EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Pošta a poštové služby:
Aj tento rok môžete z Pohody poslať pohľadnicu zadarmo!

Aj tento rok môžete z Pohody poslať pohľadnicu zadarmo!
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 11. 07. 2014 10:51

Informácia o aktivitách Slovenskej pošty, a. s. na hudobnom festivale Pohoda 2014.

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Aj tento rok môžete z Pohody poslať pohľadnicu zadarmo!
  • Anotácia: Slovenská pošta aj tento rok pripravila pre návštevníkov festivalu Pohoda niekoľko prekvapení.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum 11. júl 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov