Jaroslav Petrásek odišiel do olympijského zberateľského neba

Smutná správa o odchode veľkého človeka, športovca, zberateľa, publicistu, organizátora a hlavne priateľa s veľkým srdcom - Jaroslava Petráska (1. 1. 1941 – 3. 8. 2022).

11. 08. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 8/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 8/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 10. 08. 2008 12:49

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 8/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 8/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, FDC, poštových lístkov, celinových obálok, pamätných listov a príležitostných pečiatok. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko a Poľsko.
 • Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2007 - informácia o výsledkoch ankety, ktorú vyhlásil Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie, Poštové zvesti a Spravodajca ZSF.
 • Malá škola filokartie (1) - prvá časť seriálu venovaného základom filokartie - zbieraniu pohľadníc (A. Urminský).
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (V) - piata časť odborného príspevku o rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka (J. Čtvrtečka).
 • Malé okienko telekartistu - 124. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tento krát venované TK, ktoré plnia aj iný účel ako umožniť telefonovanie.
 • Služobné balíkové zásielky pošty - zaujímavý poštovo-historický príspevok o podávaní a spracovaní služobných balíkových zásielkách pošty, ktoré sú zvyčajne zasielané bez poplatkov, no s rôznymi zaujímavými služobnými nálepkami (D. Evinic).
 • Légia Malých - Malá légia - fundovaná identifikácie na prvý pohľad ničím nezaujímavej pohľadnice oslobodenej od poštovného, odoslanej z Popradu-Veľkej 22. augusta 1919 (M. Bachratý).
 • Spoločné vydania (3) - tretie pokračovanie seriálu o novom zberateľskom odbore, ktorým je zbieranie známok spoločných vydaní, tentokrát venované nórskemu polárnemu bádateľovi O. Sverdrupovi.
 • Od výmenného obchodu po euro - stručná história mincí a iných predmetov používaných ako platidlo, končiaca pri euro-minciach (V. Fäber).
 • Operence - spoločníci človeka TESÁR ČIERNY - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1191 - zaujímavé informácie o pôsobení poľnej pošty Sovietskej armády na území Československa, doplnené ukážkami poštou prepravených poštových dokladov (J. Korený).
 • Pražská jar, výstava Praga 1968, 21. august a - filatelia - informácie o filatelistickom dianí v období Pražskej jari a po okúpacii Československa v roku 1968 a jeho dôsledky na ďalšiu emisnú politiku Československej pošty (R. Klíma).
 • 2. národné letecké dni v Piešťanoch - informácia o národnom leteckom podujatí, doplnená o filatelistické materiály, ktoré sa pri tejto príležitosti používali a informáciu o sprievodnej filatelisticko - filokartistickej výstave (J. Mička).
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (informácia o výstave SLOVOLYMPFILA 2008, sprievodných inauguráciách slovenských poštových známok k olympijským a paraolympijským hrám v Pekingu a o slávnostnom vyhlásení výsledkov).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Súťaž o kvet Zberateľa, Recenzie, Čo píšu iní, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov