XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Bukhara

Postage stamp territories - Bukhara
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 14. 07. 2009 21:26
Updated: 14. 12. 2016 21:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the rare stamps of Bukhara - National Soviet Republic of Bukhara (BNSR).


Ako vyplýva z porovnania chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ), najťažšie získateľnými sú popri Chorezme známky Bucharskej národnej sovietskej republiky (BNSR).

Známkové územia - Buchara


BNSR bola vyhlásená 14. septembra 1920 a do roku 1925, v ktorého počiatku zanikla, vydala celkove 17 známok. Známky nesú názov „štátna známka“ v uzbeckom jazyku a „gerbovaja marka“ v azbuke. Všetky kopejkové známky majú v známkovom obraze ornamenty, rubľové hodnoty zobrazujú architektonické pamiatky. Z tohto pravidla sa vymykajú len známky s nadpisom počtovaja marka, ktorých známkový obraz vznikol vynechaním prázdneho poľa predchádzajúcich známok a zmenou hodnoty, takže známka 5 R nesie obraz pôvodnej 5 kopejkovej známky.

Známky sa používali ako viacúčelové, okrem poštových účelov slúžili aj ako kolky. Mali preto pod známkovým obrazom voľné pole na zápis fiskálnych údajov. Použitie známky možno preto rozoznať podľa spôsobu znehodnotenia nasledovne:

   a. známky na zásielkách, poštou prešlých v rámci mesta, sú znehodnotené preškrtnutím v tvare kríža,

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


   b. známky na zásielkách, poštou prešlých mimo mesta sú pečiatkované, existujú 3 druhy pečiatok:

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


   c. fiskálne použité známky majú zväčša uvedený dátum znehodnotenia.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Prvé známky boli vydané v roku 1922. Jedná sa teoreticky o 7 zúbkovaných známok v hodnotách 5, 15, 50 a 75 kopejok, 1 R, 1R50 a 3 ruble. Teoreticky preto, lebo niektoré hodnoty sa vôbec nezachovali.

Známkové územia - Buchara


Druhá emisia identických známok, ale už na papieri bez vodoznaku, bola vydaná v roku 1923. Obshahovala len hodnoty 5 a 15 kopejok v pozmenených farbách. Obe hodnoty boli vydané zúbkované aj strihané.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Tretia emisia, opäť v pozmenených farbách, obsahovala hodnoty 5 a 15 kopejok výlučne zúbkované.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Štvrtá emisia, tentokrát nesúca nápis „počtovaja marka“ v azbuke, mala hodnoty 1 R, 3 R a 5 rubľov. Sú to tie známky, ktoré uvádza už slávny Čučinov katalóg z 20-tych rokov (hoci tam sú uvedené, ale len nominálne, i známky 10, 15, 25, 50 a 75 rubľov, ktoré nikdy neexistovali) a uvádza ich aj FAZZ.

Známkové územia - Buchara


Ukážka všetkých 3 druhov pečiatok:

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Posledná emisia bola vydaná začiatkom roka 1925, jedná sa o jedinú strihanú 5 kopejkovú známku, opäť v pozmenenej farbe, s viacerými odtieňmi.

Známkové územia - Buchara Známkové územia - Buchara


Všetky známky platili na celom území BNSR, kopejkové hodnoty slúžili najmä na úhradu distribúcie periodík, rubľové hodnoty slúžili na úhradu poplatkov konskej pošty medzi vilajetmi (okresmi).

Z uvedených 17 známok je možné v múzeách a u najvýznamnejších zberateľov vidieť len 15 známok. Známky č. 3 a 5, t. j. 50 k a 1 R sa nenachádzajú ani tam.

Prvé známky, pripisované Buchare, však vznikli už v 19. storočí, údajne v roku 1886. Vidieť ich možno napríklad vo filatelistickej zbierke Britského múzea.

Známkové územia - Buchara


A známky "Buchary" vznikajú dodnes - v Austrálii.

Známkové územia - Buchara

Zberatelia sa môžu stretnúť aj s poštovými známkami Buchary iných farieb. Sú to falzifikáty, vhodné ak "spacefillers" do zbierok známkových území (ZZ). Získať skutočnú poštovú známku Buchary je totiž pomerne náročné – logisticky aj finančne.

Známkové územia - BucharaPoužitá literatúra a iné zdroje


  • Internet a archív autoraViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists