Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Hungary

Hungary
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 11. 2015 17:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Maďarsko (MAGYAR POSTA a MAGYARORSZÁG)


1938 - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938


Relevantné atribúty: Známka - portrét Sv. Maura.

Slovaciká - Maďarsko - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938 - Sv. Maurus


Pozri tiež: Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1939 - Maďarsko pre Maďarov - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1939 - Katedrály - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety   Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1939 - Oslobodenie - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1962 - 14. Národný kongres Esperanta


Relevantné atribúty: Známka - severný karpatský oblúk, územie Slovenska.

Slovaciká - Maďarsko - 14. Národný kongres Esperanta - územia Slovenska


Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1974 - FIDE Majstrovstvá sveta v šachu


Relevantné atribúty: Známka - šachový automat Johanna Kempelena.

Slovaciká - Maďarsko - 50 rokov šachovej federácie FIDE - Šachový automat Johanna Kempelena


Pozri tiež: Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1975 - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe


Relevantné atribúty: Hárček - Karpatský oblúk, územie Slovenska.

Slovaciká - Maďarsko - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - Karpatský oblúk


Pozri tiež: Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1977 - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan


Relevantné atribúty: Hárček - územie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Váh a Tisa, Karpatský oblúk.

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa


Pozri tiež: ...

_______________________________________________ . ________________________________________________1978 - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty


Relevantné atribúty: Známka (v hárčekovej úprave) - uhorské korunovačné klenoty, ktorými boli v Bratislave korunovaní uhorskí panovníci a od roku 1552 boli uložené v Korunnej veži kráľovského paláca (na Bratislavskom hrade).

Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty
Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty
Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty


Pozri tiež: Výrobky a produkty

_______________________________________________ . ________________________________________________1981 - 125 rokov Európskej dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Známka - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Hotel Devín.

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov Európskej dunajskej komisie - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1981 - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Relevantné atribúty: Poštový lístok (natlačená známka) - logo výstavy SOCFILEX 81 a nápis "Socfilex´81 / Bratislava; poštový lístok (prítlač) - Bratislavský hrad a a nápis "Pozsony"; príležitostná pečiatka - logo výstavy SOCFILEX´81 a nápis "Socfilex´81 / Bratislava.

Slovaciká - Maďarsko - Filatelistická výstava SOCFILEX 81 Bratislava - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________1981 - Dunajské lode


Relevantné atribúty: Známka (na známke) - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Hotel Devín; Hárček (potlacene okraje) - uzemie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Vah a Tisa.

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské lode - Bratislavský hrad

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské lode - Dunaj, Morava, Vah, Tisa


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1982 a 2014 - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček (perforovaný a neperforovaný a s pretlačou) - časť územia južného Slovenska, nápis "Bratislava", rieka Dunaj.

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj   Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1985 - Dunajské mosty


Relevantné atribúty: Známka - Bratislavský hrad a Nový most (Most SNP).

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1985 - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice


Relevantné atribúty: Poštový lístok (natlačená známka) - erb Košíc, Poštový lístok (prítlač) - nápis KASSA (Košice); Príležitostná pečiatka - nápis MISKOLC KASSA VASÚTVONAL 125. ÉVFORDDULOJA.

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________1995 - Stretnutie prezidentov v Keszthely


Relevantné atribúty: Celinová pohľadnica (obrazová strana) - vlajka Slovenskej republiky a nápis "SZLOVÁKIA".

Slovaciká - Maďarsko - Stretnutie prezidentov v Keszthely - vlajka Slovenskej republiky

Slovaciká - Maďarsko - Stretnutie prezidentov v Keszthely - vlajka Slovenskej republiky


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________2000 - Mládežnícka filatelistická výstava VÁRPALOTA 2000


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Nápis "HALMAY ZOLTÁN".

Slovaciká - Maďarsko - Zoltán Halmaj


Pozri tiež: Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (Spoločné vydanie s Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Most Márie Valérie, text: "REKONŠTRUKCIA MOSTU MÁRIE VALÉRIE".

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________2003 - Športová aréna v Budapešti + LOH 1904 St. Louis


Relevantné atribúty: Kupón ku známke - Portrét Zoltána Halmaja a nápis "HALMAY ZOLTÁN".

Slovaciká - Maďarsko - Zoltán Halmaj


Pozri tiež: Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Poštová známka - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu - nápis "Szlovákia".

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________2012 - Titanic


Relevantné atribúty: Slovenský autor Arnold Feke - výtvarný návrh známok v hárčekovej úprave.

Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke


Pozri tiež: Slovenskí autori

_______________________________________________ . ________________________________________________2012 - Bitka pri Rozhanovciach


Relevantné atribúty: Známka - Bitka pri Rozhanovciach.

Slovaciká - Maďarsko - Bitka pri Rozhanovciach


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________


2014 - Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2014


Relevantné atribúty: Známka v hárčekovej úprave - Historické budovy a portály Košíc, nápis "Kassa".

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2014 - Historické budovy a portály


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________2016 - 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621) (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Ján Jessenius.

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Významné osobnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________2016 - Krajiny, mestá


Relevantné atribúty: Známka v hárčekovej úprave - Bratislavský hrad.

Slovaciká - Maďarsko - Krajiny, mestá - Bratislavský hrad

Slovaciká - Maďarsko - Krajiny, mestá - Bratislavský hrad


Pozri tiež: ...

_______________________________________________ . ________________________________________________

Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists