Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Philatelic book literature:
Team of authors: Ako začať zbierať známky (How to start collecting stamps) (the review)

Team of authors: Ako začať zbierať známky (How to start collecting stamps) (the review)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 01. 03. 2011 11:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Recenzia knižky pre mladých zberateľov Ako začať zbierať známky doplnená fotografiami z jej uvedenia na výstave Bibliotéka 2010.


Kniha Ako začať zbierať známky.  

Vydavateľstvo PERFEKT, ktoré má dlhodobé skúsenosti s mladými čitateľmi vďaka množstvu zaujímavých knižných titulov a vydávaniu časopisu Fifík sa rozhodlo v osobe Magdalény Gocníkovej skúsiť neľahkú úlohu: pripraviť knižku, ktorá hravou a nenásilnou formou mladým čitateľom – nádejných zberateľom – povie viac o tom, čo je poštová známka, čo je filatelia a zbieranie známok, aké zaujímavosti oblasť zbierania ponúka a ako sa so známkami zabaviť i sa z nich poučiť.

Výsledkom je vydarená, graficky vynikajúco spracovaná, knižná publikácia

Ako začať zbierať známky
s podtitulom
Príručka mladého filatelistu.
 

Knižka vyšla v spolupráci vydavateľstva PERFEKT a Slovenskej pošty, a. s. a jej inaugurácia sa uskutočnila na výstave Biblióteka 2010 v bratislavskej Inchebe v novembri 2010. Sprievodné texty napísali: Miloš Ferko, Magdaléna Gocníková, Ladislav Jakubčo, Veronika Kopečná, Ján Mička, Grigorij Starodubcev, Martin Vančo a Michal Zika. Množstvo reprodukcií slovenských a zahraničných poštových známok (tu si autori zaslúžia špeciálnu pochvalu za použitie prevažne slovenských a teda relatívne ľahko dostupných známok) doplnili ilustráciami Ladislav Jakubčo, Peter Uchnár a Namiko Uchnárová a fotografiami Eduard Drobný a Eugen Pribulla. Celú knihu graficky upravil Juraj Martiška.

  Kniha Ako začať zbierať známky - inaugurácia.
 
Kniha Ako začať zbierať známky - inaugurácia.  

Koncept knižky je mladému čitateľovi ľahko zrozumiteľný – dvojstrany sú venované určitej oblasti, ktorú vysvetľujú jednoduchými no výstižnými textami sprevádzanými ilustráciami, fotografiami a reprodukciami poštových známok. Spôsob komunikácie s detským čitateľom je živý a rôznorodý (napr. vtipné básničky, poštové historky), pritom však pútavý. Výsledkom sú atraktívnou a hravou formou vysvetlené základy zbierania poštových známok.

To však ani zďaleka nie je všetko! Autori pripravili viacero prekvapení vo forme rôznych hier, krížovky, rébusov a hádaniek, poštárskych vtipov a dokonca dvoch vystrihovačiek s poštárskou tematikou: budovy hlavnej pošty v Bratislave a poštárskeho auta.

 

A na poslednej strane, čuduj sa svete, ako milé (a hodnotné!) prekvapenie, niekoľko krásnych nepoužitých slovenských poštových známok, ktoré sa stanú, ako autori veria, základom zbierky mladého filatelistu.

Toľko pozitíva, ktoré robia z knižky mimoriadnu publikáciu nielen pre zberateľov, ale snáď pre každého mladého čitateľa. Pri dôslednom prechádzaní textových informácií sa nájde aj zopár nepresností a používanie nevysvetlených pojmov, ktoré pripisujem na vrub rôznorodosti autorského kolektívu a nedôslednosti pri záverečných korektúrach textu. Výborným ale nedotiahnutým nápadom sú texty „naj z histórie poštových známok“ v hornom rohu strany v žltom poli. V niektorých prípadoch sú pre neskúseného čitateľa náročné a bez ilustračného obrázka alebo vysvetlenia nepochopiteľné (napríklad na str. 17 sa hovorí o najstarších známkových zošitkoch bez vysvetlenia, čo je známkový zošitok a ako vyzerá – stačil by obrázok, prípadne odkaz na stranu 29 s vysvetlením; na stranách 18 a 19 sa píše o najväčšej a najmenšej celine ale tento pojem nie je v celej knihe vysvetlený a pod.). Dosť zavádzajúca je informácia o Vianočnej pošte (str. 29 a celá strana 52), keď túto službu Slovenská pošta, a. s. tento rok neponúka!* Drobné nepresnosti sú aj na zadnej strane, kedy je pri mene Vojtech Jankoviča uvedené, že je „...dlhoročný vedúci filatelistických krúžkov“, pričom ním nikdy nebol, alebo u Petra Malíka, že je šéfredaktor časopisu Zberateľ, ktorý koncom roku 2009 zanikol. Dobre, môžeme to chápať, že bol. Ale prečo má Ing. Miroslav Bachratý ako jediný v celej knihe titul Ing.? Je to síce drobnosť, ale nesvedčí o prílišnej dôslednosti pri záverečnej korektúre textov.

*Poznámka autora: Po zverejnení recenzie som dostal informáciu, že nová generálna riaditeľka Slovenskej pošty, a. s. zrušila Vianočnú poštu len 2 dni pred inauguráciou knihy, keď už bola v podstate vytlačená. Z toho vyplýva, že autori sú v tom nevinne, na druhej strane dopad pre čitateľa je rovnaký, najmä keď si uvedomíme, že Slovenská pošta, a. s. na vydaní knižky spolupracovala.

Celkovo pri hodnotení knihy jednoznačne prevažujú jej pozitíva, pôsobí veľmi sviežim dojmom a musím priznať, že je pre mňa (aj niektorých mojich kolegov) veľmi príjemným prekvapením, ako po obsahovej tak i grafickej stránke. Zostáva veriť, že si zaslúžene nájde cestu k mnohým mladým čitateľom, z ktorých sa stanú, keď už nie zberatelia, aspoň malí „znalci“ a obdivovatelia "malých zúbkovaných papierikov". Preto želám knihe Ako začať zbierať známky šťastnú cestu na púti za svojimi čitateľmi a to nielen tými detskými...

  Kniha Ako začať zbierať známky - inaugurácia.
 

Pre získanie plastickejšieho a objektívnejšieho obrazu o hodnote a atraktívnosti knihy pripájame dve vyjadrenia popredných filatelistov z jej zadnej strany:

„Vraví sa, že zberateľom sa človek nestáva, ale sa ním rodí. Niekedy však padne vhod nerozhodnú genetickú výbavu trochu postrčiť na to najsprávnejšie zákutie rozsiahleho zberateľského sveta. A práve táto skôr útla knižôčka plní túto úlohu. Detskej dušičke blízkou, takpovediac nevedeckou formuláciou občas prekladanou zábavným žánrom uvádza čitateľa do tajov svetovo najrozšírenejšieho zberateľského koníčka – filatelie. Pre začiatok mu ponúka priehrštie rád a pokynov nevyhnutných pre úspešný štart zberateľskej kariéry. Hravú stránku filatelie podporujú vložené spoločenské hry a 3D modely súvisiace s poštárskou tematikou. Knižka vypĺňa už dlhší čas pociťovanú medzeru v slovenskej filatelistickej publicistike, ktorá spočíva v absencii atraktívneho propagačného média prihovárajúceho sa najmladšej generácii.“

Miroslav Bachratý
 

„Má filatelia ako ušľachtilá záujmová činnosť šancu uspieť v pretechnizovanom svete? Môže zbieranie poštových známok mladým ľuďom priniesť dostatočné vyplnenie voľného času? Takéto a podobné otázky zrejme prechádzali mysľou autorov tejto publikácie pri rozhodovaní o jej obsahu, forme a spracovaní. Po dôkladnom prečítané knihy môžem povedať, že prekonala všetky moje očakávania. Stručné, jasné a zrozumiteľné texty aj pre čitateľov, ktorí sa doteraz o poštové známky nezaujímali, možnosť okamžite začať tvoriť zbierku, originálna a pritom pútavá forma podania spojená s hrou... Publikácia, ktorá si okamžite získa nielen čitateľa, by sa mala dostať do rúk všetkým, ktorí chcú užitočne tráviť voľný čas a rozšíriť si obzor vedomostí.“

Peter Malík
 

Kniha Ako začať zbierať známky - inaugurácia.
 

Poznámka na záver:
Keď tak nad knižkou rozmýšľam, absentuje mi zapojenie ďalších médií, napríklad internetu, ktoré sa pri hravosti knižky doslova pýtalo. Stačilo zopár úloh, ktorých riešenie by čitatelia našli na webovej stránke vydavateľstva a/alebo Slovenskej pošty/POFISu a hravou, prípadne súťažnou formou sa mohli oboznámiť s činnosťou vydavateľstva a emisným programom Slovenskej pošty a jej poštových produktov (a nielen známok), čo by isto prilákalo ich pozornosť a výrazne by sa zvýšila popularizačná funkcia knihy. Škoda, stále sa sťažujeme, že nám internet kradne čitateľov a keď sa nám núka príležitosť rozumne ho využiť, tak ju prepasieme.


Článok je ilustrovaný fotografiami z inaugurácie knižky na výstave Bibliotéka 2010 v Inchebe. Autori fotografií Anna Demjanová a Vojtech Jankovič.


Ďalšie informácie o knižke:

Knihu nájdete za zvýhodnenú cenu v našej ponuke literatúry.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists