Lecture (KF 00-15): Blue Mercury (1851) - Typology, postal use, and quality description

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

06. 05. 2021

Philatelic Exhibitions:
Promotional philatelic exhibition for the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny

Promotional philatelic exhibition for the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny
Location: Slovenská chemická knižnica, Radlinského 9, Blok A, 2. poschodie (nová budova), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 19. 03. 2015

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Promotional philatelic exhibition for the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny


Čas konania: pozri Slovenská chemická knižnica - Otváracie hodiny

Organizátor:

  • Klub filatelistov 51-09 Ladislava Novotného
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  • Slovenská pošta, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej chémia

Záštitu nad oslavami jubilea prevzal prof. Ing. Ján Šajbidor, DrCs., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, keďže v priestoroch fakulty sídli klub od roku 1981.


50 rokov klubu filatelistov 51-09 Ladislava NovotnéhoSúčasťou osláv jubilea klubu je Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 50. výročia Klubu filatelistov 51-09 Ladislava Novotného.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists