Tribute to First Line Warriors - Coronavirus COVID-19 Pandemic and Philately

Overview of postal materials with a direct or indirect correlation to the COVID-19 corona pandemic.
(Updated on 26th May, 2020)

26. 05. 2020

Postage Stamp:
1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State)

1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State)
Date of Issue: 03. 05. 2018
Face value: 2,80 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to commemorate the 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language as a joint issue with Vatican City State


Text motifs: 1150. výročie uznania / slovanského / liturgického jazyka


Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet format:

Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Original artwork(s))


Postage Stamp 1150th anniversary of the recognition of the Slavonic liturgical language (Joint issue with Vatican City State) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Emisia poštovej známky pripomína 1150. výročie uznania straroslovienčiny ako liturgického jazyka. Tomuto aktu predchádzalo štyridsaťmesačné pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave, po ktorom sa vybrali so svojimi žiakmi cez Panóniu do Benátok, patriacich vtedy do Byzantskej ríše, a do Carihradu. Tam si chceli dať vysvätiť učeníkov, ktorých sami vysvätiť nemohli, lebo ešte nemali biskupskú hodnosť. V Benátkach ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma, preto zmenili svoj pôvodný zámer. V Ríme ich prijal pápež Hadrián II., lebo pápež Mikuláš I. medzitým zomrel. Ich prijatie bolo veľmi dôstojné, pretože prinášali ostatky mučeníka Klimenta. Slovanské knihy, ktoré priniesli, pápež posvätil, schválil ich a dal im vysvätiť učeníkov.

Tieto historické udalosti sa na hárčeku zobrazujú na základe mozaík zachovaných na triumfálnom oblúku kostola Santa Maria Maggiore v Ríme a významnej pamiatky slovanského písomníctva – Zografského kódexu, pomenovaného podľa Zografského kláštora na hore Athos. Kódex bol zapísaný v 10. storočí, je staroslovienskou podobou štvorevanjelia a klenotom slovanského písomníctva. Úryvok na známke je zápisom štyroch veršov 1. kapitoly Evanjelia podľa Marka: Začenlo evangelie Isusa Christova syna Božie. / Jakože jest psano v prorocěch se az posľon angel moj prěd licem mojim iže ugotovit ponť tvoj prěd tobojon / Glas vypijonštago v pustyni ugotovajte ponť, gospodin pravy tvorite sťzon jego. / Byst Ioan vrsta v pustyni i propovědajen krštenie pokajaniju v ostpuštenie grěchom. – Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. / Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. / Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ / Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Staroslovienčina sa tak popri hebrejčine, gréčtine a latinčine stala štvrtým bohoslužobným jazykom.


Author (source) of the description: Pavol Žigo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists