Nature protection: Demänovská Cave of Freedom

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Demänovská Cave of Freedom and

30. 06. 2021

Events of Slovak Philat. Union (ZSF):
Ceremonial assembly on the occasion of the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny in Bratislava

Ceremonial assembly on the occasion of the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny in Bratislava
Location: Slovenská chemická knižnica, Radlinského 9, Blok A, 2. poschodie (nová budova), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 03. 2015

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ceremonial meeting on the occasion of the 50th anniversary of the Philatelic Club 51-09 of Ladislav Novotny in Bratislava.


Čas konania: 15:00 - 18:00

Organizátor:

  • Klub filatelistov 51-09 Ladislava Novotného
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  • Slovenská pošta, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej chémia

Záštitu nad oslavami jubilea prevzal prof. Ing. Ján Šajbidor, DrCs., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, keďže v priestoroch fakulty sídli klub od roku 1981.


50 rokov klubu filatelistov 51-09 Ladislava NovotnéhoSúčasťou osláv jubilea klubu je Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti 50. výročia Klubu filatelistov 51-09 Ladislava Novotného s ukážkami exponátov členov Klubu filatelistov 51-09, otvorená v dňoch 19. 3. - 24. 3. 2015.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists