I am selling a collection of postcards Rafts and rafting in Slovakia

I am selling a collection of postcard...

22. 11. 2021

Vavro Šrobár - physician and politician

Vavro Šrobár - physician and politician
Author: Vojtech Jankovič
Published: 21. 10. 2018 16:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Vavro (Vavrinec Ján) Šrobár (* 9. august 1867, Lisková – † 6. december 1950, Olomouc)

Slovenský lekár, politik, ústredná postava medzivojnovej slovenskej politiky v Česko-Slovensku, od roku 1935 profesor, stúpenec národnej jednoty Čechov a Slovákov.


Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


Nové - nedávno doplnené/aktualizované 2018 - Boj o českú štátnosť 1918


Relevantné atribúty: Potlačené okraje hárčeka (text dookola) - "MUŽI 28. ŘÍJNA ... VAVRO ŠROBÁR"

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Vavro Šrobár


Nové - nedávno doplnené/aktualizované 2018 - Muži 28. októbra 1918


Relevantné atribúty: Vlastná známka - portrét a faksimile podpisu Vavra Šrobára a text: "V. ŠROBÁR".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár

Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - text: "Vavro Šrobár".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár

Relevantné atribúty: Príležitostná R-nálepka - text: "Vavro Šrobár".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists