New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2021/1 (107)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia

08. 01. 2021

Natural beauties and attractions

Natural beauties and attractions
Author: Vojtech Jankovič
Published: 10. 05. 2014 23:49

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad slovacík, ktoré majú súvis s prírodnými krásami a zaujímavosťami Slovenska.


Slovaciká - Salvador - Zemepisná mapa
Slovaciká - Vatikán - Prírodné krásy a zaujímavosti
Slovaciká - Sierra Leone - Prírodné krásy a zaujímavosti
Slovaciká - Poľsko - Prírodné krásy a zaujímavosti - Pieniny a Dunajec
Slovaciká - Maďarsko - 14. Národný kongres Esperanta - územia Slovenska
Slovaciká - Poľsko - Vysoké Tatry


Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme poštové známky a iné poštové materiály zobrazujúce prírodné a prírodou vytvorené krásy a aujímavosti na území Slovenska. Patria sem najmä vrchy a pohoria, rieky a riečne systémy, prírodné zaujímavosti ako aj mapy so zobrazením územia Slovenska.
Bulharsko (БЪЛГАРИЯ BULGARIA)


2014 - Európsky strom roku 2014


Relevantné atribúty: Hárček (potlačené okraje vľavo v strede)- Dub letný zo Slovenska (Zechenterova záhrada, Kremnica), ktorý získal 2. miesto v súťaži o najkrajší európsky strom roku 2014

Slovaciká - Bulharsko - Európsky strom roku 2014 - Dub letný zo SlovenskaČeská republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2018 - Muži 28. októbra 1918


Relevantné atribúty: Vlastná známka - zobrazenie hraníc Česko-slovenska so slovenským územím

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - mapa SlovenskaMaďarsko (MAGYAR POSTA)


1962 - 14. Národný kongres Esperanta


Relevantné atribúty: Známka - Karpatský oblúk, územie Slovenska

Slovaciká - Maďarsko - 14. Národný kongres Esperanta - územie Slovenska


1975 - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe


Relevantné atribúty: Hárček - Karpatský oblúk, územie Slovenska, vlajka Českosloveska

Slovaciká - Maďarsko - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - Karpatský oblúk


1977 - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan


Relevantné atribúty: Hárček (potlačené okraje) - územie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Váh a Tisa, Karpatský oblúk; Poštová známka - vlajka Českosloveska

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa


1981 - Dunajské lode


Relevantné atribúty: Hárček (potlačené okraje) - územie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Vah a Tisa, vlajka Českosloveska

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov Európskej dunajskej komisie - územie Slovenska


1982 a 2014 - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček (perforovaný a neperforovaný, so zmenenou hodnotou a prítlačou) - časť územia Slovenska, nápis "Bratislava", rieky Dunaj, Tisa

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie - Južné Slovensko, Bratislava, DunajPoľsko (POLSKA)


1982 - Zemepisný atlas z roku 1908


Relevantné atribúty: Poštová známka - severný Karpatský oblúk s Vysokými Tatrami

Slovaciká - Poľsko - Zemepisný atlas z roku 1908  - severný Karpatský oblúk s Vysokými Tatrami


2004 - Pltníci na Dunajci (Spoločné vydanie s Poľskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie; Poštová známka - Pieniny, Dunajec, Červený kláštor

Slovaciká - Poľsko - Pltníci na Dunajci - Pieniny, Dunajec, Červený kláštor

Slovaciká - Poľsko - Pltníci na Dunajci - Pieniny, Dunajec, Červený kláštor


2017 - Koruna hôr Poľska - Rysy


Relevantné atribúty: Hárček - Hrebeň Rysov (Vysoké Tatry), nápis: "RYSY"

Slovaciká - Poľsko - Koruna hôr Poľska - RysyRakúsko (REPUBLIK ÖSTERREICH)


1974-83 - Hainburg an der Donau - Devínska Kobyla


Relevantné atribúty: Obrazový poštový lístok (vľavo) - v pozadí pohľad na slovenské územie s Devínskou Kobylou

Slovaciká - Rakúsko - Hainburg an der Donau - Devínska Kobyla


1985 - PORTA HUNGARICA


Relevantné atribúty: Strojová propagačná pečiatka - pohľad na Dunajskú bránu (PORTA HUNGARICA), vľavo slovenské územie a hrad Devín, v pozadí silueta Bratislavského hradu

Slovaciká - Rakúsko - PORTA HUNGARICA - Hrad Devín, Bratislavský hrad

Slovaciká - Rakúsko - PORTA HUNGARICA - Hrad Devín, Bratislavský hrad


2011 - Rok lesov


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (vpravo v strede) - časť územia Slovenska (Záhorie a okolie Bratislavy) so zalesnenými Malými Karpatmi

Slovaciká - Rakúsko - Rok lesov - Mapa Slovenska, Záhorie, okolie Bratislavy, Malé KarpatyRumunsko (POSTA ROMANA)


1977 - Európska navigácia na Dunaji


Relevantné atribúty: Hárček - Zemepisná mapa povodia Dunaja, územia Slovenska, rieky Dunaj, Tisa, nápis: "BRATISLAVA"

Slovaciká - Rumunsko - Európska navigácia na Dunaji - mapa Slovenska, Dunaj, Tisa, Bratislava


1981 - 125 rokov Európskej dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček - Zemepisná mapa územia Slovenska, Karpatský oblúk, rieky Dunaj, Tisa

Slovaciká - Rumunsko - 125 rokov Európskej dunajskej komisie - mapa Slovenska, Karpatský oblúk, Dunaj, TisaSalvádor (CORREOS DE El Salvador)


2004 - Rozšírenie Európskej únie


Relevantné atribúty: Poštová známka - mapa Slovenska

Slovaciká - Salvádor - Rozšírenie Európskej únie - Mapa SlovenskaSierra Leone (SIERRA LEONE)


1995 - 50. výročie UNESCO (Horské chodníky na Slovensku)


Relevantné atribúty: Poštová známka - pohľad na krajinu (bližšie neurčené), nápis: "MOUNTAIN WALKS (SLOVAKIA)"

Slovaciká - Sierra Leone - 50. výročie UNESCO - Horské chodníky na SlovenskuVatikán (CITTA DEL VATICANO a città del vaticano)


1963 - 1100 rokov príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Poštová známka (L.70) - mapa z naznačeným územím dnešného Slovenska, Karpatský oblúk, Vysoké a Nízke Tatry, Dunaj, Váh, Hron atď.

Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
_____ . _____Prírodné krásy a zaujímavosti čakajúce na potvrdenie


1962 - Poľsko - MS v lyžovaní 1962 Zakopané


Poštový lístok s pohľadom na Zakopané a Vysoké Tatry z poľskej severnej strany.
Nachádza sa na obrázku niektorý zo štítov zo slovenskej strany Vysokých Tatier, resp. štít, ktorý je na spoločnej hranici medzi Slovenskom a Poľskom?

Slovaciká - Poľsko - Zakopané - Vysoké Tatry
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists