Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information   Basic information about the non-competitive exhibition of invited exhibits C-S SALON 2018 at the Bratislava Castle in Bratislava
 Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018


JUBILEJNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA


C–S SALON 2018


(reprezentatívna nesúťažná filatelistická výstava pozvaných exponátov)


Nadchádzajúci rok 2018 bude rokom výročí jedným z najvýznamnejších míľnikov novodobej slovenskej a českej histórie. Udalosti spred 100 rokov - ukončenie 1. svetovej vojny, následne vznik Česko-Slovenskej republiky, či prijatie Martinskej deklarácie, ktorou sa Slovensko prihlásilo k spoločnému štátu, sa zlatými písmenami zapísali do dejín oboch národov. Pre zberateľov poštových známok – filatelistov – je rok 1918 posvätný aj tým, že 18. decembra boli vydané prvé česko-slovenské poštové známky, legendárne a obľúbené Muchove „Hradčany“.

Všetky tieto jubileá, ako aj 25 rokov od začiatku samostatnej známkovej vydavateľskej činnosti Slovenskej pošty, si na pôde Zväzu slovenských filatelistov dôstojne pripomenieme jubilejnou filatelistickou výstavou, ktorá sa bude konať od 27.10. do 4.11.2018 vo výstavných priestoroch na západnej terase Bratislavského hradu. Výstava je súčasťou oficiálneho kalendára podujatí v rámci spoločných osláv, ktoré budú prebiehať počas roka 2018, ktorý je vyhlásený v Slovenskej aj v Českej republike za Rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti. Rada Zväzu slovenských filatelistov poverila organizáciou výstavy Združenie klubov filatelistov Bratislavy, spoluorganizátorom výstavy je Slovenská pošta a.s., POFIS. Výstava nesie pomenovanie „C-S SALON 2018“, čím je vyjadrený nielen jej jubilejný a bilaterálny charakter, ale tiež skutočnosť, že ako filatelistický salón bude reprezentačnou nesúťažnou výstavou pozvaných exponátov, ktoré svojou tematikou a spracovaním dokumentujú vznik spoločnej republiky. Zasahujú tiež do predchádzajúceho obdobia Rakúsko - Uhorska a dokumentujú „zamatový zánik“ existencie Československa v roku 1992. Cieľom výstavy bude okrem pripomenutia významných výročí aj prezentácia filatelie ako kultúrnej, vzdelávacej a estetickej záľuby pri využívaní voľného času detí, dospelých i seniorov a taktiež poukážu na zberateľstvo ako prostriedok pre uchovanie hmotného kultúrneho dedičstva, budovanie a ochranu národného povedomia, poznávanie regionálnej, národnej i medzinárodnej histórie.

Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 201


Nesúťažný charakter výstavy umožní vystavovateľom prezentovať popri štandardných výstavných exponátoch aj ukážky zo zbierok bez obmedzenia ich rozsahu (už od 12 listov) či potreby predchádzajúcej kvalifikácie. Jedinými kritériami prijatia exponátu bude jeho tematická previazanosť so zameraním výstavy a primerané odborné a grafické spracovanie. K účasti na výstave budú prizvaní filatelisti – vystavovatelia najmä zo Slovenska a Čiech, prípadne aj z ďalších krajín. Pre každého vystavovateľa je pripravený pamätný list a príťažlivá výstavná odmena. Pripravuje sa aj netradične pojatý výstavný katalóg s celostránkovou prezentáciou každého exponátu. Výstava je koncepčne postavená tak, aby exponáty vyvážene dokumentovali historický vývoj na historickom území Slovensku pred vznikom ČSR, obdobie vzniku spoločného štátu, začleňovanie Slovenska do jeho poštového systému, rozvoj pošty i známkovej tvorby v ČSR od roku 1918 do roku 1992, ako i významné historické zvraty v období jej existencie. Osobitná pozornosť bude venovaná prezentácii prvých slovenských známok z roku 1993 a prvých čs. známok - vydania Hradčany. Zvláštna časť výstavy bude venovaná 25. výročiu známkovej tvorby samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993.

Ambíciou organizačného výboru je prilákať do reprezentačných výstavných priestorov okrem filatelistickej i laickú verejnosť a najmä odrastenejšiu mládež s cieľom prezentovať filateliu ako jednu zo zmysluplných možností využívania voľného času.
Poznámka:
Článok PDF dokument Jubilejná filatelistická výstava C–S SALON 2018 je uverejnený aj na internetovej stránky Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) a vo zväzovom časopise SPRAVODAJCA ZSF 2017/3.Post a comment
Related materials (2):

Commemorative Postmark Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018Commemorative Postmark
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018
Postal Card with imprint Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018Postal Card with imprint
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018

Related articles (1):

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava - evaluationJubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava - evaluation

Related announcements (1):

Let`s look for stamps on the castle - philatelic collections are witnesses of the timeLet`s look for stamps on the castle - philatelic collections are witnesses of the time

Related events (1):

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in BratislavaJubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 in Bratislava


Author: Ing. Miroslav Bachratý
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 24. 11. 2017 15:32
 
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information

Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information
Jubilee Philatelic Exhibition C-S SALON 2018 - basic information
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Neexistujú nevyliečiteľné choroby, len nevyliečiteľní ľudia.

(Dr. Bernie Siegel)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk