International written and on-line philatelic auction ALBUM (Michal Zika)

Invitation to the international written and on-line philatelic auction ALBUM (Michal Zika) with on-line bidding through LiveBid.cz

01. 06. 2020

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Slightly unsuccessful joint issue Environmental sustainability ACT NOW

Slightly unsuccessful joint issue Environmental sustainability ACT NOW
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 03. 04. 2020 09:06
Updated: 14. 04. 2020 15:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Assessment of the planned joint issue Environmental sustainability ACT NOW.


Spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW?


Na tomto mieste sme sa chceli tešiť z pekného spoločného vydania Slovensko - Taliansko venovaného environmentálnej udržateľnosti v rámci kampane Organizácie spojených národov ACT NOW. Známky spoločného vydania mali vyjsť spoločne pri príležitosti veľtrhu a filatelistickej výstavy MILANOFIL 2020 v talianskom Miláne 27. - 28. 3. 2020. Slovenskej časti sa to podarilo a známka vyšla 27. 3. 2020. Žiaľ, pandemická kríza, ktorá azda najkrutejšie zasiahla práve severné časti Talianska, znemožnila usporiadanie MILANOFIL 2020 v pôvodnom termíne a odsunula jeho konanie a s tým aj vydanie talianskej emisie niekedy na jeseň 2020. Dodatočne sme sa dozvedeli, že rovnaký osud postihol aj pripravovanú emisiu San Marina, ktorá mala vyjsť tiež pred veľtrhom a výstavou MILANOFIL 2020 a to 26. 3. 2020. Zostáva len veriť, že Taliansko a San Marino svoje známky, aj keď s oneskorením, predsa vydajú a spoločná emisia bude kompletná.
Pre úplnosť uveďme, že konkrétne námety emisií Talianska a San Marina nie sú známe, no je predpoklad, že na oboch bude podobný motív ako na slovenskej známke - piktogram cyklistu.

To však nie je koniec príbehu! K aktivite OSN Environmentálna udržateľnosť ACT NOW sa pridali ešte ďalšie poštové správy OSN (New York) a Chorvátsko, ktoré - čuduj sa svete - zvolili analogický námet ako Slovensko a podľa najnovších informácií aj Bielorusko, ktoré vydá známku ACT NOW v septemberi 2020. Tak vzniká akési pseudo-spoločné vydanie SLOVENSKO - OSN (New York) - Chorvátsko - Bielorusko, ktoré - verme spolu - bude doplnené ešte o tandem Taliansko - San Marino.


Slovensko


Emisia Slovenska vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z jednej známky (1,70 €a) s motívom - piktogram cyklistu v 30-kusovom tlačovom liste a v hárčekovej úprave 1 známka a 9 kupónov. Ku emisii vydala Slovenská pošta jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOWChorvátsko


Emisia Chorvátska vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z jednej známky (symbolická hodnota A - 3,10 Kuna) s rovnakým motívom ako slovenská známka - piktogram cyklistu v upravenom tlačovom liste s desiatimi známkami a desiatimi kupónmi "dúhový kruh". Ku emisii vydala Chorvátska pošta jednu obálku prvého dňa.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOW

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOWOSN (New York)


Emisia OSN (New York) vyšla 27. 3. 2020 a skladá sa z desiatich známok (10 x 1,20 USD) s rovnakými desiatimi motívmi ako sú v hárčekovej úprave Slovenska, vrátane rovnakého motívu ako slovenská známka - piktogram cyklistu, pričom pri každej známke je rovnaký kupón "dúhový kruh" ako pripravilo Chorvátsko. Spolu bude mať hárček OSN 10 rôznych známok a 10 rovnakých kupónov.

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOWBielorusko


Emisia Bieloruska plánovaná na september 2020 sa bude skladať z jednej známky (symbolická hodnota H) s iným motívom ako slovenská, resp. chorvátska známka - stánok s lokálnymi výrobkami v tlačovom liste 8 známok + 1 kupón (presnejšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii).

Mierne nevydarené spoločné vydanie Environmentálna udržateľnosť ACT NOWPoužité zdroje


© Internetová stránka Hrvatska Pošta

© Internetová stránka UN STAMPS

© Internetová stránka BELPOCHTA

© Internetová stránka LINN´S STAMP NEWS


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists