Postage stamp territories - Bukhara - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Postage stamp territories - Bukhara

Postage stamp territories - Bukhara

Postage stamp territories - Bukhara

Postage stamp territories - Bukhara


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Postage stamp territories - Bukhara
  Article from the postage stamp territories area focused on the rare stamps of Bukhara - National Soviet Republic of Bukhara (BNSR).
   
  Author: Ing. Peter Valdner
Published: 14. 07. 2009 21:26
Updated: 14. 12. 2016 21:50
 


Ako vyplýva z porovnania chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ), najťažšie získateľnými sú popri Chorezme známky Bucharskej národnej sovietskej republiky (BNSR).

Známkové územia - Buchara


BNSR bola vyhlásená 14. septembra 1920 a do roku 1925, v ktorého počiatku zanikla, vydala celkove 17 známok. Známky nesú názov „štátna známka“ v uzbeckom jazyku a „gerbovaja marka“ v azbuke. Všetky kopejkové známky majú v známkovom obraze ornamenty, rubľové hodnoty zobrazujú architektonické pamiatky. Z tohto pravidla sa vymykajú len známky s nadpisom počtovaja marka, ktorých známkový obraz vznikol vynechaním prázdneho poľa predchádzajúcich známok a zmenou hodnoty, takže známka 5 R nesie obraz pôvodnej 5 kopejkovej známky.

Známky sa používali ako viacúčelové, okrem poštových účelov slúžili aj ako kolky. Mali preto pod známkovým obrazom voľné pole na zápis fiskálnych údajov. Použitie známky možno preto rozoznať podľa spôsobu znehodnotenia nasledovne:

   a. známky na zásielkách, poštou prešlých v rámci mesta, sú znehodnotené preškrtnutím v tvare kríža,

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


   b. známky na zásielkách, poštou prešlých mimo mesta sú pečiatkované, existujú 3 druhy pečiatok:

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


   c. fiskálne použité známky majú zväčša uvedený dátum znehodnotenia.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Prvé známky boli vydané v roku 1922. Jedná sa teoreticky o 7 zúbkovaných známok v hodnotách 5, 15, 50 a 75 kopejok, 1 R, 1R50 a 3 ruble. Teoreticky preto, lebo niektoré hodnoty sa vôbec nezachovali.

Známkové územia - Buchara


Druhá emisia identických známok, ale už na papieri bez vodoznaku, bola vydaná v roku 1923. Obshahovala len hodnoty 5 a 15 kopejok v pozmenených farbách. Obe hodnoty boli vydané zúbkované aj strihané.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Tretia emisia, opäť v pozmenených farbách, obsahovala hodnoty 5 a 15 kopejok výlučne zúbkované.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Štvrtá emisia, tentokrát nesúca nápis „počtovaja marka“ v azbuke, mala hodnoty 1 R, 3 R a 5 rubľov. Sú to tie známky, ktoré uvádza už slávny Čučinov katalóg z 20-tych rokov (hoci tam sú uvedené, ale len nominálne, i známky 10, 15, 25, 50 a 75 rubľov, ktoré nikdy neexistovali) a uvádza ich aj FAZZ.

Známkové územia - Buchara


Ukážka všetkých 3 druhov pečiatok:

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Posledná emisia bola vydaná začiatkom roka 1925, jedná sa o jedinú strihanú 5 kopejkovú známku, opäť v pozmenenej farbe, s viacerými odtieňmi.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Všetky známky platili na celom území BNSR, kopejkové hodnoty slúžili najmä na úhradu distribúcie periodík, rubľové hodnoty slúžili na úhradu poplatkov konskej pošty medzi vilajetmi (okresmi).

Z uvedených 17 známok je možné v múzeách a u najvýznamnejších zberateľov vidieť len 15 známok. Známky č. 3 a 5, t. j. 50 k a 1 R sa nenachádzajú ani tam.

Prvé známky, pripisované Buchare, však vznikli už v 19. storočí, údajne v roku 1886. Vidieť ich možno napríklad vo filatelistickej zbierke Britského múzea.

Známkové územia - Buchara


A známky "Buchary" vznikajú dodnes - v Austrálii.

Známkové územia - Buchara

Zberatelia sa môžu stretnúť aj s poštovými známkami Buchary iných farieb. Sú to falzifikáty, vhodné ak "spacefillers" do zbierok známkových území (ZZ). Získať skutočnú poštovú známku Buchary je totiž pomerne náročné – logisticky aj finančne.

Známkové územia - BucharaPoužitá literatúra a iné zdroje


  • Internet a archív autoraViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPost a comment

Author: Ing. Peter Valdner

Published: 14. 07. 2009 21:26
Updated: 14. 12. 2016 21:50
 
Postage stamp territories - Bukhara
Postage stamp territories - Bukhara
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak máte talent, alebo ste v niečom zruční a robí vás to šťastnými, využite to a robte svoje okolie krajším. ... Oddychovať môžete potom. Budete na to mať plno času, keď budete ležať v hrobe.

(Arnold Schwarzenegger)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk