Ceremonial inauguration of the postage stamp Petra Vlhova - Alpine Skiing World Cup 2020/21

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Petra Vlhova - Alpine Skiing World Cup 2020/21 in Liptovsky Mikulas (Slovakia).

03. 11. 2021

Blue Metermark:

Date of Issue: 11. 12. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 16
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: KPMG (logotyp) / P. O. BOX 7 / 820 04 BRATISLAVA 24 / Slovakia / Tel.: +421 (0)2 59 98 41 11 / Fax.: +421 (0)2 59 98 42 22

Pictorial motifs: Logo KPMG Slovensko

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

 • Názov pošty: BRATISLAVA 16
 • PSČ: 810 06
 • Licenčné číslo: 79990
 • Poradové číslo podávanej zásielky: #000069969
 • Výplatná hodnota: €000.45
 • Dátum podania: 11. 12. 2015
 • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)
Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

 • Názov pošty: BRATISLAVA 1
 • PSČ: 810 00
 • Licenčné číslo: 70097
 • Poradové číslo podávanej zásielky: #000034665
 • Výplatná hodnota: €001.15
 • Dátum podania: 02. 02. 2016
 • Kód produktu: R2 (doporučený list 2. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 02. 02. 2016 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists