Filatelistické state ZSF (Philatelic textbooks ZSF) - a constant source of philatelic knowledge and information

Overview and brief content of 35 volumes of Filatelistické state ZSF (Philatelic textbooks ZSF).

22. 02. 2021

Postal Card with imprint:

Date of Issue: 04. 06. 2010
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok s natlačenou známkou Gotická pečať z Trnavy s prítlačou k Ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2009.
Deň vydania: 4. 6. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Marián Čapka
Predajná cena: 0,50 €

Súvisiace materiály: Súvisiace články: Súvisiace podujatia a akcie:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists