Magic twos or What can be the highest number of twos in a postal item?

Call to create or find postal items with the largest number of "postal" twos on the occasion of the magic date February 22, 2022.

11. 02. 2022

Interviews and social news:
Sad news from Melbourne - Max Stern passed away

Sad news from Melbourne - Max Stern passed away
Author: Michal Zika
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 02. 2016 23:31

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the death of important philatelic trader a native of Bratislava, Max Stern and personal memory of his longtime friend Michael Zika.

So zármutkom sme prijali správu o úmrtí p. Maxa Sterna, najstaršieho aktívneho filatelistického obchodníka v Austrálii, ale hádam, aj na celom svete, vo veku nedožitých 95 rokov.

Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern


Max Stern sa narodil v Bratislave 2. 3. 1921 vo významnej židovskej rodine, prababka z otcovej strany bola vnučkou rabína Chatama Sofera.

Naša rodina sa s „Maxim“ (dovoľte mi ho tak menovať) zoznámila – ako inak – cez filateliu. Maxi si začal známkami privyrábať už v detstve a ako 14-ročný si sám platil školné. V rodine so siedmymi deťmi to bolo veľmi potrebné. Ako 15-ročný išiel študovať do Viedne, kde po obsadení Rakúska Nemcami jeho štúdium skončilo. Na slovenskú priemyslovku ho už nezobrali, a tak sa začal živiť známkami naplno.

Môj dedo Miloš Muller, ako spoluorganizátor filatelistického diania v Bratislave, sa s ním zoznámil v 30-tych rokoch. Podľa maminho rozprávania k nim mladý Maxi často chodil na návštevu.

No vojenské udalosti na seba nedali dlho čakať ani na Slovensku. Po deportovaní rodičov a dvoch mladších bratov do Osvienčimu (kde aj zomreli), a evakuovaní dvoch bratov do Anglicka, sa staral o prežitie zvyšku rodiny. Holokaustu sa vyhýbal až do konca roku 1944, kedy bol cez Sereď deportovaný do Sachsenhausenu. Na sklonku vojny boli mladí väzni nasadzovaní na práce v Berlíne. Prežil to, tak ako aj pochod smrti pri opúšťaní tábora...

Po návrate do Bratislavy pokračoval v úspešnom obchodovaní so známkami, a to až do príchodu komunistov. Vetu „Holokaust som prežil, komunistov by som prežiť nemusel“ som od neho počul viackrát. A tak v júni 1948 nechal v Bratislave všetko: Obchod, auto, známky, a čerstvo oženený s pani Evou emigroval cez Maďarsko a Švajčiarsko do Austrálie. Tam začal nový život, tento raz už definitívne, a opäť úspešne. Za niekoľko rokov sa vypracoval na uznávaného obchodníka svetového formátu. A hoci už niekoľko posledných rokov viedol firmu Max Stern and Company jeho zať Sam Seigel, do posledných dní bol jej dušou a mozgom.

Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern

Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern


Môjmu dedkovi pravidelne z Austrálie písal, vždy som obdivoval pre nás exotické známky a FDC Austrálie. Po dedkovej smrti v roku 1971sa kontakty našich rodín prerušili, hoci som ako „dorastenec“ ešte nejaké známky od Maxiho dostal. Po revolúcii som ho stretol na Svetovej výstave v Londýne v r.1990, a od tej doby sme boli v častom kontakte.

Každoročne sme sa stretali vo Viedni, Bratislave, a ešte raz aj v Londýne. Na dve z posledných stretnutí však budem spomínať navždy: Pri našej ceste do Austrálie v roku 2011sme Maxiho v Melbourne navštívili. Po celé tri dni sa nám venoval, i keď práve inauguroval svoju tretiu knihu. Prvá kniha: Známka môjho života, vydaná v angličtine, nemčine, čínštine a slovenčine bola hneď vypredaná.

Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern


Okrem detailného oboznámenia sa s jeho obchodom na najluxusnejšom mieste v Melbourne a neskutočným skladom, som mal tú česť si ešte pred odletom do Európy zahrať s vyše 90-ročným Maxim futbal na tráve s jeho „pošťáckym“ klubom. Naposledy sme sa videli v Bratislave. Kedy som mu už aj ja mohol ukázať našu novú predajňu.

Naďalej sme boli v písomnom, najmä e-mailovom kontakte. Posledný neobvyklý list s jeho fotografiou som dostal týždeň po jeho smrti: Odosielal ho tri dni pred jeho náhlym odchodom ...

Bol to mimoriadny človek, a to nielen ako filatelista, ale aj ako neoceniteľný kamarát a priateľ. Hodiny či niekedy len minúty s ním strávene boli vždy naplnené pozitívnou energiou a jeho neodmysliteľným špecifickým humorom.

Smutná správa z Melbourne - zomrel Max Stern


Bude nám veľmi chýbať, česť jeho pamiatke.Ďalšie články:


Author: Michal Zika

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists