Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Exhibitions and exhibits:
Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008
Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 06. 2008 17:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008.Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie
Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou (1. stupeň - národná),

3. – 8. 6. 2008

v priestoroch Výstaviska INCHEBA v Bratislave
(súčasť 5. Bratislavských zberateľských dní)


pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenského olympijského výboru.

Organizátori:
Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie,
Zväz slovenských filatelistov,
Slovenský olympijský výbor,
Slovenská pošta, a. s.,
Incheba, a. s.
Slovenský olympijský výborCharakteristika výstavy


Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná každé štyri roky v roku konania letných olympijských hier sa stala tradičnou súčasťou olympijského roku – OLYMPFILA ’96, SLOVOLYMPFILA 2000, 2004, 2008. Na tohtoročnej výstave SLOVOLYMPFILA 2008 boli vystavené exponáty s olympijskou a športovou tematikou zaradené v nasledovných výstavných triedach:

 • štandardné exponáty: olympijské hry, šport,
 • jednorámové exponáty: olympijské hry, šport,
 • filatelistická literatúra,
 • otvorená trieda (s najmenej 51% filatelistického materiálu v exponáte),
 • trieda mládeže (podľa vekových kategórií).

Na výstave bola otvorená aj špeciálna trieda pre exponáty odznakov, medailí, mincí, telefónnych kariet, autogramov i iných zberateľských odborov, ktoré sú tematicky zamerané na olympijskú a športovú oblasť. Viac informácií nájdete vo Výstavných pravidlách - IREX a vo výstavnom Bulletine #2 (3,12 MB).Zúčastnené krajiny, výstavné exponáty a ich hodnotenie


Organizačný výbor akceptoval a vystavil 123 exponátov z 12 krajín. Nosnou časťou boli exponáty z krajín Vyšegrádskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Ďalšou krajinou, ktorá mala silné zastúpenie bolo Nemecko; jej vystavovatelia patria k svetovej špičke. Tradične prišli exponáty z krajín, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na týchto výstavách (Grécko, Taliansko, Rusko, Rumunsko, Švajčiarsko, Chorvátsko), prvýkrát prišli exponáty z Cypru. Celková výstavná plocha bola okolo 480 výstavných plôch. Detailné informácie o prijatých exponátoch nájdete v Zozname exponátov.
Zhodnotenie súťažných exponátov, ich výsledné bodové hodnotenie a pridelené medaily nájdete v Palmares.Oficiálna prítlač a výstavná medaila


Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008
 
Návrh príležitostnej prítlače na propagáciu výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 - prítlač použila Slovenská pošta, a. s.,
na celinovej obálke (COB), ktorá vyšla 23. 5. 2008. Motívom prítlače je nový pohľad na Bratislavu cez Most Apollo.


Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008 - výstavná medaila - averz Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008 - výstavná medaila - reverz
 
Grafický návrh výstavnej medaily - na rube je umiestnené logo výstavy, na lícnej strane je reliéf
známky vydanej v roku 1995 – 100 rokov volejbalu a miesto pre vpísanie mena vystavovateľa.


Program výstavy a sprievodné akcie


Program výstavy a niektoré sprievodné podujatia:

2. 6. 2008 (pondelok):

 • Tlačová konferencia (10:00)

3. 6. 2008 (utorok):

 • Otvorenie výstavy (15:00)

4. 6. 2008 (streda):

 • Slávnostné uvedenie novej poštovej známky k LOH 2008 v Pekingu (15:00)
 • Autogramiáda autora známky a slovenských olympionikov

5. 6. 2008 (štvrtok):

 • Súťaž detí o najkrajší výtvarný návrh na poštovú známku Vianoce 2009 s motívom zimných športov

6. 6. 2008 (piatok):

 • Slávnostné uvedenie novej poštovej známky k Paraolympijským hrám 2008 v Pekingu (15:00)
 • Autogramiáda autora známky a slovenských paraolympionikov.

7. 6. 2008 (sobota):

 • Konzultácie s výstavnou porotou pri exponátoch
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmares)

8. 6. 2008 (nedeľa):

 • Ukončenie výstavy (15:00)

Detailné informácie o programe výstavy nájdete v priloženom Programe výstavy.Filatelistické materiály


Poštová známka Olympijské hry 2008 (výtvarný návrh)
 
Finálny návrh poštovej známky k Letným olympijským
hrám 2008 v Pekingu (I. Piačka).
Finálny návrh poštovej známky k Paraolympijským
hrám 2008 v Pekingu (I. Piačka).

Detailné informácie o filatelistických materiáloch vydaných k výstave SLOVOLYMPFILA 2008 a k nadchádzajúcim Olympijským a Paraolympijským hrám v Pekingu a ich vyobrazenie nájdete v priloženom Zozname filatelistických materiálov (3,24 MB).Vystavovateľom ďakujeme za poskytnutie výstavných exponátov a všetkým ostatným, ktorí si našli čas ďakujeme za návštevu.


Kontaktné adresy:
Organizačný výbor SLOVOLYMPFILA 2008, Ervín Smažák, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovensko,
Tel.: +421-903-256 518, E-mail: mracnova@olympic.sk, Web: www.olympic.sk

Ervín Smažák, Lotyšská 16, 821 06 Bratislava, Slovensko,
Tel.: +421-2-4524 6518, E-mail: smazak01@zoznam.sk

Miesto konania výstavy:
Mapa širšieho centra Bratislavy a Areál Výstaviska Incheba

Vstup a otváracie hodiny:
Informácie pre návštevníkov
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists