Introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775

Occasional postmark used in Cerveny Klastor on the occasion of the ceremonial introduction of postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Retired collector of postage stamp territories

Postage stamp territories - Retired collector of postage stamp territories
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 18. 03. 2011 01:17

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Zaujímavé zamyslenie sa zberateľa v dôchodkovom veku o zbieraní (nielen) známkových území.


Pribúdajúce roky sa zastaviť nedajú a tak raz príde čas, kedy zberateľ ZZ má konečne dosť času na svojho celoživotného koníčka a zvyčajne aj dosť vedomostí, aby vedel ako ďalej. Neobišlo to samozrejme ani mňa.

Počas filatelistickej mladosti som zbieral výlučne ZZ, najprv podľa svojho zoznamu, vytvoreného podľa katalógov a literatúry, v 90. rokoch minulého storočia, keď sa rozbiehala Geophila, som dozbieraval posledné ZZ podľa FAZZu, aj keď mám dodnes v zbierke pár spacefillerov. Popri tom som zbieral menšie “mŕtve” ZZ, vývoj ZZ a jednotlivé druhy známok každej ZZ, čo bolo uspokojujúce z hľadiska politického aj filatelistického, ale chýbal geografický aspekt. Riešením bolo zbieranie lokálnych vydaní, čo je beh na dlhú trať a vtedy ešte bol aj problém s dostupnými informáciami a oficiálne odmietanie tzv. NEZZ zväzom filatelistov.

Hneď prvé výborné brožúrky Geophila mi naznačili smer ako ďalej. Revolučné vydania ČSR 1945 a postsovietske pretlače sa stali eldorádom (lacné, dostupné a mnoho) pre pokročilého geografilatelistu. Čo na tom, že väčšina pretlačí mala súkromný pôvod? To sa dá povedať o väčšine revolučných či lokálnych známok, ktoré bežne nájdeme v známkových katalógoch. Nie je problémom zdokumentovať poštové použitie aspoň časti z nich.

S pokrokom techniky boli pretlačové známky nahrádzané tlačenými vydaniami a dostali meno artstamps. Podstata je tá istá, len výroba podstatne zložitejšia. A opäť vyvstala otázka, kde o nich získať informácie. Našťastie zase včas pomohla Geophila. Výborné atlasy ZZ artstamps evidujú. Autor očividne pochopil, že to nové, čo do svojich diel okrem už tisíckrát publikovaného môže vniesť, sú práve v katalógoch neuvádzané súkromné vydania. Dnešní zberatelia ZZ tak dostávajú komplexný obraz o známkovej tvorbe a je len na nich, či zopakujú chybu mnohých kolegov z mojej generácie, ktorí NEZZ pod tlakom „zhora” nezbierali a dodatočne ich potom do zbierok nákladne dopĺňali.

Chyby robí prirodzene každý a najlepšie je poučiť sa z chýb iných. Jednej vážnej som sa v mladosti dopustil aj ja - nezbieral som celistvosti, naopak tisíce som ich vykúpal, aby som z nich dostal známku. Dnešnému zberateľovi ZZ toto už nehrozí, ceny celistvostí, ktoré vtedy stáli doslova pár halierov, sú dnes na „kúpanie” pridrahé.

A tak sa na „staré kolená”, popri zbieraní známok, venujem aj osvete. Či už na stránke SSZZÚ (Známkové územia na www.postoveznamky.sk) alebo na stránkach Spravodaja.

Najdôležitejšia skúsenosť, ktorú som nadobudol, je tá, že hnacím motorom zbierania je sloboda rozhodnúť sa, čo budem zbierať. Preto som nikdy žiadne známky nevystavoval, lebo výstavné podmienky sú zväzujúce. Ak ste však ctižiadostiví, samozrejme exponáty vytvárajte. Buď pre vlastné potešenie, alebo pre osvetu iných. A sami sa rozhodnite, či popri „oficiálnych” ZZ budete, tak ako ja dnes, zbierať aj vývoj ZZ a lokálne vydania, resp. artstamps. Ide o váš čas, vaše peniaze, vašu vôľu, vašu slobodu a vaše uspokojenie.

Druhá skúsenosť, o ktorú sa chcem podeliť, je zverejňovanie chýbeniek ZZ. Čím viac zberateľov o vás vie, tým skôr dostanete ponuky. Moju, príležitostne aktualizovanú, chýbenku nájdete na www.valdpete.blogspot.com.

A čo ďalej, keď československých revolučných vydaní 1945 i postsovietskych pretlačí a artstamps už mám slušnú zbierku? Jednoznačne americké precancels (opäť zoznam priniesol atlas Geophily a je ich mnoho, relatívne lacných a ak ovládate cudzie jazyky, aj dostupných) a britské offshore ostrovčeky (kde publikáciu pripravil kolega J. Balogh a snáď ju Geophila čoskoro vydá). A prirodzene ďalšie články pre Spravodaj. Žiaľ, už dnes na uverejnenie čaká viac ako 10 ďalších, niektoré už pár rokov, a pri avizovanej zmene periodicity Spravodaja dôjdu na rad až po mnohých rokoch, čo im niekedy uberá na aktuálnosti. Aby ich niekto zbytočne nepísal ešte raz, uvádzam aspoň ich pracovné názvy: Akpinar, Belgická okupácia DOA, Generalgouvernement, Ikaria, Lemheny - Lemnia, Mafeking, Precancels, Szekelykeve - Skorenovac, Tiflis, Uglian - Preko, Victoria Land, Zagreb.

Zrejme lacnejší čiernobiely Spravodaj, ale viac čísel do roka, by bol ďaleko prínosnejší ako zriedkavé Spravodaje farebné. Koniec koncov, farebnú verziu obrázkov ste mohli vždy po čase nájsť na webovej stránke už spomínanej SSZZÚ, alebo som ich na požiadanie elektronickou poštou posielal.

A na záver prosba. Články do Spravodaja píšem na základe informácií z rozsiahlej filatelistickej knižnice a archívu. Dnes už mnohé informácie možno nájsť na internete, ale k spokojnosti mi chýba ešte pár titulov, konkrétne niekoľko dielov ruskej brožúrky vreckového formátu od autora Nikolaja Ivanoviča Vladinca z 80. rokov minulého storočia. Nazývajú sa Filatelističeskaja geografija a mám len Áziu a Sovietsky zväz. Určite existuje ešte minimálne Európa. Ak o nich viete, resp. ich máte, dajte mi prosím vedieť na email valdpete@yahoo.com.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists