New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Postage Stamp:
Cultural heritage of Slovakia: Church in Svatuse

Cultural heritage of Slovakia: Church in Svatuse
Date of Issue: 02. 01. 2009
Face value: 0,20 €
Postage stamp dimensions: 22 x 27 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 12
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Cultural heritage of Slovakia series devoted to the Church in Svatuse.
Autor výtvarného návrhu známky: Arnold Feke
Grafická úprava: Peter Augustovič, Peter Biľak
Rytec známky:Arnold Feke

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009Thematic description and context:

Kostol stojí na okraji obce na miernom návrší. Z pôvodnej románskej stavby sa po prestavbe v 2. polovici 15. storočia zachovala len jej západná časť – fasáda s portálom aempora, nad ktorou empora, nad ktorou sa týči vstavaná veža. I tento zlomok niekdajšej architektúry však dokazuje, že kostol patril medzi honosnejšie vidiecke stavby. Reprezentuje tehlovú románsku architektúry na južnom okraji východného Slovenska. Okrem tehly bol pri jeho výstavbe použitý aj kameň, z ktorého je zhotovená časť dekoratívnych architektonických článkov. Najreprezentatívnejším je západný ústupkový portál. Jeho ostenie tvoria na oboch stranách dvojice ústupkov, do ktorých sú vložené monolitické stĺpiky. Tie stoja na pätkách s nárožnými lupeňmi a nesú zdobené hlavice. Na ľavej strane bobuľové, na pravej listovité. Jedna z polkruhových archivolt v hornej časti portálu má na svojich koncoch nábežné štítky, charakteristické pre neskorú fázu románskej architektúry. Pomerne bohatým plastickým členením sa vyznačuje celý exteriér veže. Lizény na jej nárožiach prechádzajú do horizontálnych oblúčkových vlysov, kombinovaných so zuborezom a jej murivo prelamujú v horných poschodiach polkruhovo ukončené okná. V združených oknách na dvoch najvyšších podlažiach sa zachovali stredové stĺpiky. Zaujímavú štruktúru má empora v interiéri, nesená tromi arkádami, z ktorých južná má podobu trojlistu. Arkády podopierajú dva mohutné stĺpy s hladkými kalichovými hlavicami. Stredová arkáda na hornom podlaží empory tvorí architektonický akcent tejto časti kostola a zároveň slúži tiež ako nosný múr veže. Zachované architektonické detaily svätušského chrámu majú svoje analógie na kostole v neďalekej Karcsi. Na obidvoch stavbách pracovala tá istá skupina kamenárov v prvom desaťročí 13. storočia. Tieto architektonické súvislosti dokazujú, že kostol vznikol bezpečne skôr, ako sa objavuje najstaršia písomná zmienka o obci z roku 1245.


Author (source) of the description: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists