All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

24. 03. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
The greatest Slovak as a novelty for collectors

The greatest Slovak as a novelty for collectors
Author: Bc. Jakub Cigánik
Published: 19. 09. 2022 21:51

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the collector's novelty with the portrait of M. R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.


Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov


V týchto dňoch uzrela svetlo sveta novinka pre zberateľov s vyobrazením najväčšieho Slováka v našich dejinách - Milana Rastislava Štefánika.

I napriek tomu, že táto osobnosť v súčasnosti neoslavuje žiadne jubileum, vydavateľ tohto skvostu si povedal, podľa citátu M. R. Štefánika "Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!", že chce vydať poctu tejto veľkej osobnosti a tak sa aj stalo.

Novinka je vydávaná v reprezentačnom ochrannom foldri ako prvý produkt z radu ďalších významných osobností, ktoré sa chystá spoločnosť Memo Euro vydávať na tejto kvalitatívne najvyššej grafickej úrovni spracovania v budúcich rokoch - budú venované osobnostiam vzhľadom na ich spoločenský, kultúrny, či politický význam.

Produkt je grafika s charakterom papierovej bankovky, ktorá nesie všetky zodpovedajúce výrobné atribúty a ochranné prvky: bavlnený papier s priesvitkou (vodoznakom) lipovej ratolesti a ďalšie ochranné prvky ako je priama 5-farebná tlač plus oceľorytina portrétu, ktorá je významným prvkom ochrany proti falšovaniu, ochranný strieborný prúžok a použitie UV farby.

Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov


Autorom výtvarného návrhu a rytiny portrétu je akademický maliar a dlhoročný významný známkový tvorca Rudolf Cigánik.

Ako sám autor hovorí, bola to pre neho veľká výzva a zároveň česť podieľať sa na takomto diele. Na produkte sa autor podieľal spoločne so synom Adamom, ktorý vytvoril tlačové podklady pre vytvorenie grafického listu.

Dielo vyšlo v náklade 3 000 kusov a jeho tlač bola realizovaná v špičkovej Státní tiskárne cenin STC Praha s 90-ročnou tradíciou tlače bankových produktov a pod prísnym tlačovým dozorom nad kvalitou a množstvom vytlačených kusov, čo zaručuje garantovaný počet a kvalitu.

Všetky informácie o produkte ako i možnosť objednávky nájdete na www.memoeuro.sk.


Author: Bc. Jakub Cigánik

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists