New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Postage Stamp:
25th anniversary of the founding of the Slovak Republic

25th anniversary of the founding of the Slovak Republic
Date of Issue: 02. 01. 2018
Face value: 1,60 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 27,2 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: REMPO s.r.o. / Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 25th anniversary of the founding of the Slovak Republic


Text motifs: 25. VÝROČIE VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pictorial motifs: Bratislavský hrad, štátny znak Slovenskej republiky, vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 25th anniversary of the founding of the Slovak Republic (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 25th anniversary of the founding of the Slovak Republic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slováci sa ako osobitný národ sformovali v 8. až 10. storočí. V 9. storočí ich predkovia tvorili rozhodujúcu etnickú zložku štátu, ktorý vošiel do dejín pod názvom Veľká Morava. Od začiatku 11. storočia až do roku 1918 žili Slováci v Uhorskom kráľovstve a neskôr v Habsburskej monarchii. So vznikom moderného národného hnutia pod vplyvom Veľkej francúzskej revolúcie (1789) sa aj Slováci začali usilovať o vlastnú národnú samosprávu. Koncepciu slovenskej národnej samosprávy vypracovali slovenskí politickí vodcovia v revolúcii 1848 – 1849 a odvtedy sa ju snažili mnohé generácie Slovákov viac alebo menej úspešne realizovať. Od druhej polovice 19. storočia sa stali objektom tvrdého národnostného útlaku, a preto sa počas prvej svetovej vojny spojili s Čechmi do odboja proti Habsburgovcom a na jej konci roku 1918 vytvorili spolu s nimi nový česko-slovenský štát.

Nová Československá republika nedokázala Slovákom zabezpečiť ich reálnu národnú rovnoprávnosť. Preto sa už roku 1939 pod vonkajším tlakom a v dôsledku vnútorných rozporov rozpadla. Ani obnovené Československo po druhej svetovej vojne sa nevyhlo viacerým krízam, ktoré vyplynuli z neriešenia slovenskej otázky. Opätovne sa možnosti na realizáciu slovenských predstáv o národnej rovnoprávnosti a suverenite otvorili po páde komunistického režimu v Československu roku 1989. Pri rokovaní o novom štátoprávnom modeli, ktoré si vynútila všeobecná demokratizácia pomerov v štáte, sa ukázalo, že štátoprávne predstavy väčšiny Slovákov a väčšiny Čechov nie sú zlučiteľné, a preto sa politickí vodcovia oboch národov v lete 1992 dohodli na pokojnom a riadenom rozdelení štátu. Dňom 1. januára 1993 začala existovať suverénna a samostatná Slovenská republika, ktorá sa neskôr stala plnoprávnou súčasťou Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií a zmlúv.

Námet na známke predstavuje Bratislavský hrad ako symbol slovenskej štátnosti doplnený o štátny znak a vlajkoslávu, ktorá predstavuje Slovenskú republiku ako súčasť Európskej únie. Na obálke prvého dňa je symbolický obraz slovenského parlamentu a štátnej pečate. Pečiatka prvého dňa v podobe notovej osnovy zobrazuje prvé takty štátnej hymny Slovenskej republiky.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists