Joint issue 2020 with Mongolia - Falconry

An explanation of what it was like with the Mongolian stamp of the joint issue Falconry.

08. 05. 2021

Philatelic Exhibitions:
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava
Location: Bratislavský hrad, Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 27. 10. 2018 - 04. 11. 2018

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the representative noncompetitive philatelic exhibition of invited exhibits C-S SALON 2018 at the Bratislava Castle in BratislavaJubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018


JUBILEJNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA


C–S SALON 2018


(reprezentatívna nesúťažná filatelistická výstava pozvaných exponátov)


Organizátor výstavy: Združenie klubov filatelistov Bratislavy

Spoluorganizátor výstavy: Slovenská pošta a.s., POFIS

Predseda organizačného výboru: Ing. Miroslav Bachratý

Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018 v Bratislave (pozvánka)


Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018 si na pôde Zväzu slovenských filatelistov dôstojne pripomenie všetky významné jubileá udalostí spred 100 rokov (ukončenie 1. svetovej vojny, následne vznik Česko-Slovenskej republiky, či prijatie Martinskej deklarácie, ktorou sa Slovensko prihlásilo k spoločnému štátu; pre zberateľov poštových známok – filatelistov – vydanie prvých česko-slovenských poštových známok - legendárne a obľúbené Muchove „Hradčany“), ako aj 25 rokov od začiatku samostatnej známkovej vydavateľskej činnosti Slovenskej pošty. Výstava nesie pomenovanie „C-S SALON 2018“, čím je vyjadrený nielen jej jubilejný a bilaterálny charakter, ale tiež skutočnosť, že ako filatelistický salón bude reprezentačnou nesúťažnou výstavou pozvaných exponátov, ktoré svojou tematikou a spracovaním dokumentujú vznik spoločnej republiky. Zasahujú tiež do predchádzajúceho obdobia Rakúsko - Uhorska a dokumentujú „zamatový zánik“ existencie Československa v roku 1992. Cieľom výstavy bude okrem pripomenutia významných výročí aj prezentácia filatelie ako kultúrnej, vzdelávacej a estetickej záľuby pri využívaní voľného času detí, dospelých i seniorov a taktiež poukážu na zberateľstvo ako prostriedok pre uchovanie hmotného kultúrneho dedičstva, budovanie a ochranu národného povedomia, poznávanie regionálnej, národnej i medzinárodnej histórie. Výstava je súčasťou oficiálneho kalendára podujatí v rámci spoločných osláv, ktoré budú prebiehať počas roka 2018, ktorý je vyhlásený v Slovenskej aj v Českej republike za Rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti.

Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018

Nesúťažný charakter výstavy, ktorá sa bude konať od 27. 10. do 4. 11. 2018 vo výstavných priestoroch na západnej terase Bratislavského hradu, umožní vystavovateľom prezentovať popri štandardných výstavných exponátoch aj ukážky zo zbierok bez obmedzenia ich rozsahu (už od 12 listov) či potreby predchádzajúcej kvalifikácie. Jedinými kritériami prijatia exponátu bude jeho tematická previazanosť so zameraním výstavy a primerané odborné a grafické spracovanie. K účasti na výstave budú prizvaní filatelisti – vystavovatelia najmä zo Slovenska a Čiech, prípadne aj z ďalších krajín. Pre každého vystavovateľa je pripravený pamätný list a príťažlivá výstavná odmena. Pripravuje sa aj netradične pojatý výstavný katalóg s celostránkovou prezentáciou každého exponátu. Výstava je koncepčne postavená tak, aby exponáty vyvážene dokumentovali historický vývoj na historickom území Slovensku pred vznikom ČSR, obdobie vzniku spoločného štátu, začleňovanie Slovenska do jeho poštového systému, rozvoj pošty i známkovej tvorby v ČSR od roku 1918 do roku 1992, ako i významné historické zvraty v období jej existencie. Osobitná pozornosť bude venovaná prezentácii prvých slovenských známok z roku 1993 a prvých čs. známok - vydania Hradčany. Zvláštna časť výstavy bude venovaná 25. výročiu známkovej tvorby samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993.

Ambíciou organizačného výboru je prilákať do reprezentačných výstavných priestorov okrem filatelistickej i laickú verejnosť a najmä odrastenejšiu mládež s cieľom prezentovať filateliu ako jednu zo zmysluplných možností využívania voľného času.


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists