New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

06. 10. 2021

St. Methodius - Byzantine scholar, the first archbishop in Great Moravia

St. Methodius - Byzantine scholar, the first archbishop in Great Moravia
Author: Vojtech Jankovič
Published: 01. 07. 2020 18:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Svätý Metod

(* cca 815, Solún, Byzantská ríša – † 6. apríl 885, Veľká Morava)

byzantský vzdelanec, spisovateľ, prekladateľ, právnik, prvý arcibiskup na území Veľkej Moravy, pápežský legát, misionár a svätec.

O mladosti Metoda, známeho len pod jeho mníšskym menom, sa vie málo. Absolvoval štúdiá práva v Konštantínopole. Jeho pôvod a (právnické) schopnosti primäli byzantského cisára dať mu približne v rokoch 843 – 856 funkciu správcu (polo-)slovanského kniežatstva niekde severne od Solúna. V tomto prostredí sa pripravoval na svoju budúcu osvietenskú činnosť. Metod sa funkcie vzdal, lebo ho nenapĺňala, a okolo r. 856 sa utiahol do monastiera na maloázijskom vrchu Olymp (v blízkosti dnešného mesta Bursa v Turecku). Tu prijal mníšske meno Metod (gr. Methodios) a neskôr bol zvolený aj za igumena (predstaveného).

V roku 860 možno sprevádzal brata Konštantína do Kozárskeho kaganátu. V roku 863 ho už jednoznačne sprevádzal k veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi. V roku 867 bol vysvätený v Ríme za kňaza, v roku 869 vymenovaný za veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa a pápežského legáta, v rokoch 870 – 73 väznený bavorským klérom, od roku 873 bol aj správca veľkomoravského učilišťa.

Svätec - Hneď po Metodovej smrti vznikol na Veľkej Morave jeho kult ako svätca. V starom Bulharsku uctievali jeho pamiatku okrem 6. apríla aj na sviatok svätých sedmopočetníkov (17. júla). O pozdvihnutie kultu sv. Metoda v katolíckej cirkvi sa zaslúžil český kráľ Karol IV. v polovici 14. storočia.


Bulharsko (БЪЛГАРИЯ BULGARIA)


2013 - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú MoravuČeská republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie so Slovenskom, Bulharskom a Vatikánom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú MoravuJuhoslávia (JUGOSLAVIJA)


1937 - 1050 rokov smrti sv. Metoda


Relevantné atribúty: Poštový lístok (oficiálna prítlač) - sv. Konštantín a sv. Metod, nápis (v bosniačtine) "Očami slovanského obrodenia sv. Cyrila a Metoda na pamiatku 1050. výročia smrti sv. Metoda".

Slovaciká - Juhoslávia - 1050 rokov smrti sv. Metoda - sv. Konštantín a sv. MetodVatikán (CITTA DEL VATICANO a città del vaticano)


1963 - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Poštová známka - sv. Metod a nápis: "XI EXEUNTE SAEC. AB INCEPTO APOSTOLATU SS. CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS"

Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists