Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Postage Stamp:
Falconry (joint issue with Mongolia)

Falconry (joint issue with Mongolia)
Date of Issue: 02. 10. 2020
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 40 x 40 mm
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp with falconry motifs (joint issue with Mongolia)


Text motifs: Sokoliarstvo --> nehmotné / dedičstvo / UNESCO

Pictorial motifs: Archeologické artefakty sokoliarstva

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Falconry (joint issue with Mongolia) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Falconry (joint issue with Mongolia) (Original artwork(s))


Mongolsko:

Poštová známka Sokoliarstvo (Mongolsko)


Thematic description and context:

Emisia poštovej známky, vydaná pri príležitosti 70. výročia nadviazania slovensko-mongolských diplomatických vzťahov, prezentuje archeologické nálezy z 8. storočia súvisiace so sokoliarstvom. Tento špecifický typ lovu praktikovala v tomto období tak aristokracia turkického pôvodu žijúca v Mongolsku, ako aj na území dnešného Slovenska. V súčasnosti je sokoliarstvo, ktoré bolo v roku 2016 zaradené do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sveta UNESCO, mongolským národným športom, pričom aj slovenskí sokoliari dosahujú v tomto loveckom umení pozoruhodné úspechy i na medzinárodných súťažiach, ktoré sú prevažne doménou šampiónov z Ázie.

V severnej časti Mongolska v provincii Bulgan objavil ruský vedec N. M. Jadrintsev v roku 1891 kamenný pomník vládcu neznámeho turkického kmeňa kagana Altana Tamgana Darkhana a jeho dvoch synov Torgula a Jeleka z 8. storočia. Pomník dal postaviť kaganov príbuzný Tekesh Kuli-Tudun, ktorého sa podarilo identifikovať na základe nápisu vytesaného na stéle v orkhonskej turkičtine. Ide o archaické písmo, ktoré turkické kmene odvodili od sogdijskej alfabety patriacej do východoiránskej jazykovej skupiny. Pomník je výnimočný tým, že je na ňom v pravej hornej časti zobrazený sokol, ktorý súvisel s praktikovaním sokoliarstva turkickými kmeňmi v 8. storočí. Detail pravej časti pomníka na poštovej známke dopĺňa analogický motív avarského sokoliara z 8. storočia, ktorý sa zachoval na reverze bronzového kovania opaska objaveného v intraviláne obce Moravský sv. Ján. Ide o územie najzápadnejšej časti Avarského kaganátu, ktorý v 6. storočí založil kočovný kmeň turkického pôvodu, pôvodne žijúci v centrálnej časti Ázie.

Podľa niektorých bádateľov najzápadnejšiu časť kaganátu spravoval Tudun so sídlom v oblasti Devínskej brány. Jeho meno síce nepoznáme, ale počas avarských vojen, vedených Karolom Veľkým koncom 8. storočia, ako uvádzajú Letopisy franskej ríše, využil zmenenú politickú situáciu a nechal sa v roku 795 v Aachene pokrstiť, čím sa mu podarilo osamostatniť výlučne Slovanmi osídlený región na sútoku Moravy a Dunaja spod avarskej nadvlády. Tento akt následne viedol ku vzniku samostatného slovanského štátu známeho pod názvom Veľká Morava. Moravská vládnuca elita pritom prevzala viaceré pôvodom avarské zvyklosti vrátane sokoliarstva, čo dokazujú rôzne archeologické artefakty, či už známa strieborná plaketa sokoliara zo Starého Města–Špitálok alebo výzdoba gombíka z hradiska Pohansko u Břeclavi, ktoré sú prezentované na obálke prvého dňa.


Author (source) of the description: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists