Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Tematická filatelia:
64. EIDGENÖSSISCHE TURNFEST ZÜRICH 1955 - bohato tematicky využiteľná strojová pečiatka zo Švajčiarska

64. EIDGENÖSSISCHE TURNFEST ZÜRICH 1955 - bohato tematicky využiteľná strojová pečiatka zo Švajčiarska
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 12. 2011 09:18

Námetové súvislosti a možnosti tematického využitia švajčiarskej propagačnej strojovej pečiatky k 64. federálnemu gymnastickému festivalu v roku 1955.


Prednedávnom sa mi dostala do ruky obálka, na ktorej sa pekne vynímala švajčiarskou strojovou pečiatkou Zürich - 64. EIDG. TURNFEST / Schweiz. Frauenturntage / ZÜRICH 1955 / 9./10. u. 14./17. Juli. Pekná pečiatka ma zaujala a pokúsil som sa zistiť bližšie súvislosti a samozrejme námetovú využiteľnosť.

Pri prehľadávaní dostupných (najmä internetových) zdrojov zistíme, že ide o pravidelné celošvajčiarske športové, resp. gymnastické stretnutie, v tomto prípade konkrétne už o 64. federálny gymnastický festival, ktorý sa v roku 1955 konal v Zürichu. Federálny gymnastický festival je zameraný na prezentáciu všetkých foriem gymnastiky (presnejšie telesných cvičení), nielen na tú športovú Inými slovami, ide o niečo na spôsob tradičných „spartakiádnych“ cvičení družstiev a jednotlivcov, ktoré majú vo Švajčiarsku tradíciu od roku 1832, kedy sa 24. júna 1832 v Aarau konal prvý festival a ktorý viedol k založeniu Federálnemu gymnastickému zväzu (Eidgenössischer Turnverband (ETV)). Zatiaľ posledný gymnastický festival sa konal v roku 2007 vo Frauenfelde, nasledujúci bude v roku 2013 v Bieli.

Označenie „Schwiez. Frauenturntage“ označuje deň vyhradený cvičeniu žien, resp. ženskej organizácii Schweizerische Frauenturnverband (SFTV), ktorá vznikla v roku 1908, ale až v roku sa začalo uvažovať o jej spojení s ETV, čo sa podarilo až v roku 1985, kedy definitívne vznikla jediná Švajčiarska gymnastická federácia (Schweizerischen Turnverbandes (STV)). Je to veľmi zaujímavé a potvrdzuje to domnienku, že ženy to vo Švajčiarsku veľmi dlho (nielen v športe) nemali s emancipáciou jednoduché.


Propagačná strojová pečiatka 64. EIDGENÖSSISCHE TURNFEST ZÜRICH 1955


Obsah pojmu gymnastika


Zúženie turnfestu len na „spartakiádne“ cvičenia by bolo zavádzajúce, preto si pozrime, čo sa pod pojmom gymnastika skrýva. Podľa Wikipédie gymnastika, resp. telesné cvičenie (nemecky: Turnen, anglicky: gymnastics, francúzsky: gymnastique) je súbor telesných cvičení, ktorého cieľom je všestranný rozvoj ľudského tela a udržanie zdatnosti a celkovej dobrej výkonnosti. V užšom slova zmysle sa termín gymnastika používa pre označenie športových disciplín, ktorých spoločným znakom je dôraz na čistotu predvedenia silovo či koordinačne náročných telesných prvkov. V najužšom slova zmysle sa niekedy zamieňa za športovú gymnastiku, jednu z radu súťažných gymnastických odvetví.


Stručná história gymnastiky


Gymnastika bola v Antickom Grécku zahrnutá do systému celkového harmonického rozvoja človeka v duchu kalokagathie. Do gréckej gymnastiky patrili behy, skoky, hody, plávanie, zápas a box. Počiatky náraďovej gymnastiky možno hľadať v cvičeniach so zvieratami (koňmi, býkmi), známymi napr. v starej Kréte alebo Egypte. Názov gymnastika pochádza z gréckeho gymnós (grécky: γυμνός, slovensky: nahý) a vznikol tak, že Gréci vykonávali svoje telesné cvičenia bez odevu.

Po období stredoveku, ktorý sa vyznačoval potlačovaním záujmu o telesnosť a teda aj o cvičenie, vznikajú celé rozsiahle gymnastické systémy, teda systémy telesných cvičení. Základy systematiky gymnastických cvičení položili švajčiarsky pedagóg Johann Pestalozzi a nemecký pedagóg Johann Gust Muths. Na začiatku 19. storočia doprevádzajú hnutia národného obrodenia vzniky národných gymnastických systémov – nemeckého náraďového telocviku Friedricha Ludwiga Jahna a odvodeného sokolského telocviku Miroslava Tyrša alebo Lingovej švédskej zdravotnej gymnastiky. Francúzsky námorný dôstojník Georges Hébert ovplyvnil vývoj gymnastiky svojou prirodzenou metódou telesnej výchovy, odmietajúcou umelé cviky. V 20. storočí zmenil gymnastiku rozmach rytmickej gymnastiky (jej športovým pokračovateľom je moderná gymnastika), a tiež športové súťaženia v rôznych gymnastických disciplínach.


Športové gymnastické odvetvia


V súčasnosti patria do olympijského programu tri gymnastické športové odvetvia:

  • Moderná gymnastika
  • Skoky na trampolíne
  • Športová gymnastika

Ďalšími športovými gymnastickými disciplínami sú napríklad:

  • Akrobatická gymnastika
  • Všeobecná (pódiová) gymnastika
  • Olympijský šplh
  • Športový aerobik (tiež gymnastický aerobik)
  • TeamGym

Nesúťažná gymnastika


Športovým formám gymnastiky predchádzali gymnastické cvičenia pre zdravie. Termíny zdravotná gymnastika (cvičenie pre napravovanie zdravotných problémov) alebo kondičná gymnastika (cvičenie pre zlepšenie kondície zdravého človeka) sa už v poslednom čase tak často nepoužívajú, za pokračovateľov kondičnej gymnastiky je možné považovať mnohé moderné formy pohybu pre zdravie, ako sú napríklad nesúťažný aerobik, kalanetika, zumba a ďalšie rôzne formy cvičenia s hudbou.


Závery pre tematického zberateľa


Z uvedených informácií vyplýva, že uvádzaná strojová pečiatka má rozsiahle námetové využitie v zbierkach a exponátoch venovaných najmä témam: telesná kultúra, gymnastika (športová a rekreačná), zdravý životný štýl, ženské športové hnutie, ženská emancipácia v športe, prípadne aj v námete olympijské hry.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov