Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Suche die tschechoslowakische VI Friedensfahrt 1953 Briefmarke auf Ganzstücken
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)

NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)

NIKODÉM GABRIELLA SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)
  Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.
   
  Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Veröffentlicht: 02. 11. 2014 21:07
 


NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY)
Vydavateľ: Hírközlési múzeumi alapítvány, 2010, 244 strán, maďarsky (anglické resumé)
Tlač: Kossuth kiadó
ISBN 978-963-09-6158-5


V roku 2010 Spravodajská muzeálna základina za finančnej pomoci Maďarskej pošty vydala zaujímavú publikáciu Známkového múzea Budapešť Magyar bélyeg története (Dejiny maďarskej známky). Jej autormi sú zamestnanci Známkového múzea Budapešť (Bélyeg múzeum Budapest). Knihu tvorí desať samostatných kapitol. Prvé dve kapitoly dokumentujú stav pred vydaním a po vydaní prvých známok v Uhorsku. Tretia kapitola sa zaoberá zberateľskými tradíciami až do roku 1952. Štvrtá kapitola dokumentuje vznik a vývoj Známkového múzea. Piata sa zaoberá technológiou tlače známok a ich zmenami. Šiesta kapitola informuje o jednotlivých druhoch známok. Siedma kapitola dokumentuje formu a obsah známkovej tvorby, jej možnosti a organizáciu i súčasnú zberateľskú činnosť. V ôsmej kapitole sa autori zaoberajú zriedkavosťami, chybnou tlačou a raritnými známkami. Deviata kapitola je venovaná tvorcom známok. Posledná záverečná kapitola dokumentuje známky na pozadí historického vývoja.

Už v úvode sa autori zaoberajú myšlienkou - Prečo písať knihy o známkach? Jedným z dôvodov sú nazhromaždené návrhy známkovej tvorby, ktoré predstavujú nevyčísliteľnú kultúrno – spoločenskú hodnotu, na druhej strane považujú známku za ochrannú značku každej krajiny dokumentujúcu jej historický vývoj. Ďalším podnetom je estetická hodnota, ktorú dokladajú bohatou fotodokumentáciou.

Pre filatelistov sú hodnotné najmä prvé kapitoly týkajúce sa dejín pošty a poštovníctva, kde je možné nájsť odpovede na niektoré otázky súvisiace i s územím Slovenska v rámci Uhorska. Okrem uvedeného, dôležité údaje môžeme získať o známkovej tvorbe koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ako aj jej vývoji po rozpade Rakúsko – Uhorska. Cennými sú i informácie o vzniku a vývoji zberateľských aktivít v Uhorsku. Kapitola týkajúca sa výroby známok a historického vývoja je zaujímavá najmä pre zberateľov maďarských známok, ale aj pre slovenských záujemcov o poštovú históriu. Publikácia nepredstavuje len zbierky múzea, ale aj archívny a galerijný materiál a preto poslúži nielen odborníkom, ale aj laickým záujemcom o známkovú tvorbu a poštovú históriu. Takto sprístupnené dokumenty verejnosti rozširujú vedomosti nielen o dejinách poštovej histórie, ale rozširujú a sprostredkúvajú informácie týkajúce sa historického vývoja Slovenska.

Je chvályhodné, že táto netradičná muzeálna práca založená na obsiahlych vedomostiach zamestnancov múzea priniesla brilantný výsledok nielen zásluhou zaujímavého obsahu, ale i vďaka kvalitnej grafickej úprave tlačiarne vydavateľstva Kossuth.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)
Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Veröffentlicht: 02. 11. 2014 21:07
 
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)
NIKODÉM GABRIELLA  SZABÓ JÁNOS: Geschichte der ungarischen BRIEFMARKE (die Buchbesprechung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Jediný zmysel zlej nálady spočíva v tom, aby vám pripomenula, že myslíte nefunkčne a že momentálne by ste svojmu úsudku nemali dôverovať ani načúvať.

(Richard Carlson)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.