Falconry (joint issue with Mongolia)

Commemorative postage stamp with Falconry Motifs (joint issue with Mongolia)

02. 10. 2020

Postal Card with imprint:
Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2012

Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2012
Date of Issue: 07. 06. 2013
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštový lístok Historické poštové stanice - Stráže nad Zvolenom s prítlačou k Ankete o slovenskú poštovú najkrajšiu známku roku 2012, ktorá bola vyhodnotená počas Bratislavských zberateľských dní v INCHEBE v Bratislave.


Text motifs: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2012

Pictorial motifs: Reprodukcia poštovej známky Umenie: Carpoforo Tencalla - Sala Terrena.

Embossed stamp artwork: Adrian Ferda

Imprint artwork: Adrian Ferda

Predajná cena: 0,55 €

Súvisiace materiály:


Súvisiace podujatia:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists