Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Die Abstimmung für die schönste Briefmarke EUROPA 2019
Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice

Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice

Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice

Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice
  Prehľad a výzva na doplnenie časového radu výplatných odtlačkov podniku: Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice.
   
  Autor: Jaroslav Rubišar
Veröffentlicht: 14. 03. 2012 00:26
 


Již název dnešního příspěvku dává tušit změnu / vývoj v oblasti používaných výplatních otisků uvedené firmy. Časovou řadou nazývám zdokumentované otisky výplatního stroje / strojů, v kterých došlo k nějaké změně – adresního údaje, podací pošty, rozlišovacích prvků v denním otisku, provedení výplatního otisku, státoprávního uspořádání, změna postavení podniku (národní, koncernový, státní, …………), útvaru který prováděl výpravu pošty, velikostí písma v některé části otisku, ……... – tak, jak byly v čase postupně používány! Výjimkou je jen hodnota výplatného, tato změna z pochopitelných důvodů není předmětem zájmu pro uvedený účel !!!

Pokud zvolená firma používá jeden výplatní stroj, je sestava časové řady pracná, ale poměrně jednoduchá; každé její doplnění je vítáno! Více práce však dá sestava v případě, že větší firma používá více výplatních strojů na různých místech. Je potřeba pro příslušné závěry zapojit do sestavení časové řady širší okruh sběratelů a vycházet z většího množství podkladového materiálu. Pro zařazení otisků do konkrétní časové řady VSŽ bylo využito příbuzných znaků, především v denní části výplatního otisku – texty, rozlišovací znaky (např. hvězdičky - počet cípů a velikost!).

Otisky VSŽ jsem si vybral k sestavě časové řady pro zajímavost grafických prvků v označení oprávněného uživatele (štočku) a především pro změnu státoprávního uspořádání v průběhu doby používání. Při zpracování jsem vycházel z práce Ing. Jána Maniačeka st. uveřejněné ve filatelistické tiskovině „ Košice vo filatelii“ a údajů poskytnutých o době používání výplatních otisků Ing. Jána Marenčíka. Pokud jsem údaje původní tabulky / grafu uvedené v „Košice vo filatelii č. 5/1993“ přeskupil dle vlastní úvahy / kritérií a doplnil o nové údaje, vychází mně, že Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice používaly za dobu své existence výplatní stroje celkem tři!


Odtlačky výplatného stroja Východoslovenské železárne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice
 
Odtlačky výplatného stroja Východoslovenské železárne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice
 
Odtlačky výplatného stroja Východoslovenské železárne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice


Uvedený přehled otisků výplatních strojů sestavený v třech časových řadách je tedy výsledkem pokračující dokumentační práce. Práci však nemohu považovat za dokončenou, je potřeba zajistit další kvalitní reprodukovatelné materiály o kterých víme, že existují!

Pokud nemám výplatní otisk k dispozici či je tak špatné kvality, že si netroufám celý otisk retušovat, pak uvádím text s odkazem na číslo varianty uvedené v práci z které jsem vycházel, tj. „Košice vo filatelii č.5/1993“ a další.

Můžete li pomoci, poskytněte hledaný materiál, alespoň ve skenu celistvosti v rozlišení 300 bodů, velikosti 100%, barvě a formátu .bmp (či .jpg). S ohledem na delší dobu používání lze předpokládat i výskyt dalších otisků, které mohou celou práci jen zpřesnit. Pokud můžete jakýmkoliv způsobem pomoci a doplnit o další, dosud autorovi neznámé otisky či dobu používání kontaktujte jej na adrese jrubisar@seznam.cz. Výsledky další společné práce budou zveřejněny aktualizací výše uvedeného na známé internetové adrese http://www.postoveznamky.sk.

Vysvětlivka ke grafické části:

  • do části „Předchůdce“ by bylo vhodné vložit otisky z doby, kdy se podniková pošta vypravovala v Košicích, nikoliv z železáren!
  • do části „Související“ lze zařadit, pokud existují, otisky odčleněných útvarů do samostatných podniků!
  • do části „Nezařazené“ jsou zařazeny otisky, pro jejichž odpovědné zařazení není dostatek filatelistického materiálu / celistvostí!
  • pokud není vyobrazení otisku některé časové řady známo, je místo něj uveden údaj „Varianta …“. Tento údaj je převzat z filatelistické tiskoviny „Košice vo filatelii“.Viac informácií o zbieraní odtlačkov výplatných strojov nájdete v odbornej sekcii Odtlačky výplatných strojov (OVS).


Kontakt na autora článku: Jaroslav RubišarSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: Jaroslav Rubišar

Veröffentlicht: 14. 03. 2012 00:26
 
Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice
Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(John C. Maxwell)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.