Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Joint issue 2020 with Mongolia - Falconry

Joint issue 2020 with Mongolia - Falconry
Author: Pavol Ondráška
Published: 08. 05. 2021 21:02

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An explanation of what it was like with the Mongolian stamp of the joint issue Falconry.

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo


Podľa emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2020 bola dňa 2. 10. pri príležitosti 70. výročia nadviazania slovensko-mongolských diplomatických vzťahov vydaná poštová známka v nominálnej hodnote 0.65 €. Známka, ktorej autorom výtvarného návrhu je akad. mal. Vladislav Rostoka, prezentuje archeologické nálezy z 8. storočia súvisiace so sokoliarstvom. Sokoliarstvo bolo v roku 2016 zaradené do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sveta UNESCO a je mongolským národným športom.

Zberatelia spoločných vydaní si posledné roky mohli prísť na svoje. Majú svoje skúsenosti, keď občas život prinesie rôzne anomálie. Napr. máme spoločné vydanie s Poľskom k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II., ale Poľsko má naviac spoločné vydanie k rovnakému výročiu aj s Vatikánom.

Na slovenskom hárčeku MILANOFIL 2020 – ACT NOW je uvedené Spoločné vydanie s Talianskom, ale talianske vydanie zberatelia márne hľadali až do 22.apríla t.r. Vydané bolo až po vyše 12 mesiacoch od slovenského vydania... Máme spoločné vydanie s Mongolskom, ale do tejto krajiny poštové spojenie Slovenská pošta nezabezpečuje...

Keď sa v emisnom pláne poštových známok objavilo spoločné vydanie s touto krajinou, tak ma zaujímala výška poštovného (zberateľ si to ľahko zistí v cenníku Slovenskej pošty na stránke Cenník ). Prekvapilo ma, že v zozname krajín pod časťou „SVET“ som Mongolsko nenašiel. Obrátil som sa preto na Zákaznícky servis Slovenskej pošty, odkiaľ som dostal ozaj rýchlu a komplexnú odpoveď: Slovenská pošta aktuálne zabezpečuje prepravu zásielok len do krajín v zozname uvedenom na stránke Obmedzenia a úpravy v medzinárodnej pošte.

V tom zozname teda Mongolsko nenájdete. Z tohto pohľadu sa mi javí spoločné vydanie až absurdné...

Napriek tejto skutočnosti zberatelia netrpezlivo očakávali aká známka sa objaví na mongolskej strane, alebo či sa bude opakovať situácia s Talianskom (ACT NOW). Nakoniec sme sa dočkali až v tomto roku. Spoločné vydanie sa v Mongolsku objavilo až 3. marca t. r.

Známka má rovnaký dizajn ako naša, teda podľa návrhu akad. mal. Vladislava Rostoka. Nominálnej hodnote 1000 MNT (mongolský tugrik) aktuálne zodpovedá cca 0.40 USD.

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo


Známky v celkovom náklade 24 000 ks boli vydané v UTL (3x3) s kupónom v strede, teda 3 000 UTL.

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo


Náklad FDC je pomerne nízky – 1 200 ks. Zaujímavosťou je, že dátum na pečiatke je 20. 11. 2020. Aj tu teda úradovala pandémia, celkom 8 plánovaných vydaní v 2. polroku 2020 (napr. Beethoven - 250 rokov/hárček, Mongolskí olympijskí medailisti/2 TL po 14 známok) sa objavilo až v tomto roku.

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo


Pre úplnosť a porovnanie prinášame aj slovenské vydanie:

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo

Spoločné vydanie 2020 s Mongolskom - Sokoliarstvo


Author: Pavol Ondráška

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists