Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch

22. 09. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 11/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 11/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 12. 11. 2008 11:33

Informácia o vydaní nového čísla časopisu Zberateľ 11/2008, ktoré opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.


Nové číslo časopisu Zberateľ 11/2008


Hlavné témy a príspevky časopisu Zberateľ 11/2008


 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, FDC, analogických pohľadníc, poštových lístkov, celinových obálok, pamätných listov a príležitostných pečiatok. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko.
 • Malá škola filokartie (4) - štvrtá časť seriálu venovaného základom filokartie - zbieraniu pohľadníc (A. Urminský).
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (VIII) - ôsma časť odborného príspevku o rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka (J. Čtvrtečka).
 • Malé okienko telekartistu - 127. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tento raz venované TK, ktoré majú súvislosť so 17. novembrom 1989 (M. Jobek).
 • Podacie lístky pre poštovne, cezpoľného doručovateľa a poštové stredisko - zaujímavý poštovo-historický príspevok o málo známych špeciálnych podacích lístkoch používaných na území dnešného Slovenska (D. Evinic).
 • Evidenčná známka štátnej mincovne v Kremnici - informácia o 780. výročí mincovne v Kremnici a o vlastných evidenčných známkach, ktoré mincovňa používala, doplnená o informáciu o vzácnej evidenčnej známke s číslom 41 (A. Fiala).
 • Známa a známková grafika (20) - pokračovanie voľného seriálu o známkovej grafike, tento raz venované vzniku známky, resp. hárčeka Karol Plicka (A. Paulinyová).
 • Operence - spoločníci človeka ĎATEĽ VEĽKÝ - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky (J. Soľava).
 • Spoločné vydania (6) - šieste pokračovanie seriálu o novom zberateľskom odbore, ktorým je zbieranie známok spoločných vydaní, tentokrát venované 25. výročiu pontifikátu sv. otca Jána Pavla II.
 • Praotec zvitkových známok alebo skôr ako Tokajský priepich - študijný príspevok o doklade zaujímavej manipulácie s prvými poštovými známkami poštovým zamestnancom na pošte vo Viedni, ktoré pripomína neskôr zavedené zvitkové známky (R. Květon).
 • Slováci v silách OSN na Cypre - UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) - zaujímavé informácie o pôsobení slovenských vojakov v mierových silách na ostrove Cyprus, doplnené ukážkami poštou prepravených poštových dokladov (J. Korený).
 • Príloha:
  ZBERATEĽSKÉ STATE: Euro na Slovensku - základné informácie o prechode Slovenska na euro a o slovenských euro minciach, pamätných euro minciach a eurobankovkách a ich motívoch, krajinách platnosti a ochranných prvkoch (A. Kulhánek).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Spoločenská rubrika, Súťaž o kvet Zberateľa, Recenzie, Čo píšu iní, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov