03. 12. 2023

Pictorial Postal Card:
Pony Express

Pony Express
Date of Issue: 25. 07. 2013
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová pohľadnica s natlačenou známkou Pony Express so zhodným obrazom na obrazovej strane.
Deň vydania: 25. 7. 2013
Autor: akad. mal. Igor Piačka
Tlačiareň:
Technika tlače:
Náklad: 10 000 ks.
Predajná cena:

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica CPH_010b_Pony_Expres_v


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists