Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 06. 2014 01:34

Fotoreportáž z najväčšieho zberateľské stretnutia na Slovensku Bratislavské zberateľské dni 2014.

Zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014   Zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014   Zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni 2014
Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Slovaciká - Bratislava - Bratislavský hrad

Návštevníci mohli zhliadnuť pozoruhodnú zbierku zberateľa Vojtecha Jankoviča s názvom „My Life as a Bicycle“ - tematický exponát venovaný bicyklu, jeho histórii, vývoju, výrobe a rôznym formám jeho použitia. Okrem použitia vzácneho filatelistického materiálu (poštové známky, obálky, pečiatky a pod.), vyniká svojím tematickým spracovaním, ktoré pripomína encyklopédiu ilustrovanú známkami. Na najvyšších svetových filatelistických výstavách exponát pravidelne získava zlaté medaily.


Bratislavské zberateľské dni 2014


Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014? Aké boli Bratislavské zberateľské dni 2014?

Napíšte nám svoje postrehy, nápady a návrhy na zlepšenia. A ak máte, potešia aj nejaké fotky, ktoré budú ilustrovať tohtoročnú zberateľskú atmosféru.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov