Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

France

France
Author: Vojtech Jankovič
Published: 13. 09. 2016 20:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Francúzsko (FRANCE a RF)


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom)


Relevantné atribúty: spoločné vydanie; slovenski autori - Jozef Baláž (výtvarný návrh známky) a Martin Činovský (rytina známky); známka - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis: "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK" a "FRANCE-SLOVAQUIE"; príležitostná pečiatka FDC - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis: "MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK" a "FRANCE-SLOVAQUIE".

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori, Významné osobnosti

___ . ___2004 - Vstup Slovenska do Európskej únie


Relevantné atribúty: známka - mapa Európy s vyznačenými hranicami Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - Vstup Slovenska do Európskej únie - Hranice Slovenska, vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2007 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku


Relevantné atribúty: OVS - nápis "Veľvyslanectvo / Slovenskej republiky / Ambassade / de la République slovaque".

Slovaciká - Francúzsko - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky - Ambassade de la République slovaque


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2008 - Francúzske predsedníctvo EÚ - Veľké európske projekty


Relevantné atribúty: známka (horná) - hranice Slovenska; potlačené okraje hárčeka (v strede) - mapa slovenského územia s nápisom "Pressburg" a vyznačenými Malými Karpatami a riekami Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog a Tisa.

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Hranice Slovenska

Slovaciká - Francúzsko - Francúzske predsedníctvo EÚ - Mapa Slovenska, Pressburg, Malé Karpaty, Dunaj, Morava, Váh, Hron, Bodrog, Tisa


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2010 - MS vo futbale 2010


Relevantné atribúty: potlačený okraj tlačového listu (vpravo hore) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Francúzsko - MS vo futbale 2010 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Významné akcie a podujatia

___ . ___2014 - Salon Philatelique d'Automne 2014


Relevantné atribúty: hárček - slovenský štátny znak; známka (automatová) - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík.

Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Slovenský štátny znak

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Automne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík

Slovaciká - Francúzsko - Salon Philatelique d'Autumne 2014 - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Dunaj, Modrý kostolík


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2023 - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - Bratislavský hrad, v pozadí Nový most a text: "Le chateau de BRATISLAVA";

» Poštová známka - Stará radnica a text: "L´hotel de ville BRATISLAVA";

» Poštová známka - Modrý kostolík a text: "L´eglise Sainte-Elisabeth BRATISLAVA";

» Poštová známka - Michalská brána a niekoľko domov na Michalskej ulici a text: "La porte Saint-Michel BRATISLAVA";

» Hárček - štyri uvedené poštové známky + idealizovaný pohľad na Bratislavu z kaviarne UFO na Novom moste - Dunaj s pontónmi namiesto lodí, Bratislavský hrad so zalesneným podhradím, Dóm sv. Martina a strechy staromestských budov, hotely Devín a Park Inn, budova Národnej banky Slovenska, v pozadí Malé Karpaty s televíznym vysielačom na Kamzíku a text: "LES CAPITALES EUROPÉENES BRATISLAVA;

» Príležitostná pečiatka FDC - Dóm sv. Martina a text: "LES CAPITALES EUROPÉENES BRATISLAVA.

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava
Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava
Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava

Slovaciká - Francúzsko - Hlavné mestá Európskej únie - Bratislava


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___

Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists