Issue a postage stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)

Information on the issue od a postage stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic).

02. 10. 2023

France

France
Author: Vojtech Jankovič
Published: 13. 09. 2016 20:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Francúzsko (FRANCE a RF)


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom)


Relevantné atribúty: spoločné vydanie; slovenski autori - Jozef Baláž (výtvarný návrh známky) a Martin Činovský (rytina známky); známka - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis: "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK" a "FRANCE-SLOVAQUIE"; príležitostná pečiatka FDC - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis: "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK" a "FRANCE-SLOVAQUIE".

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori, Významné osobnosti

___ . ___2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Hranice Slovenska, vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2007 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku


Relevantné atribúty: OVS - nápis "Veľvyslanectvo / Slovenskej republiky / Ambassade / de la République slovaque".

Slovaciká - Francúzsko - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky - Ambassade de la République slovaque


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2008 - Francúzske predsedníctvo EÚ - Veľké európske projekty


Relevantné atribúty: známka (horná) - hranice Slovenska; potlačené okraje hárčeka (v strede) - mapa slovenského územia s nápisom "Pressburg" a vyznačenými Malými Karpatami a riekami Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog a Tisa.

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Hranice Slovenska

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Mapa Slovenska, Pressburg, Malé Karpaty, Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog, Tisa


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: potlačený okraj tlačového listu (vpravo hore) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Významné akcie a podujatia

___ . ___2014 - Salon Philatelique d'Automne 2014


Relevantné atribúty: hárček - slovenský štátny znak; známka (automatová) - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík.

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Slovenský štátny znak

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Autumne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2023 - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - Bratislavský hrad, v pozadí Nový most a text: "Le chateau de BRATISLAVA";

» Poštová známka - Stará radnica a text: "L´hotel de ville BRATISLAVA";

» Poštová známka - Modrý kostolík a text: "L´eglise Sainte-Elisabeth BRATISLAVA";

» Poštová známka - Michalská brána a niekoľko domov na Michalskej ulici a text: "La porte Saint-Michel BRATISLAVA";

» Hárček - štyri uvedené poštové známky + idealizovaný pohľad na Bratislavu z kaviarne UFO na Novom moste - Dunaj s pontónmi namiesto lodí, Bratislavský hrad so zalesneným podhradím, Dóm sv. Martina a strechy staromestských budov, hotely Devín a Park Inn, budova Národnej banky Slovenska, v pozadí Malé Karpaty s televíznym vysielačom na Kamzíku a text: "LES CAPITALES EUROPÉENES BRATISLAVA;

» Príležitostná pečiatka FDC - Dóm sv. Martina a text: "LES CAPITALES EUROPÉENES BRATISLAVA.

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava
Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava
Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___

Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists