Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 8/2008

The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 8/2008
Author: Vojtech Jankovič
Published: 10. 08. 2008 12:49

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 8/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 8/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, FDC, poštových lístkov, celinových obálok, pamätných listov a príležitostných pečiatok. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko a Poľsko.
 • Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2007 - informácia o výsledkoch ankety, ktorú vyhlásil Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie, Poštové zvesti a Spravodajca ZSF.
 • Malá škola filokartie (1) - prvá časť seriálu venovaného základom filokartie - zbieraniu pohľadníc (A. Urminský).
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (V) - piata časť odborného príspevku o rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka (J. Čtvrtečka).
 • Malé okienko telekartistu - 124. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tento krát venované TK, ktoré plnia aj iný účel ako umožniť telefonovanie.
 • Služobné balíkové zásielky pošty - zaujímavý poštovo-historický príspevok o podávaní a spracovaní služobných balíkových zásielkách pošty, ktoré sú zvyčajne zasielané bez poplatkov, no s rôznymi zaujímavými služobnými nálepkami (D. Evinic).
 • Légia Malých - Malá légia - fundovaná identifikácie na prvý pohľad ničím nezaujímavej pohľadnice oslobodenej od poštovného, odoslanej z Popradu-Veľkej 22. augusta 1919 (M. Bachratý).
 • Spoločné vydania (3) - tretie pokračovanie seriálu o novom zberateľskom odbore, ktorým je zbieranie známok spoločných vydaní, tentokrát venované nórskemu polárnemu bádateľovi O. Sverdrupovi.
 • Od výmenného obchodu po euro - stručná história mincí a iných predmetov používaných ako platidlo, končiaca pri euro-minciach (V. Fäber).
 • Operence - spoločníci človeka TESÁR ČIERNY - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1191 - zaujímavé informácie o pôsobení poľnej pošty Sovietskej armády na území Československa, doplnené ukážkami poštou prepravených poštových dokladov (J. Korený).
 • Pražská jar, výstava Praga 1968, 21. august a - filatelia - informácie o filatelistickom dianí v období Pražskej jari a po okúpacii Československa v roku 1968 a jeho dôsledky na ďalšiu emisnú politiku Československej pošty (R. Klíma).
 • 2. národné letecké dni v Piešťanoch - informácia o národnom leteckom podujatí, doplnená o filatelistické materiály, ktoré sa pri tejto príležitosti používali a informáciu o sprievodnej filatelisticko - filokartistickej výstave (J. Mička).
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (informácia o výstave SLOVOLYMPFILA 2008, sprievodných inauguráciách slovenských poštových známok k olympijským a paraolympijským hrám v Pekingu a o slávnostnom vyhlásení výsledkov).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Súťaž o kvet Zberateľa, Recenzie, Čo píšu iní, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists