ 13,30 € 8 € 052.jpg
53. * CSO 4a, 5 rokov SR, G. Palacka + PF, Kat. Zberateľ 66,40€ 30 € 053.jpg
54. * CSO 4b, 5 rokov SR, MDPT SR + PF, Kat.Zberateľ 49,80€ 25 € 054.jpg
55. o CSO 6, 150. Výročie 1. zn.na našom území (vyobrazenie pečiatky Pressburg), Kat. Zberateľ 33,20 € 25 € 055.jpg
56. * CSO 13, Hrad Devín + PF, Kat. Zberateľ 33,20 € 20 € 056.jpg
57. o CSO 13, Hrad Devín, Kat. Zberateľ 33,20 € 25 € 057.jpg
58. * CSO 15, Bratislavský hrad + PF, Kat. Zberateľ -.- 20 € 058.jpg
59. o CSO 15, Bratislavský hrad, Kat. Zberateľ -.- 30 € 059.jpg
60. o CSO 17, Bratislavský hrad- iniciála, Kat. Zberateľ -.- 30 € 060.jpg
POŠTOVÁ HISTÓRIA
Rakúsko
61. 1794, predpečiatkový list Bratislava-Ružomberok-Levoča, dole poškodený 12 € 061.jpg
62. 1818, vyplatený predznámkový list Bratislava-Terst, riadková pečiatka v.Presburg 12 € 062.jpg
63. 1842, vyplatený predznámkový list Bratislava-Trnava, riadková pečiatka Presburg + dátum, príchodzia pečiatka 15 € 063.jpg
64. 1846, predznámkový list Bratislava-Debrecín, riadková pečiatka Preszburg + dátum, preložený 10 € 064.jpg
65. 1850 - 70, 9 rakúskych známok (1x dvojpáska), resp.výstrižkov s pečiatkami Bratislavy 18 € 065.jpg
66. 1856, 6 Kr na liste s oválnou pečiatkou Pressburg 20 € 066.jpg
67. 1857, 9 Kr na liste s oválnou pečiatkou Pressburg, rôzne tranzitné pečiatky 22 € 067.jpg
68. 1867, 5 Kr na zloženej kvitancii, vnútri kolok 12 € 068.jpg
69. 1866, recepis s dvomi rôznymi pečiatkami Bratislavy 8 € 069.jpg
Uhorsko
70. 1870, prvý uhorský poštový lístok, Bratislava - Viedeň 10 € 070.jpg
71. 1874, list Bratislava - Suchá nad Parnou (Trnava), preložené mimo známok 10 € 071.jpg
72. 1876, 1881, dva telegramy, rôzne riadkové pečiatky, 1x MODRÁ 12 € 072.jpg
73. 1897, dofrankovaná celinová obálka do Nemecka, 3-farebná frankatúra 25 € 073.jpg
74. 1875-98, 8 celistvostí frankovaných známkami "psaníčko", rôzne pečiatky Bratislavy 30 € 074.jpg
75. 1906, dofrankovaná celina do Belgicka 20 € 075.jpg
76. 1915, novinová páska zaslaná v rámci Bratislavy 4 € 076.jpg
77. 1915?, riadková staničná pečiatka DEVÉNYUJFALÚ P.U. Na pohľadnici Devína 12 € 077.jpg
78. 1918?, staničná vojenská pečiatka Pozsony P.U. Táboriposta (červená), zlomený roh 10 € 078.jpg
ČSR I.
79. 1919, 2/3 medzinárodnej poukázky frank. Hradčanmi, pečiatka Pozsony U1U 10 € 079.jpg
80. 1919, ČS PP, útvar.pečiatka Chirurgické oddelenie posádkovej nemocnice v Ba na pohľadnici električky Ba-Viedeň 10 € 080_1.jpg
080_2.jpg
81. 1919, ČS PP, útvar.pečiatka čs.divizný súd v Bratislave na pohľadnici Auparku 9 € 081.jpg
82. 1929-30, 2 kolkové sprievodky odoslané z Bratislavy do zahraničia, 1x kolky a dopl.známky SHS 17 € 082_1.jpg
082_2.jpg
83. 1931, L, Ex-list Bratislava - Prostějov 8 € 083.jpg
84. 1934, firemná obálka filatelistického obchodníka B. Kaufmanna s príl.peč.výstavy Bratislava 1934, neprešlé, 2x lom 3 € 084.jpg
85. 1935, L-lístok z 1. letu Viedeň - Bratislava 1. 6.1935 (Horka 1000 Kč, prepravených 142 ks), všetky náležitosti 30 € 085.jpg
86. 1937, L-lístok z 1. letu Bratislava - Praha (Benátky), (Horka122d, 300 Kč) 7 € 086.jpg
87. 1937, R-list Bratislava - Žilina, do vlastných rúk s doručnou známkou, horšia kvalita, preložené 7 € 087.jpg
88. 1937, zostava troch R-obálok (1x Ex) z výstavy Bratislava 1937, 2x frankované výstavným hárčekom, rôzne dátumy 10 € 088.jpg
Nemecký zábor Slovenska
89. 1939, 28. 5. Nemecká príležitostná pečiatka Theben (ND), Grenzlandtreffen, neprešlé poštou 20 € 089.jpg
Slovenský štát 1939 - 45
90. 1940-41, 2 súdne návratky s rôznymi pečiatkami poštovne Karlova Ves (Bratislava 1), vzácne 50 € 090.jpg
91. 1943, 1. let Bratislava - Prešov, zriedkavá etapa Bratislava - Zvolen 20 € 091.jpg
92. 1943, 1. let Bratislava - Prešov, etapa Zvolen - Bratislava, veľmi vzácne 60 € 092.jpg
93. 1943, cenzúrovaný R-list z Bratislava 6 s bohatou frankatúrou vrátane oboch doručných 17 € 093.jpg
94. 1943, nedoručená súdna R-zásielka so 4-páskou DL 25 (20h), poznámka: adresát toho času na vojne 7 € 094.jpg
95. 1943, súdna zásielka z Bratislavy do Biskupíc, doposlaná do Prievozu, nedoručená 5 € 095.jpg
96. 1945, nedoručená R-zásielka z Bratislavy 5 s doplatnými, poznámka: adresát v Nemecku 7 € 096.jpg
Československo 1945 - 92
97. 1946, úradná obálka so slovenskými predbežnými doplatnými známkami, doručená v mieste 10 € 097.jpg
98. 1946, nedoručená súdna zásielka do Prievozu, frankovaná služobnou (SL3) a slovenskou doplatnou známkou 6 € 098.jpg
99. 1946, dodací odberný lístok odoslaný z Prievozu, slovenské doplatné 10 € 099.jpg
100. 1942, Propaganda, 9 ks rôznych variant pohľadníc k výstave Bratislava 1942 s príležitostnými pečiatkami 45 € 100.jpg


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Pozrieť Hotel Jurki Dom na väčšej mape


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov