Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
Aká bola Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?

Aká bola Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?
Autor: Vojtech Jankovič (Národný komisár výstavy World Stamp Show New York 2016)
Publikované: 11. 07. 2016 23:15

Správa národného komisára a vystavovateľa zo Svetovej výstavy WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016.


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016

Pod veľkolepým sloganom „The whole world is here!“ (Celý svet je tu!) sa v dňoch 28. mája až 4. júna 2016 v americkom mestečku New York uskutočnila Svetová výstava známok WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016. Rada ZSF ma delegovala za národného komisára zodpovedného za účasť slovenských exponátov na výstave. Súčasne som na výstave pôsobil, vďaka prijatiu môjho exponátu organizačným výborom, aj v pozícii vystavovateľa.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na vstupný portál výstavy s veľkolepým sloganom „The whole world is here!“.


Slogan „The whole world is here!“, ktorý vítal návštevníkov nad vchodom do výstavných priestorov, nemohol byť samozrejme pravdivý fyzicky. No virtuálne možno aj áno, najmä ak berieme do úvahy, čo Američania považujú za celý svet. Pravdou však zostáva, že väčšina vyspelých filatelistických krajín sa aktívne výstavy (a celej show) zúčastnila a vyslala na výstavu svoje najlepšie exponáty. A mnohé krajiny aj viacerých zástupcov. Lebo čo sa na takejto svetovej výstave udeje, čo sa vystaví a čo sa v rámci vzťahov a spolupráce nastaví, pomáha pri ďalšom rozvoji nielen svetovej ale hlavne filatelie na kontinentálnej a národnej úrovni. Našťastie ZSF bol cez moju osobu súčasťou, za čo patrí vďaka najmä vystavovateľom, ktorí prihlásili svoje exponáty a po ich prijatí boli ochotní uhradiť nemalé výstavné poplatky ($90 za jeden rám!) a ja ako národný komisár som bol schopný uhradiť si všetky výdavky bez akejkoľvek požiadavky na ZSF (organizátori hradia ubytovanie a diéty, ZSF mi poskytol cca 30 ks starších FDC ako darček pri iných národných komisárov, ostatné, vrátane letenkjy išlo z môjho vrecka). Všetko prebehlo hladko až na nemilý zážitok, keď sekretárka FIP naznačila, že by náš Zväz mohol uhradiť členské poplatky a informovať ju, či sa zúčastní na nadchádzajúcom kongrese FIP a ak nie, koho menuje za zástupcu. Dúfam, že v čase vyjdenia tohto článku už bude celá záležitosť vyriešená.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Vrcholiace prípravy na prijatie exponátov pred inštaláciou na výstavné rámy (tzv. bin room).


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na generálneho komisára a jeho tím počas práce s národnými komisármi.


Na obrovskej výstavnej ploche výstavného centra Javis Center bolo umiestnených viac ako 4000 rámov s exponátmi vo všetkých výstavných triedach, vrátane otvorenej.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na vystavené súťažné exponáty.


Okrem súťažných exponátov mohli návštevníci vzhliadnuť aj množstvo nesúťažných muzeálnych exponátov, medzi ktorými hrala prím najdrahšia známka sveta Britská Guyana. Zapožičalo ju Poštové múzeum vo Washingtone.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Najvzácnejšia známka na výstave - Britská Guyana.


Niekto to však všetko musel zaplatiť, tak na ešte väčšej ploche bolo umiestnených veľké množstvo stánkov obchodníkov, organizátorov aukcií, poštových správ a filatelistických spoločností a združení, pričom najväčší priestor okupovala americká pošta USPS, ktorá vydala pri príležitosti dve oficiálne samolepiace známky v tlačovej úprave striedavo umiestnených 20 známok.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Tlačový list dvoch oficiálnych poštových známok vydaných pri príležitosti výstavy.


Spočiatku som bol prekvapený veľkým počtom stánkov filatelistických spoločností a združení, no neskôr som si uvedomil, že to je asi jediná cesta ako filatelia môže ďalej prežiť. Národná filatelistická federácia (v USA je to American Philatelic Society – APS, u nás Zväz slovenských filatelistov – ZSF) nedokáže zastrešiť rôznorodé zamerania a teda neprekrývajúce sa aktivity všetkých zberateľov. Dokáže vytvoriť rámec, pripraví pôdu a podmienky na združovanie a vystavovanie (výstavný poriadok, porotcovia, národné výstavy) a propaguje existenciu množstva združení, kde si každý zberateľ nájde svoje pole pôsobnoti, ktoré mu je blízke. Takýto model fungovania, keď podmienkou členstva v záujmovej spoločnosti nie je nutnosť byť členom národnej federácie (ale toto členstvo ponúka množstvo výhod), poskytuje priestor pre rôznorodé záujmy zberateľov od klasických známok cez zberateľov špecializovaných odborov (perfiny, precancels, strojové pečiatky a pod.) a rôzne námetové skupiny až po zberateľov okrajových žánrov ako sú poštové dokumenty, nálepky, pohľadnice a ďalšie viac či menej populárne zberateľské objekty záujmu.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na sektor vyhradený pre stánky poštových správ.


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na kútik pre mladých a začínajúcich zberateľov.


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na návštevníkov výstavy pri kopách použitých známok, kde sa vždy dá objaviť nejaký poklad.


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Pohľad na odbornú zónu s digitálnymi mikroskopmi a ďalšími pomôckami na pritiahnutie záujmu laickej i odbornej verejnosti.


Vďaka predchádzajúcemu osobnému kontaktu som nadviazal spoluprácu so zástupcami the Society for Czechoslovak Philately, ktorí prejavili záujem o najnovší katalóg SLOVENSKO 1939 – 45 (veľmi vysoko si ho cenia, škoda, že autor ani vydavateľ neprejavili záujem prihlásiť ho do súťaže) ako aj o spoluprácu a výmenu materiálov aj informácií s našimi zberateľmi. A okrem toho by veľmi radi nadviazali užší kontakt s komisiou znalcov ZSF, lebo majú záujem overiť rôzne, najmä tzv. revolučné pretlače, resp. pretlače Slovenský štát. Každý, kto by mal záujem nech navštívi ich webovú stránku http://www.csphilately.net/ alebo nech ma kontaktuje, poskytnem mu ďalšie kontaktné informácie.

Na výstave bolo vystavených celkovo 882 exponátov (z toho 763 súťažných vrátane literatúry) z takmer 70 krajín. Medzinárodná porota udelila 77 veľkých zlatých a 204 zlatých medailí. V súťaži o Grand Prix National boli nominované štyri exponáty, z ktorých v tajnom hlasovaní získal prvenstvo Gordon Eubanks (USA) za poštovo-historický exponát „The United States Imperforate Issues of 1851-1856 & Their Importance in an Expanding Postal System“. Zaujímavosťou je, že medzi nominovanými bol aj vynikajúci tematický exponát Wolfa Hessa z Nemecka: „Life and fate of the American Natives“. V súťaži o Grand Prix International boli nominované tiež štyri exponáty, spomedzi ktorých v tajnom hlasovaní poroty získal prvenstvo Wei Gang (Čína) za poštovo-historický exponát “China: The Postal History of Mongolia 1841-1921”. Vo FIP Championship Class (exponáty, ktoré získali na predchádzajúcich výstavách aspoň tri zlaté medaily) získal hlavnú cenu Grand Prix d‘Honneur Alvaro Castro-Harrigan (Kostarika) za teritoriálny exponát “Panama: First Issues as a State of Colombia and Their Forerunners”.

Z pôvodne prihlásených štyroch filatelistických exponátov vystavovateľov zo Slovenska (L. Fekete, M. Jurkovič 2x, V. Jankovič) organizačný výbor výstavy vybral tri. Okrem toho Slovenská pošta, a. s. / POFIS vystavila jednu knižnú publikáciu v triede filatelistickej literatúry. Zoznam a výsledné hodnotenie všetkých slovenských exponátov uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Martin Jurkovič Carpatho-Ukraine 1945 (Zakarpatská Ukrajina 1945) Tradičná filatelia Vermeil (Pozlátená) 81 bodov
Ladislav Fekete The Austrian Imperial and Royal Aviation in the First World War (R.-Uh. letectvo v 1. svetovej vojne) Trieda aerofilatelie Vermeil (Pozlátená) 82 bodov
Vojtech Jankovič My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla) Tematická trieda Gold (Zlatá) 94 bodov + vecná cena za znalosti
Slovenská pošta /POFIS The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 – 2014 (Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014) Trieda literatúry Silver-Bronze (Postriebrená) ) 68 bodov


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
„Personalizovaná“ medaila pre vystavovateľov (na rubovej strane má každý vystavovateľ vyryté svoje meno).


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Diplom slovenského vystavovateľa Martina Jurkoviča na pozlátenú medailu za exponát Carpatho-Ukraine 1945 (Zakarpatská Ukrajina 1945).


Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Vitrína s vecnými cenami a vecná cena pre V. Jankoviča.


Súčasťou odbornej časti výstavy bolo, okrem veľkého priestoru pre deti a začínajúcich zberateľov so samozrejmým poradenstvom a voľnými známkami na pritiahnutie záujmu, množstvo odborných a popularizačných seminárov a prednášok, ktoré boli asi najsilnejšou pridanou hodnotou pre zberateľov a vystavovateľov. Mne sa podarilo nájsť si čas navštíviť niekoľko seminárov a stretnutí spoločností zameraných na zbieranie známok a poštovej histórie USA ale hlavne výročné stretnutie Americkej tematickej spoločnosti (American Topical Assocation – ATA), na ktoré nadväzovala fundovaná prednáška špičkového tematického vystavovateľa Damiana Lägeho spojená s praktickou „prechádzkou“ a odborným výkladom pri najzaujímavejších tematických exponátoch. Damian opäť názorne demonštroval, že raz vidieť a počuť (v jeho prípadne doslovne zažiť) je stokrát viac ako si len prečítať. Na praktických ukážkach demonštroval najnovšie poznatky v tematickej filatelii a zaujímavé použitie netradičných filatelistických materiálov. V druhej časti neúnavnou niekoľkohodinovou prechádzkou medzi exponátmi s odborným výkladom názorne ukázal ako pristupujú porotcovia k hodnoteniu a čo sa im na konkrétnych exponátoch páčilo a čo zase nie. Ak to spojíme s možnosťou stretnutia s porotcami (tzv. jury critics), vystavovateľ mal možnosť získať obrovské množstvo nielen teoretických ale aj praktických poznatkov ako urobiť exponát lepším a na čo sa sústrediť.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016
 
Neustále dobre naladený Damian Läge počas odborného výkladu pri tematických exponátoch.


Záverom konštatujem, že svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016 priniesla nové skúsenosti a ukázala kam smeruje zberateľstvo i súťažné vystavovanie. A tiež opätovne názorne demonštrovala, že ak sa niekto chce pohybovať na vysokej národnej alebo dokonca na medzinárodnej úrovni, nesmie zostať sedieť doma, ale musí nevyhnutne aspoň z času na čas aktívne navštíviť podobné medzinárodné podujatie, kde okrem kontaktov, na vlastnej koži spozná, čo je to skutočné vystavovanie a akú rolu v ňom hrá kvalita filatelistických materiálov, znalosti vystavovateľa a schopnosti pútavej prezentácie – nie sú to len čísla v tabuľke, ale reálne myšlienkové pochody, ktoré tí, čo si exponát pozorne prezerajú, musia absolvovať a na základe nich exponát zodpovedajúco ohodnotiť.

A na úplný záver mi zostáva vrelo poďakovať vystavovateľom za kvalitnú reprezentáciu a zaželať im mnoho úspechov na ďalších medzinárodných podujatiach.

Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016   Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016  Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016  
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov